Search icon
Tilbage til projektoversigt

Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen

I seks år har vi drevet et netværk for kommuner og museer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. I netværket har fagfolk udvekslet viden, værktøjer og erfaringer. Vi har drevet netværket for Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania.

Planloven fastlægger, at kommunerne skal tage vare på kulturarven. Det indebærer, at kommunerne skal udpege kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i deres kommuneplan. Derudover har museerne en vigtig rolle i at sikre kultur- og naturarv i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning.

For at styrke og kvalificere denne indsats og forstærke samarbejdet på tværs af kommuner og museer har vi i perioden 2015-2021 hjulpet  Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania med at drive ’Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen’.

Netværket var målrettet kommunale planlæggere, byggesagsbehandlere og museumsfolk. Der var tale om et fortroligt forum og læringsrum, hvor deltagerne kunne sparre med hinanden om konkrete problemstillinger.

Gennem udvikling og facilitering af netværksmøderne sørgde vi for bl.a. for, at medlemmerne fik

  • viden og inspiration udefra – f.eks. via oplæg
  • besigtigelse og byvandringer rundt om i Danmark
  • mulighed for at udveksle erfaringer, viden og værktøjer til bevaring og formidling af bygningskulturen.

Læs mere om netværket her

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Involvering

Kunde Slots- og Kulturstyrelsen
Realdania


Projektperiode 2015-2021

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Læs mere om
Involvering