Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Kommunenetværk

Bygningskultur

i planlægningen

De bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er en væsentlig del af den danske kulturarv, men sikringen af dem er en stor og aktuel udfordring. Så hvordan kan kommuner og private ejere bevare, anvende og udvikle fredede og bevaringsværdige bygninger og helheder?

Fra 2010-2015 var BARK sekretariat for Realdania og Kulturstyrelsens fælles initiativ Bygningskultur 2015. Initiativet omfattede en større formidlingsindsats med kurser, seminarer, studieture, en digital vidensportal samt et netværk på tværs af kommuner. Da Bygningskultur 2015 sluttede, ønskede en række kommuner at fortsætte netværk og videndeling om bevaring og udvikling af bygningsarven gennem planlægning.

Med støtte fra Realdania driver vi kommunenetværket videre for Slots- og Kulturstyrelsen. De løbende netværksmøder består af bl.a. inspirationsoplæg og erfaringsudveksling fra kommune til kommune, workshops, temamøder med ekspertoplæg og byvandringer.

Det kommunale netværk består i dag af over 290 planlæggere, byggesagsbehandlere, planchefer og museumsfolk fra 83 af landets 98 kommuner.


Sted

Danmark

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Bygningsarv og kulturarv skaber identitet og tilhørsforhold og repræsenterer en økonomisk værdi. Undersøgelser viser, at bevaringsværdige huse sælges 30 procent dyrere end andre huse, og at områder med meget bygningsarv genererer mere turisme, styrket lokaløkonomi og flere arbejdspladser.

Samtidig mister en række historiske bygninger også deres oprindelige funktion i takt med ændrede erhvervs-, bosætnings- og servicestrukturer. Her kan ny anvendelse af nogle bygninger og kulturmiljøer være med til at gøre bygningsarven til et aktiv som led i en fremtidig udvikling.

Skal det lykkes må bevaring og udvikling gå hånd i hånd og kobles tæt til udviklingen på det enkelte sted.

  • Kortlægning og prioritering
    Vi kortlægger, prioriterer og udvikler bygningsarven. Det kan være for kommunen, der mangler et aktuelt overblik over kulturmiljøerne; hvilke kulturmiljøer er der i kommunen, og hvilke kulturmiljøer rummer et særligt udviklingspoteniale? Eller det kan være i forbindelse med udvikling af købstadens bymidte, eller når det gamle industrianlæg skal omdannes til nye funktioner.
  • Ny anvendelse
    Vi udvikler og genanvender bygningsarv for ejerne fra idé til projekt ved at kortlægge værdier, genanvendelsespotentiale og udvikle forretningsmodeller, der fremtidssikrer historiske bygninger og miljøer gennem nye aktiviteter.

Ydelse

Oplevelser og formidling

Oplevelser og formidling

Oplevelser

og formidling

Oplevelser og formidling

Vi udvikler og gennemfører arrangementer og events, der involverer, inddrager og engagerer mennesker i det byggede miljø og skaber rammer, hvor mennesker mødes på tværs af faglighed. Vi udvikler konceptet, iscenesættelsen og afvikler arrangementet.

Kunde

Slots- og Kulturstyrelsen

Projektperiode

2015-2021

Kontakt

Rie Søgaard Jensen, rådgivningschef, rie@b-a-r-k.dk, (+45) 2681 6188

Rie Søgaard Jensen, rådgivningschef

Rie

Søgaard
Jensen

Rådgivningschef, cand. scient. soc.

Rie har en baggrund inden for erhvervsøkonomi, organisationsteori og geografi. Rie er specialist i at lede udviklingsprojekter og kampagner på et strategisk niveau med mange aktører og har et stort netværk og kendskab til faglige, politiske og udførende parter inden for det byggede miljø. I BARK har Rie fokus på en strategisk udvikling af kommunerne med udgangspunkt i det byggede miljø.

Mail
Telefon
(+45) 2681 6188
LinkedIn