Search icon
Tilbage til forsiden

Projekter

Kulturpolitik for Hjørring Kommune

Vi har hjulpet Hjørring Kommune med at udvikle kommunens kulturpolitik for 2024-2032. Den sætter den overordnede retning for udviklingen af kulturområdet og er blevet til…

Kvalitetsprogram for Vinge

Vinge er et af Danmarks største byudviklingsprojekter. BARK har udviklet et visuelt kvalitetsprogram, der skal fungere som et styrings- og dialogværktøj for Frederikssund Kommunen. Byrådet…

Evaluering af Fitness for Alle

‘Fitness for alle’ var et projekt, der udviklede innovative og nytænkende tiltag, som undersøgte hvordan foreningsdrevne fitnesscentre også kan tilbyde fitness-træning til mennesker med fysiske…

Kunstnermiljøer og den blandede by

Kunstnere forsvinder fra København på grund af manglende atelier- og værkstedspladser. Det går ud over byens mangfoldighed, sjæl og økonomi. Vi har i 2023 undersøgt,…

Foranalyse af Spejdercenter Holmen

Det Danske Spejderkorps drømmer om at gøre Spejdercenter Holmen til et naturligt samlingspunkt for grønne og sociale aktiviteter. Det stiller krav til arealerne både ude…

Nationalmuseet-behovsafdækning-prospektmateriale

Konkurrenceprogram for Nationalmuseet

Nationalmuseet har en ambition om at transformere og herunder ombygge sin hovedadresse, Prinsens Palæ, for at skabe en ny museumsoplevelse, der er henvender sig til…

Udviklingsplan for Nykøbing Mors Havn

Nykøbing Mors er en by i udvikling, og der er brug for en masterplan bl.a. for byens havnearealer. Vi viser, hvordan Nykøbing Mors Havn kan…

Udviklingskoncept for Thorsbro Vandværk

Hvad skal Thorsbro Vandværk være i fremtiden? Vi hjælper Ishøj Kommune med at undersøge, hvad det kulturhistoriske anlæg kan blive til, når HOFOR flytter driften…

Foto af Hærvejen

Kommunikationsstrategi for Udvikling Hærvejen

BARK Rådgivning hjælper i 2023 foreningen Udvikling Hærvejen med at udarbejde en kommunikationsstrategi for perioden 2023-2025. Strategien skal understøtte det overordnede mål om at få…

Evaluering af herregårdsprojekter

I 2022 har vi hjulpet Realdania med at udvikle og teste et evalueringsdesign målrettet herregårde og landbrugsejendomme. Vi har samtidig gennemført registrering og interviews med…

Borgerinddragelse i landsbyområdet Alsted-Fjenneslev

BARK Rådgivning har designet og faciliteret den proces, der inddrog borgerne i udviklingen af en helhedsplan for landsbyområdet Alsted-Fjenneslev.

Fagligt sekretariat for Stedet Tæller X

BARK har siden 2021 været fagligt sekretariat for Stedet Tæller X – en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og den filantropiske forening Realdania. Kampagnen skal med…

Evaluering af ildsjæleprojekter

BARK har hjulpet den filantropiske forening Realdania med at udarbejde, teste og gennemføre et kvalitativt evalueringsdesign. Målet med evalueringen var at gøre Realdania klogere på…

Foranalyse for det nationale kyst- og lystfiskercenter i Assens

Vi har hjulpet Assens Kommune med at trykprøve og videreudvikle grundlaget for et nationalt kyst- og lystfiskercenter i Assens. Assens Kommune har siden da fået…

‘Inspirerende renoveringer’ – en bog med cases til branchen

BARK Rådgivning har skrevet bogen ‘Inspirerende renoveringer – når fortiden former fremtiden’, der samler 13 skelsættende danske renoveringer og eksperter i feltet. Bogen skal inspirere…

Håndbog i projektudvikling

Vi har udviklet, revideret og digitaliseret en håndbog i projektudvikling i samarbejde med Realdania. Bogen formidler projektudviklingens typiske faser let og overskueligt og indeholder samtidig…

Turismestrategi for Omø

BARK har udviklet en turismestrategi for Omø. Den sætter retning for øens turismeudvikling med afsæt i øens potentialer og principper for bæredygtig turisme.

Foranalyse for Bryggekulturens Hus

BARK Rådgivning har lavet en foranalyse for Thisted Bryghus, der tester ideen om et nyt Bryggekulturens Hus i det gamle funktionstømte Bryggeri. Med foranalysen har…

Piger og Byrum – feltstudie og inddragelse

By & Havn har udpeget et areal under metroens højbane i Nordhavn, som skal udvikles til et attraktivt byrum for unge – også unge piger.…

Billede af hus i Hjørring Kommune taget i forbindelse med udviklingen af planstrategi for Hjørring Kommune

Planstrategi for Hjørring Kommune

BARK Rådgivning har i 2022 udarbejdet en planstrategi for Hjørring Kommune inklusiv en solid involverende proces, der har forankret og kvalificeret planstrategien i byrådet og…

Foranalyse for Domkirkens Hus

I år 2020 overtog Vor Frue Sogns menighedsråd den gamle Metropolitanskole i indre København. BARK har udarbejdet en foranalyse, der undersøger mulighederne for at skabe…

Brugerne med i udviklingen af Folketinget

Folketinget har overtaget Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen og undersøger nu, hvordan de kan omdanne dem til et demokratisk mødested for borgere og politikere. BARK…

Borgerinddragelse og bedømmelse af Byens Sjæl

BARK har været rådgiver for Københavns Kommune i deres arbejde med at få københavnerne involveret i kampagnen ‘Byens Sjæl’. Her har borgerne kunne udpege de…

Foto af 6. Julidagene, der fejres på Fredericias fæstningsanlæg

Forundersøgelse for Danmarks Fæstningscenter

Fæstningsbyen Fredericia rummer en helt unik kulturhistorie, men det nuværende museum har ikke rammerne til at udnytte det potentiale, som fortællingen rummer, og som de…

Borgerdialog om Lynetteholm

Hvad mener Københavnerne? Lynetteholm er politisk besluttet og BARK Rådgivning er hyret ind af Københavns Kommune til at stå for borgerdialogen omkring udviklingen af Lynetteholm.…

Det kgl. teater - Bark Rådgivning

Børneuniverset på Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater er i gang med at skabe et nyt oplevelsesunivers for børn i den unikke og historiske teaterbygning Stærekassen. BARK er rådgiver på…

Naturpark Nordhavn – inddragelse af københavnerne

Naturpark Nordhavn skal være Københavnernes nye park i Ydre Nordhavn. BARK Rådgivning har rådgivet Københavns Kommune og By & Havn i forbindelse med borgerinddragelsen og…

Foranalyse-formidlingskoncept-forretningsplan

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter i Vestgrønland formidler stedets verdensarv, klimaforandringer og kulturhistorie, og er rejst af et grønlandsk-dansk partnerskab bestående af Grønlands Selvstyre, Avannaata…

Konceptudvikling-manuskript-projektledelse

En filmguide til bæredygtige renoveringer

Vi har sammen med Logik og Co udviklet ni små film med konkrete tips til, hvordan håndværkere og andre kan renovere og bygge bæredygtigt. BARK…

Forundersøgelse af restaureringsuddannelsen på EUC Nord

Restaurering skal ikke være et fag for de få. Det skal være for de mange! Derfor har EUC Nord etableret en efteruddannelse i restaureringshåndværk. BARK…

Markedsanalyse af Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har i 2023 modtaget en donation på 150 millioner kroner til om en udvidelse og ombygning af de fysiske rammer.…

Forundersøgelse

Forundersøgelse af Cisternerne

Frederiksbergmuseerne ønsker at udvide Cisternerne – og dermed videreudvikle og underbygge Frederiksberg Bakke som grøn destination. BARK har gennemført en forundersøgelse som kvalificerer ideen og…

Grønne fællesskaber som Udviklingsstrategi – en casepublikation

BARK Rådgivning har – med støtte fra Landdistriktspuljen – undersøgt, hvordan kommunerne kan arbejde mere målrettet med at styrke landsbyerne i deres omstilling. Grønne fællesskaber…

væskt-turisme-anbefalinger

Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Turismen i Nationalpark Nordsjælland skal styrkes, så stedet bliver en markant attraktion. BARK laver anbefalinger til udvikling af ‘mini-destinationer’ og konkrete tiltag.

Udviklingsplan for turismen i hovedstadsregionen

Traditionelt står København og Nordsjælland stærkt som turismedestinationer, men de øvrige rekreative områder i Region Hovedstaden har sværere ved at vinde fodfæste hos de besøgende.…

Borger- og aktørinddragelse Naturpark Amager

Naturparken på Amager Fælled og Kalvebod Fælled skal have nye hovedindgange og samlingssteder. Vi har samlet indsigter fra den lokale borger- og aktørinddragelse og kvalificeret…

Forundersøgelse af Naturens Hus

Naturens Hus er ambitionen om et lokalt og nationalt møde- og vidensted med naturen som omdrejningspunkt. BARK har udarbejdet en forundersøgelse, som afdækker mulighederne.

Markedsanalyse for Medicinsk Museion

BARK har undersøgt mulighederne for, at Medicinsk Museion kan række ud til et nyt og bredere publikum og bruge stedets relationer til universitetsverdenen til at…

Procesevaluering af Højer Byfond

Hvordan ser ansøgere til Højer Byfond på muligheder og udfordringer for at søge støtte til restaurering og istandsættelse? BARK gennemfører procesevaulering.

Foranalyse for Hærvejen

For Destination Hærvejen har BARK lavet en foranalyse, som afdækker muligheder og udfordringer for at gøre ruten til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål…

Konceptudvikling af profilstrande langs Vestkysten

Kan vi udvikle udvalgte strande langs Vestkysten, så de i højere grad imødekommer gæsternes ønsker til service og oplevelser – og uden at ødelægge naturen?…

Udviklingsplan for Thyborøn-Thorsminde

En strategisk-fysisk udviklingsplan skaber et stærkt grundlag for bæredygtig og autentisk turisme på et af Vestkystens særlige feriesteder.

Publikation – Alternative boligtypologier

En studietur og casepublikation med 10 nytænkende europæiske boligbyggerier viser alternative veje til fremtidens fællesskabsorienterede og fleksible storbybolig.

Udviklingsplan for turismen i Region Sjælland

Turismen på Sjælland og øerne kan og skal mere end i dag. For de 17 sjællandske kommuner i Region Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme, destinationsselskaberne…

Undersøgelse – Værdien af bygningsarv

Med ‘Vores fælles skatkammer’ er bygningsarvens værdi for første gang opgjort i kroner og øre. For bygningsarven er mere end blot gode oplevelser – den…

Partnerskab omkring byerne og det stigende havvand

Hvordan kan vi beskytte byerne og samtidig udvikle attraktive, bæredygtige byrum, når havet stiger og stormfloderne rammer oftere og voldsommere? BARK har frem til 2023…

Sekretariat – Vestkysten viser Vejen

Med ‘Vestkysten viser Vejen’ vil Realdania bidrage til at løfte flere af Vestkystens centrale kystbyer og attraktioner. BARK er sekretariat for partnerskabet og står for…

Podcast – Bygninger fortæller

Hvor meget kan en renovering ændre, ikke bare på en trist og udtjent bygning, men også på et helt lokalområde? Og hvilken rolle spiller renovering…

Erfaringsopsamling – Børn- og ungeliv i Nordhavn

Hvordan kan Nordhavn i København tilbyde et attraktivt kultur- og fritidsliv for børn og unge? Og hvordan kan kommunen skabe multifunktionelle rum og bygninger, som…

Masterplan for Schackenborg Slot

Schackenborg Slot skal åbnes for turister og lokalbefolkning og styrkes som attraktion i Sønderjylland. BARK har udviklet en masterplan for udviklingen.

Formidling- og udstillingskoncept til Ilulissat Isfjordcenter

Sammen med JAC Studios udvikler BARK udstillingen til Ilulissat Isfjordcenter, der forventes at åbne i 2021. Udstillingen formidler fortællingen om isen, klimaforandringerne og livet ved…

Udviklingsplan for Blokhus-Løkken

Blokhus og Løkken skal udvikles som én samlet destination. BARK har lavet en udviklingsplan, der sætter fælles retning og prioriterer indsatser og konkrete projekter.

Formidling – BL på Folkemødet

På Folkemødet 2018 hjalp BARK BL – Danmarks Almene Boliger med at fejre, formidle og diskutere Danmarks almene boliger.

Formidling – Kulturnat hos BL

BARK hjalp BL – Danmarks almene boliger – med at åbne huset for københavnerne i forbindelse med den årlige kulturnat. Alle sanser blev bragt i…

Projektudvikling af det tidligere Herning Højskole

Herning Højskole er unik bygningskultur og et vartegn for byen. Vi har undersøgt, hvordan højskolens fredede bygninger kan indrettes med nye funktioner, som understøtter områdets…

Udviklingsplan for fremtidens Firskovvej

Hvordan kan området omkring Firskovvej i Kgs. Lyngby udvikles med en blanding af boliger, virksomheder og større butikker? En udviklingsplan fastlægger områdets fremtidige profil og…

Koncept og programindhold til Vest Event

BARK udviklede koncept og programindhold for Realdanias ambitiøse medlemsarrangement – Vest Event – på Godsbanen i Aarhus. Det blev en dag, som hyldede danske ildsjæle…

Opbygning af viden og netværk for Dansk Kyst- og Naturturisme

Et stærkt netværk mellem otte destinationer har skabt ny viden om destinationsudvikling og give anledning til sparring – til gavn for den enkelte destination og…

Udviklingsplan og facilitering for partnerskabet Nakskov 2030

Hvordan skal fremtidens købstad se ud? Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden har afsat 150 millioner kroner til initiativet Nakskov 2030. Et ambitiøst…

Investeringsfremme for danske kyst- og naturturismedestinationer

Skal vi nå de ambitiøse mål for dansk turisme, er der brug for yderligere professionalisering i arbejdet med investeringsfremme for danske kyst- og naturturismedestinationer. BARK…

Borgerinvolvering – Københavnersnak

Ingen udvikling uden forankring. BARK hjalp Københavns Kommune med at involvere borgerne, der hvor de er – på uddannelsesstedet, i folkekøkkenet, i byrummet, i de…

Projektudvikling og forretningsanalyse i Nørre Nissum

Hvordan kan VIA University Colleges bevaringsværdige bygninger omdannes og aktiveres som musik- og kulturhus i Nørre Nissum? BARK Rådgivning har udviklet et koncept for bygningerne,…

Foranalyse af fremtidens stier og ruter for Friluftsrådet

Hvordan vi kan skabe bedre adgang til den danske natur – både til lands og til vands? Svaret er flere og bedre stier og ruter.…

Forretningsmodel for Tekstilmuseet

For Museum Midtjylland har BARK udviklet en forretningsmodel for Tekstilmuseet. Planen er at forvandle Herning Klædefabrik til en attraktion, hvor børn, unge og voksne kan…

Strategisk udviklingsplan for Fremtidens Assens

For Assens Kommune har vi lavet en strategisk udviklingsplan, som sætter retning for og prioriterer indsatsen, og vi har udviklet en række konkrete projekter. Åbningstrækket…

Analyse af Fredensborg Kommunes byidentiteter

For Fredensborg Kommune har vi kortlagt identitet, udfordringer og potentialer for Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal samt landområderne. Det færdige resultat fungerer som grundlag for en…

destinationer-sammenhæng-turisme

Manualer til wayfinding

BARK har udviklet manualer for wayfinding til syv byer i nordsjællandske kommuner. Målet er at give turisterne en samlet oplevelse af udvalgte byers mange tilbud…

Fredensborg-inddragelsesproces-hjemmeside

Inddragelses- og kommunikationsforløb for Fredensborg – Den Grønne Slotsby

For Fredensborg Kommune har BARK gennemført et åbent inddragelses- og kommunikationsforløb for alle interesserede borgere. Gennem fire workshops satte inddragelsesprocessen fokus på udviklingen af tre…

Udviklingsplan for Frøslevlejren

BARK har lavet udviklingsplan for Frøslevlejren, som udpeger en langsigtet vision for stedet og tager højde for målgrupper, bygningskultur, rammebetingelser og økonomisk drift.

kræftrådgivning-etablering-organisation

Foranalyse af Livsrum i Nuuk

Med en foranalyse har BARK afdækket lokale behov og muligheder for etablering af en rådgivning for kræftramte i Nuuk. Og vi har undersøgt projektets samlede…

omdannelse-højskole-værdiprogram

Værdiprogram for Castberggård

Med en inddragelsesproces udviklede BARK Rådgivning og E+N Arkitekter et værdiprogram, som satte retning for omdannelsen af højskolen Castberggårds lade og bondehus.

Nationalmuseet-behovsafdækning-prospektmateriale

Inddragelses- og inspirationsproces for Fremtidens Nationalmuseum

Nationalmuseet København er Danmarks hovedmuseum, men tiden er i høj grad løbet fra Prinsens Palæ. Så hvordan kommer museet op på international standard og sætter…

rapport-boliger-landdistrikt

Rapport – Tomme almene boliger

Utidssvarende, tomme almene boliger udfordrer landdistrikterne. Problemstillingen går hårdest ud over boligselskaberne og kan få store økonomiske konsekvenser – både for lejerne, boligselskaberne og de…

nationalparker-turisme-management

Rapport – Friluftsliv i Norden

Stadig flere turister vil besøge de nordiske nationalparker. Så hvordan beskytter vi naturen, samtidig med at vi skaber de bedste muligheder for at opleve den?…

produktion-byggeriet-hjemmeside

Bygtropolis – en podcast om bæredygtigt byggeri

Bygtropolis er en tværfaglig podcast med, om og til byggeriet. Fra bæredygtigt byggeri til universelt design, mangfoldighed på byggepladsen og fremtidens teknologier stiller Bygtropolis skarpt…

stedsspecifik-reklame-kyst-natur-turisme

Publikation – Destinationsbranding

Når destinationsudvikling lykkes, vokser både turisme, økonomi og borgernes livskvalitet. Men hvordan skaber man stærke destinationer og stedsspecifikke brands? Det har vi undersøgt i publikationen…

Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen

I seks år har vi drevet et netværk for kommuner og museer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. I netværket har fagfolk udvekslet…

Udviklingsplan for Vestkysten

For første gang nogensinde har alle Vestkystens 11 kommuner og tre regioner arbejdet sammen om at udvikle og styrke vestkyst-turismen. Med Udviklingsplan for Vestkysten er…

Koncept for nye rammer til Folketinget

BARK har undersøgt mulighederne for, om Folketinget vil kunne overtage Rigsarkivets bygninger og styrke Rigsarkivsgården som mødested, formidlingssted og arbejdsplads.

Databaseret kortlægning af bygningsarv

Hvad truer bygningsarven? Er visse typer bygningsarv særligt udfordret? Og hvilke datakilder om bygningsarven er der behov for at udvikle? BARK har gennemført en række…

Forandringsprojekt for Kunsthal 44 Møen

BARK har undersøgt mulighederne for at udvikle Kunsthal 44 Møen, så stedet i endnu højere grad kan bidrage til den lokale udvikling.

Sekretariat – Fitness for alle

Når mennesker med bevægelseshandicap er fysisk aktive bliver de både sundere, gladere og mere selvhjulpne. Men den fysiske indretning af langt de fleste fitnesscentre udelukker…

Faglig formidling – Skolefornyelser

Med ekspertoplæg, debat og designviden rullede ‘Skolefornyelser – et roadshow’ ud over hele Danmark. Målet var at inspirere skoler, kommuner og arkitekter til at forny…

Master Class om transformation og restaurering formidler dyb viden til fagfolk

BARK har flere gange udviklet, planlagt og afviklet en række master classes med tidens største arkitekter inden for transformation og restaurering. Det har vi gjort…

Publikation – Investeringsredegørelse i byfornyelser

Hvordan skaber man de bedste forudsætninger for flere private investeringer i byfornyelsen? BARK har udarbejdet en guide med værktøjer og inspiration til kommunerne.

Turismepotentialeplan for Tøndermarsken

Tøndermarskens natur og kulturarv er noget helt særligt. Men hvad skal der til for at skabe en stærk turismedestination med Vadehavet, marsken og bygningsarven som…

Helhedsplan for Arden

Hvordan kan Ardens bymidte gentænkes, så byen fortsat er et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed i? Vi har lavet en strategisk helhedsplan,…

Analyse- og udviklingsproces for Københavns Kulturkvarter

Slotsholmsalliancen er et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner på og omkring Slotsholmen i København. Vi faciliterede den indledende proces, som ligger til grund for institutionernes…

Markeds- og forretningsanalyse for Aalborg Ny Teater

Faciliteterne på Aalborg Teater var ikke tidssvarende, og i byen drømmer man nu om at skabe et nyt teater. BARK har lavet en forretningsanalyse som…

Analyse af besøgscentre i Grønland

BARK har lavet en analyse med konceptbeskrivelse og projektoplæg til fire nye grønlandske besøgscentre. Målet er at styrke turismen.

Facilitering – Collective Impact: Bygningsarven i landdistrikterne

BARK hjalp med at facilitere forskellige aktørers fælles indsats for at bevare og udvikle bygningsarven i landdistrikterne.

Handlingsplan for landsbyklynger og landsbykirkernes rolle

Med et udviklings- og netværksforløb har vi undersøgt, hvordan landsbykirken kan udfylde sin funktion i landsbyklyngen ‘Landsbyen De 7 Sogne’.

Foranalyse for Hedeland Naturpark

En foranalyse for Hedeland Naturpark udpegede stedets styrker, udfordringer og potentialer og gav anbefalinger til den videre proces.

Underværker på Folkemødet

Til Folkemødet hjalp vi Realdania med at sætte fokus på ildsjælenes potentiale.

Konceptudvikling af bofællesskabskonferencer

Hvordan kan erhvervs- og bofællesskaber skabe udvikling i landdistrikter og trængte bymidter? BARK udviklede, planlagde og afviklede to konferencer med fokus på netop dét.

strategisk_planlægning_for_landsbyer

Udviklingsplan for Pederstrup Landsby

Hvordan kan potentialet i Pederstrups bynære landsbymiljø aktivereres i endnu højere grad til gavn for beboere, kommunens borgere og erhvervsliv og andre besøgende? BARK har…

nordhavn-idekatalog-kultur-og-fritidsplan

Kultur- og fritidsplan for Nordhavn

At bygge en ny bydel kræver ikke kun bygninger, byrum og infrastruktur – det kræver også en social og kulturel infrastruktur, der skaber liv. Så…

Konceptudvikling af besøgscenter ved Stevns Klint

Et nyt besøgsscenter skal formidle Stevns Klint. BARK har sammen med Absolut Landskab udviklet det fysiske og forretningsmæssige koncept for besøgscenteret, som står færdigt i…

Sekretariat for kampagnen På forkant

Hvordan kan kommunerne tilpasse og omstille sig til en fremtid, hvor stadigt flere søger mod de større byer? BARK hjalp Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania med…

Guide til omstilling af lokalbyen

Guiden ’Omstilling af lokalbyen’ samler viden om lokalbyens situation, udfordringer og muligheder og giver inspiration til, hvordan den kan genfortolkes, så den også i fremtiden…

Analyse af Næstved som kulturarvskommune

Næstved Kommune ville bruge kulturarven som katalysator for lokal udvikling. Vi har lavet en analyse af kulturmiljøernes fysiske, historiske, sociale og økonomiske ressourcer og givet…

Strategisk helhedsplan for kultur og idræt i Vinge

BARK har udviklet en strategisk helhedsplan for Vinges kultur-, idræts- og bevægelsesliv. Planen sætter kursen for en fleksibel og langtidssikret udvikling af byens kultur-, fritids-…

Strategisk fysisk udviklingsplan for Lolland Sydkyst

Hvordan styrkes Lolland Sydkyst som en samlet og attraktiv destination? BARK har lavet en strategisk fysisk udviklingsplan med bl.a. et fysisk og oplevelsesmæssigt hovedgreb og…

Publikation – Fremtidens bofællesskaber

I en publikation giver vi konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner og byggegrupper kan udvikle nye bofællesskaber i funktionstømte bygninger.

Potentialevurdering af kulturmiljøer

Hvordan kan kommunerne arbejde mere strategisk med kulturmiljøerne? Vi har udarbejdet en guide til, hvordan man helt konkret tager skridtet fra kortlægning og udpegning af…

Guide om tomme bygninger og nye jobs i landdistrikterne

Uden arbejdspladser kan landdistrikterne ikke udvikle sig. Vi har udarbejdet en guide til, hvilke typer af virksomheder og brancher, der trives på landet, og hvordan…

Strategisk tilpasning af landsbyklynger

Sammen med Morsø Kommune har BARK udviklet metoder, der samler landsbyer i klynger og engagerer borgerne i udviklingen.

Konceptudvikling af Experimentarium

For Experimentarium udviklede BARK koncept, strategi og bæredygtighedsanalyse for fremtidens sciencecenter.

Helheds- og byrumsplan for Øster Hurup

Kystbyen Øster Hurup skulle styrkes som turistdestination. BARK har lavet den strategisk-fysiske udviklingsplan, som sætter retning for turismeudviklingen i den nordjyske kystby.

Visions- og helhedsplan for Ebeltoft

Ebeltoft er Djurslands centrale turistby og et fyrtårn for den østjyske turisme. Men byen havde også brug for at gentænke sin rolle og styrke sammenhængen…

Sekretariat for Viborg – en by for alle

I Viborg er den rige kulturarv gjort mere tilgængelig, så alle har nemmere adgang til den historiske midtby. BARK var sekretariat for projektet ‘Tilgængelighed i…

Underværker – kampagnesekretariat

BARK har i mere end 10 år været rådgiver og sekretariat for den filantropiske forening Realdania i relation til deres kampagne ‘Underværker’. Som kampagnesekretariat står…

Kampagnesekretariat for Stedet Tæller

Realdanias kampagne Stedet Tæller har kastet lys over yderområdernes særlige potentialer. Formålet er at vise nye veje til en positiv udvikling af områderne uden for…

Mulighedsstudie af Odda Smelteværk

Den tidligere industriby, Odda, sydøst for Bergen havde brug for at genopfinde sig selv. Vi lavede et mulighedsstudie med udgangspunkt i byens kompleks af unikke,…

Kampagnesekretariat for Skole+

Projekter på seks skoler viser, hvordan skolernes indendørsfaciliteter kan indrettes, så de inviterer til mere idræt og bevægelse. Projekterne er gennemført som en del af…

Visions- og udviklingsplan for Odsherred

Med en visions- og udviklingsplan fik Odsherred Kommune øje på nye potentialer og modet til at prioritere. Planen blev et pejlemærke i kommunens langsigtede udvikling…

Rapport om ny brug af kirker

De danske erfaringer med at lukke kirker er meget begrænsede, men vil formentlig ske oftere og oftere i de kommende år. Så hvordan kan de…

Guide til fornyelse og nedrivning

På landsplan findes rundt regnet 50.000 nedrivningsmodne bygninger – ikke mindst på landet. Der er brug for en omstilling og tilpasning af det fysiske miljø…

Foranalyse af naturbyen Husum

Naturbyen er visionen om en helt ny form for bynaturcenter i Husum. Men hvordan kommer man fra idé til virkelighed? BARK lavede foranalyse og feasibility…

Potentialeplan for Møn

Hvordan kan turismen på Møn styrkes gennem udvikling af ét samlet brand og med afsæt i Møns Klint? BARK udarbejdede potentialeplan for øen.

Projektudvikling af Ilulissat Isfjordscenter

BARK har rådgivet projektet med at udvikle et besøgssted og formidlingscenter i Ilulissat – fra første idé til realisering. Projektet blev bl.a. afsæt for finansiering…

Potentialeplaner for Hvide Sande og Søndervig

Hvordan kan Søndervig og Hvide Sandes potentialer aktiveres som afsæt for produkt- og kvalitetsudvikling af turismetilbuddene? Det undersøgte vi for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forretningsplan for H.C. Andersen Eventyrhus

Det nye H.C. Andersens Hus i Odense byder snart på eventyrlige oplevelser for danske og internationale gæster i alle aldre. BARK lavede forretningsmodel, feasibility study…

Kampagnesekretariat for Genanvend Gården

Landbrugets bygninger udgør en stor og betydningsfuld del af kulturlandskabet i Danmark. Desværre forfalder mange af bygningerne, når de ikke længere kan bruges i landbruget.…

Kampagnesekretariat for Fremtidens Herregård

Som en del af Realdania-kampagnen Fremtidens Herregård har en række danske herregårde fundet nye veje til at genopfinde bygningskulturen i landdistrikterne. Som ramme om kultur,…

Rådgiver_konsulent_bymidteplaner

Udvikling af Fredensborg Bymidte

Fredensborgs mange kvaliteter skal frem i lyset og bruges til at styrke bymidte, detailhandel og lokal udvikling.

Kampagnesekretariat for Drøn på skolegården

Et par fodboldmål, nogle hinkeruder og et klatrestativ. Sådan er mange vant til at tænke på skolegården, men hvordan kan dette billede nytænkes, udfordres og…

Bygningsanalyse af Maltfabrikken Ebeltoft

I Ebeltoft ligger den markante Lundbergs Maltfabrik, som er et af de få industrianlæg fra 1800-tallets Danmark, vi stadig har tilbage. Ideen om at genoplive…

Potentialeplan for Den Danske Riviera

De nordsjællandske badebyer har meget at byde på, men rummer også store uforløste potentialer. Så hvordan indløses potentialerne bedst?

Sekretariat for Bygningskultur 2015

Bygningskultur 2015 var et målrettet initiativ, der handlede om at forbedre håndteringen af Danmarks bygningskulturelle arv med særlig fokus på de fredede og bevaringsværdige bygninger…

Kampagne for 1940-1950’ernes boligbyggeri

Mange af efterkrigstidens murede boligbebyggelser har brug for modernisering og energioptimering, men renovering uden omtanke risikerer også at udvande den værdifulde, tidstypiske arkitektur. BARK var…