Search icon
Tilbage til forsiden
Ydelse

Analyser og evalueringer

Bruger- og interessentanalyser / Caseanalyser / Foranalyser / Effektevalueringer / Procesevalueringer
Projekt

Foranalyser

Vi har mere end 10 års erfaring med at udvikle byer, destinationer og kulturbyggerier gennem grundige foranalyser. I analysen hjælper vi med at konkretisere og teste jeres idé og vision for stedet. Foranalysen hjælper til at sætte fælles retning for alle involverede parter og anvendes i dialogen med kommunen, fonde og andre interessenter.

En foranalyse afdækker typisk:

  • Stedets styrkeposition og vision
  • Marked og målgrupper
  • Udviklingsprincipper
  • Organisation og drift
Ydelse

Bruger- og interessentanalyser

Ønsker I at nå ud til en særlig brugergruppe? Vi kan hjælpe med at skabe indsigt i og forståelse for jeres brugere og interessenter, og omsætte viden til anbefalinger.

En bruger- og interessentanalyse kan f.eks. indholde:

  • afdækning af mønstre og præferencer
  • opstilling af brugerrejser
  • identifikation af værditilbud
  • anbefalinger
Ydelse

Caseanalyser

Har I brug for inspiration eller overblik over, hvad andre har gjort, så kan caseanalysen være interessant.

Med en caseanalyse hjælper vi med at afdække og undersøge et tema eller en problemstilling gennem dybdegående casestudier.

Vi kender feltet og fagfolk omkring det byggede miljø og kan derfor være med til at identificere og beskrive de bedste eksempler i forhold til jeres problemstilling.

Ydelse

Evaluering

Har du brug for dyb forståelse af, hvilken effekt din indsats har haft eller hvordan dit projekt eller din indsats er blevet gennemført og implementeret? Vi kan hjælpe med kvalitative evalueringer, der giver indsigt samt anbefalinger.

Vi arbejder med

  • Effektevalueringen ved afslutningen af en indsats eller projekt
  • Procesevalueringen, der også kan være værdifuld undervejs i et langstrakt projekt som led i at sikre rettidige tilpasninger