Search icon

Om BARK Rådgivning

I BARK arbejder vi med strategisk udvikling af kulturbyggerier, byer og landdistrikter. Vi gør udfordringer og idéer til holdbare projekter. Og vi gør projekter til virkelighed.

Vores ekspertise

BARK rådgiver i strategisk udvikling af steder. Fra bygningen og boligområdet til hele byen eller regionen.

Vi omsætter idéer og udfordringer til konkrete og realiserbare projekter og planer. Vi skaber det strategiske grundlag for levedygtige steder på landet og i byerne i spændings­feltet mellem det enkelte projekt og bygning og den samlede strategi, der sætter en fælles retning. Vi sikrer fremdrift og fælles takt i komplekse processer. Vi arbejder i hele landet og sætter vores aftryk på alt fra Vestkysten, Folketinget og Nationalmuseet til mindre landsbyer, nationalparker og bysamfund.

Det betyder, at vi er med tidligt i processen, hvor de vigtigste beslutninger træffes – inden der tegnes, projekteres og bygges. At vi samler alle de rigtige aktører om bordet og hjælper med at sætte en klar og fælles retning. Og at vi bidrager til at konkretisere og kvalificere de lokale idéer og projekter, der skal gøre visionen til virkelighed.

Kunderne

BARK rådgiver kommuner, fonde, organisationer, ejere og ministerier i strategisk udvikling af steder.

Blandt vores kunder er Nationalmuseet, Danmarks Designmuseum, Folketinget, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, A.P. Møller Fonden, Nordea-fonden, Bevica Fonden, Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenhagen og destinationer over hele landet. Hertil kommer organisationer som fx Danske Handicaporganisationer, DIF, Nordisk Ministerråd, KL, og ikke mindst en lang række kommuner, lige fra Frederikshavn til København og Avannaata.

Organisation

BARK er en tværfaglig, privat rådgivningsvirksomhed, som er ejet af Bygningsarvsfonden. Virksomhedens overskud går til at løfte fondens formål, som er at rådgive om by- og bygningsarven i Danmark. Vi deler vores viden gennem faglig formidling og netværk.

Vi er omkring 25 medarbejdere med en base af antropologer, arkitekter og sociologer. Virksomheden ledes af adm. direktør Birgitte Svarre.

I BARKs bestyrelse sidder:

  • Susanne Toftgaard Nielsen (forperson), CEO for Nordic Female Fournders og Floodframe
  • Nina Mathiesen, CEO i Cobe
  • Thomas Bjørnkilde Kveiborg, CEO i Arkitema.

Det, vi kommer fra

BARK Rådgivning er født ud af interesseorganisationen Bygningskultur Danmark – som i dag er en del af Historiske Huse – og værdien af historien og bygningskulturen ligger dybt i vores rødder. Vi tror på, at al udvikling må tage afsæt i det enkelte sted. Og vi ser det som vores opgave at være med til at præge den måde, vi som samfund udvikler vores omgivelser på, så der skabes bæredygtige lokalsamfund og byer.