Search icon
Tilbage til forsiden
Ydelse

Strategisk kommunikation og faglig formidling

Har I brug for en kommunikationsstrategi, der sætter retning for jeres kommunikation og bidrager til at løfte jeres dagsorden? Har I behov for at bringe aktører sammen i nye netværk? Eller ønsker I at dele viden gennem engagerende events, publikationer, podcast eller video? Hos BARK har vi mange års erfaring med at bygge bro mellem fagfelter, eksperter og omverden via faglig formidling og strategisk kommunikation, og vi hjælper jer gerne på vej.
Foto af Hærvejen
Ydelse

Kommunikationsstrategi

Med en kommunikationsstrategi får I sat retning for jeres kommunikation, så I taler med de rigtige aktører om det vigtigste på de rette tidspunkter. Strategien bidrager til at løfte jeres budskab eller dagsorden.

I en kommunikationsstrategi, hjælper vi typisk med:

 • Målgruppeanalyse- og valg
 • Kortlægning af aktørlandskabet
 • Kernefortælling
 • Kanalstrategi
 • Budskaber
Ydelse

Konferencer og events

I BARK udvikler og afvikler vi konferencer og events til mange forskellige målgrupper. Vi står bl.a. bag en række konferencer, webinarer, byvandringer, rundvisninger, Master Classes, Folkemødedebatter og inddragende borgerevents rundt om i hele landet.

Vi kan hjælpe med:

 • Konceptudvikling
 • Invitationer og program
 • Stort netværk af videnspersoner og interessenter til scenen
 • Drejebøger og spørgerammer
 • Moderering
 • Udvikling af indhold til markedsføring
Ydelse

Publikationer

I BARK formidler vi viden, resultater og cases levende og visuelt i form af store elegante opslagsbøger, håndbøger, guides, foldere og brochurer – afhængigt af målgruppen og dét stof, der skal formidles.

Vi kan hjælpe med:

 • Konceptudvikling
 • Tekstproduktion
 • Redigering
 • Grafik, layout og tryk – sker i samarbejde med vores grafiske underleverandører
Ydelse

Netværk

I BARK har vi mange års erfaring med at bringe aktører sammen i nye netværk, der sætter dagsordner, bidrager til et fælles kompetenceløft og problemløsning.

Vi kan hjælpe med:

 • Etablering og organisering af netværk
 • Netværksmøder
 • Studieture i ind- og udland
 • Læringsforløb
 • Oplæg, viden og inspiration
 • At skabe rum til drøftelser på tværs
Konceptudvikling-manuskript-projektledelse
Ydelse

Film

Video og reels vinder frem og den visuelle formidling er dominerende i dag. I BARK hjælper vi ofte vores kunder med at få udviklet korte film, der formidler viden og vigtige budskaber til målgruppen.

Vi kan hjælpe med:

 • Konceptudvikling og tilrettelæggelse
 • Spørgerrammer og interviews
 • Produktion via vores professionelle underleverandører
 • Redigering
 • Projektledelse
produktion-byggeriet-hjemmeside
Ydelse

Podcast

Stadig flere danskere lytter ugentligt til podcasts – et unikt medie, der er kendetegnet ved at skabe nærvær, dyb videndeling og relationer mellem afsender og modtager. BARK har i flere år stået for projektledelsen af podcasts, der formidler viden om det byggede miljø.

Vi kan hjælpe med:

 • Konceptudvikling
 • Projektledelse
 • Produktion via vores underleverandører, der tæller flere profesionelle podcastproducenter

Vil I vide mere? Hiv endelig fat i os.

Portræt af Anna Harpsøe Clausen, seniorrådgiver i BARK rådgivning
Anna Harpsøe Clausen
Strategisk kommunikation og seniorrådgiver

+45 2969 5248
anna@b-a-r-k.dk

Anna arbejder med strategisk kommunikation, faglig formidling og involverende events. Hun tager udgangspunkt i vision såvel som målgrupper, når hun udarbejder alt fra kommunikationsstrategier og kernefortællinger til koncepter for podcast, publikationer og events. Hun har desuden blik for værdien af formelle procedurer og god sagsfremstilling fra sine mange år i centraladministrationen og det private.