Search icon
Tilbage til forsiden
Ydelse

Analyser og evalueringer

Vi kan hjælpe med analyser og evalueringer, der belyser jeres problem og kvalificerer jeres felt og arbejde. Med viden i hånden kan I træffe bedre beslutninger, opstille mål og vælge den rette indsats. Vi indsamler typisk erfaringer, eksempler, viden og data i krydsfeltet mellem bygninger, steder og mennesker, og vi formidler resultatet af vores analyse eller evaluering i et format der engagerer jeres målgruppe – fra rapporter og konferencer til publikationer og podcast.
Ydelse

Bruger- og interessentanalyser

Ønsker I at nå ud til en særlig brugergruppe? Vi kan hjælpe med at skabe indsigt i og forståelse for jeres brugere og interessenter, og omsætte viden til anbefalinger.

En bruger- og interessentanalyse kan f.eks. indholde:

  • afdækning af mønstre og præferencer
  • opstilling af brugerrejser
  • identifikation af værditilbud
  • anbefalinger
Ydelse

Caseanalyser

Har I brug for inspiration eller overblik over, hvad andre har gjort, så kan caseanalysen være interessant.

Med en caseanalyse hjælper vi med at afdække og undersøge et tema eller en problemstilling gennem dybdegående casestudier.

Vi kender feltet og fagfolk omkring det byggede miljø og kan derfor være med til at identificerer og beskrive de bedste eksempler i forhold til jeres problemstilling.

Ydelse

Procesevaluering

Har du brug for dyb forståelse af, hvordan dit projekt eller din indsats er blevet gennemført og implementeret? Hvad der har virket godt og mindre godt? Så kan vi hjælpe med en procesevaluering, der giver indsigt og anbefalinger.

Procesevalueringen kan bruges

  • undervejs i et langstrakt projekt som led i at sikre rettidige tilpasninger eller den kan bruges
  • ved afslutningen af et projekt for at forbedre og understøtte lignende tiltag i fremtiden