Search icon
Tilbage til projektoversigt

Kunstnermiljøer og den blandede by

Kunstnere forsvinder fra København på grund af manglende atelier- og værkstedspladser. Det går ud over byens mangfoldighed, sjæl og økonomi. Vi har i 2023 undersøgt, hvordan byerne kan sikre blandede områder med kunstnermiljøer i fremtiden. Det har vi gjort i tæt samarbejde med blandt andre kunstnere, Arkitektforeningen og Bikubenfonden.

Kunsten og kunstnere er med kreativitet og eksperimenter med til at skabe mangfoldighed og liv i byerne i Danmark. Men hvordan sikrer vi betalbare boliger og atelierer, så kunstnerne kan blive i storbyen? Dét giver vi et velunderbygget bud på i undersøgelsen ”Kunstnermiljøer – udviklingen af den blandede by”  – i form af konkrete scenarier for fremtidens kunstnerboliger og fællesskaber.

Undersøgelsen indeholder

  • En afdækning af kunstneres vilkår og behov på baggrund af kvalitative interviews og en digital brugerundersøgelse
  • En screening og analyse af både danske og udenlandske cases (kunstnermiljøer) med fokus på potentialet for interaktion mellem kunstnermiljøet og den omkringliggende by.
  • Et udviklet koncept og program for et fremtidigt kunstnermiljø med betalbare boliger og atelierer, som kan op- og nedskaleres efter behov og kontekst inkl. scenarier for finansiering og organisering.

Undersøgelsen understreger bl.a. behovet for at tænke i nye tiltag. Eksempelvis er gennemsnitsindkomsten blandt billedkunstnere er 242.000 kr. om året før skat. 15 procent har en årsindkomst på under 100.000 kr. før skat, hvilket er under den danske fattigdomsgrænse.Desuden viser forundersøgelsen, at 29 procent af kunstnerne i dag bruger over 60 procent af deres disponible indkomst på udgifter til bolig og atelier.

Forundersøgelsen viser også, at kunstnernes behov ændrer sig over en livstid både i forhold til boligens størrelse og de arbejdsmæssige faciliteter. Derfor indeholder undersøgelsen bl.a. forskellige konceptuelle rumprogrammer og tre helt konkrete modeller for, hvordan kunstermiljøer med betalbare boliger kan sammensættes med hhv. 12, 22 og 44 boligenheder og tilhørende atelier.

Hent og læs undersøgelsen her: Kunstnermiljøer_Forundersøgelse

Parterne bag undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet for – og i tæt samarbejde med – Arkitektforeningen, UKK – Organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere, Billedkunstnernes Forbund, Foreningen Kunstnerboliger af 1873 og Bikubenfonden. Og den er udgivet med støtte fra Dreyers Fond og Bikubenfonden.

Med forundersøgelsen i hånden håber partnerne bag at åbne for en samtale om kunstnermiljøernes værdi for byen – og ikke mindst starte en dialog med politikere, ejendomsudviklere og investorer m.fl., der allerede arbejder med at skabe blandende byer og bruger kunsten som et strategisk greb i udviklingen af nye områder.

Foto: Natascha Thiara Rydvald

Fakta
Sted København

Ydelse Analyser og evalueringer
Bystrategi og landdistrikter
Proces og partnerskaber

Kunde Arkitektforeningen
Bikubenfonden
Dreyers Fond
UKK - Organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere
Billedkunstnernes Forbund
Foreningen Kunstnerboliger af 1873

Projektperiode 2022-2023

Kontakt Anne-Mette Hjøllund
Arkitekt og seniorrådgiver
anne-mette@b-a-r-k.dk
+45 2093 5053

Læs mere om
Analyser og evalueringer
Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter
Læs mere om
Proces og partnerskaber