Search icon

Privatlivspolitik

BARK Rådgivning er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at vi som virksomhed har pligt til at oplyse dig om, hvilke oplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler dem, og hvorfor vi har lov til at behandle dem. BARK Rådgivnings privatlivspolitik forklarer, hvilke typer personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler og behandler disse oplysninger, hvem vi måske deler dem med, samt dine rettigheder i denne forbindelse.

1: Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

BARK Rådgivning (CVR: 27292984) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

BARK Rådgivning
Skoubogade 1, 2 sal
1158 København K
E-mail: info@b-a-r-k.dk
Telefon: +45 33 33 99 10

2: Hvornår indsamler BARK Rådgivning dine personoplysninger?

BARK Rådgivning leverer forskellige ydelser. Derfor har vi i nødvendigt omfang behov for at indsamle, behandle og opbevare personoplysninger om dig.

Dette gælder bl.a.

 • Når du eller din organisation kontakter BARK Rådgivning
 • Når du eller din organisation tilbyder at levere eller leverer tjenester til BARK Rådgivning
 • Når du korresponderer med BARK Rådgivning via telefon, e-mail, sociale medier eller andre elektroniske midler, eller skriftligt, eller når du giver andre oplysninger direkte til BARK Rådgivning, herunder samtaler med vores medarbejdere
 • Når du søger en stilling hos BARK Rådgivning
 • Når du er ansat hos BARK Rådgivning
 • Når du tilmelder dig arrangementer, events, fokusgrupper eller interviews
 • Når du deltager i spørgeskemaundersøgelser
 • Når du besøger vores hjemmeside
 • Når du sender faktura til BARK Rådgivning

3: Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, der indsamles om dig, kan omfatte følgende:

 • Kontaktinformation (f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mail)
 • Løninformation
 • IP-adresse/cookies
 • CVR-nummer
 • Bankkonto (samarbejdspartnere og bevillingsmodtagere)
 • Almindelige personoplysninger fra jobansøgning og CV
 • Fotos

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

4: Hvordan vil BARK Rådgivning bruge dine personoplysninger?

Dine personoplysninger kan bruges til følgende formål:

 • At registrere dig som kunde hos BARK Rådgivning
 • At administrere og styre vores forhold til dig, herunder behandle betalinger, regnskab, revision, fakturering og inkasso samt tage andre skridt knyttet til udførelsen af vores forretningsforhold
 • At beskytte sikkerheden af BARK Rådgivnings kommunikation og andre systemer og forhindre og opdage sikkerhedstrusler, svindel eller andre kriminelle eller ondsindede aktiviteter
 • At behandle ansøgninger om ansættelse
 • Til personaleadministration, herunder betaling af lønninger, administration af medarbejderfordele, medarbejderudvikling, forretningsrejser og opsigelse af ansættelse
 • Til markedsføringsformål, herunder hjemmeside og nyhedsbreve
 • At udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder, eller overholde retskendelser
 • At have løbende kontakt ifm. tilmeldinger til interviews, fokusgrupper,
  spørgeskemaundersøgelser eller bevillinger

5: Juridisk grundlag

Vi kan behandle dine personoplysninger i forbindelse med et eller flere af de ovennævnte formål på grundlag af en eller flere af følgende juridiske grunde:

 • Fordi det er nødvendigt for os at gøre det for at imødekomme dine anmodninger eller en anden kontrakt med dig eller din organisation, jf. Artikel 6(1)(b) GDPR.
 • For at overholde vores lovmæssige forpligtelser, herunder at holde optegnelser over vores overholdelsesprocesser eller skatteregistre, jf. Artikel 6(1)(c) GDPR.
 • Fordi vores legitime interesser, eller dem af en tredjepartsmodtager af dine personoplysninger, gør behandlingen nødvendig, forudsat at disse interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, jf. Artikel 6(1)(f) GDPR.
 • Fordi du udtrykkeligt har givet os dit samtykke til at behandle dine personoplysninger på den måde, jf. Artikel 6(1)(a) GDPR.

6: Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?

BARK Rådgivning vil kun beholde dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi indsamlede det til, inklusive til formål, der er nødvendige for at opfylde enhver juridisk, regnskabsmæssig eller rapporteringsforpligtelse, og hvor det er nødvendigt for BARK Rådgivning at hævde eller forsvare sig mod juridiske krav, indtil udgangen af den relevante opbevaringsperiode eller indtil de pågældende krav er blevet afgjort.

7: Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

8: Eksterne leverandører og databehandlere

Vi har samarbejdspartnere og benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. Derudover kan de dække BARK Rådgivnings forretningspartnere, som f.eks. leverandører, salgs- og marketingpartnere (inklusive sociale medieplatforme), logistikpartnere eller eventarrangører.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer
personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

9: Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger med irrelevante tredjeparter. Vi deler kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at realisere de formål, der er beskrevet ovenfor.

10: Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

11: Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse. Derfor kan dine personlige data overføres til et tredjeland som en del af vores regelmæssige procedurer.

12: Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

13: Indgiv en klage

Du kan til enhver tid klage over behandlingen af dine personlige data ved at kontakte os. Derudover har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

14: Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne privatlivspolitik for at afspejle eventuelle ændringer i den måde, vi behandler dine personlige data på, eller ændrede juridiske krav. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i vores privatlivspolitik i fremtiden, vil blive lagt på denne side og, hvor det er relevant, underrettet dig via e-mail.

15: Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller anmodninger vedrørende BARK Rådgivnings privatlivspolitik, bedes du kontakte os på kontaktoplysningerne oplyst i punkt 1.