Search icon
Tilbage til projektoversigt

Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen

I et netværk for kommuner og museer udveksler fagfolk viden, værktøjer og erfaringer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. Vi driver netværket for Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania.

Planloven fastlægger, at kommunerne skal tage vare på kulturarven. Det indebærer, at kommunerne skal udpege kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i deres kommuneplan. Derudover har museerne en vigtig rolle i at sikre kultur- og naturarv i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning.

For at styrke og kvalificere denne indsats og forstærke samarbejdet på tværs af kommuner og museer hjælper vi Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania med at drive ’Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen’.

Netværket er målrettet kommunale planlæggere, byggesagsbehandlere og museumsfolk. Og det fungerer, som et forum, hvor medlemmerne både får inspiration udefra og mulighed for at udveksle erfaringer, viden og værktøjer til bevaring og formidling af bygningskulturen. Og ikke mindst er der tale om et fortroligt og gavnligt læringsrum, hvor deltagerne kan sparre med hinanden om konkrete problemstillinger.

Læs mere om netværket her

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Proces og involvering

Kunde Slots- og Kulturstyrelsen

Projektperiode 2015-2021

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Læs mere om
Proces og involvering