Search icon
Tilbage til forsiden
Ydelse

Viden og analyser

Viden skaber forandring. Vi skaber og formidler ny viden i krydsfeltet mellem bygninger, steder og mennesker. Vi hjælper vores kunder med at træffe bedre beslutninger på et oplyst grundlag. Vi er nysgerrige og brænder for at rykke ved vante opfattelser og for at formidle den nye viden i engagerende formater.

Problemstillinger i det fysiske miljø er komplekse. Byer, bygninger og landskaber byder på administrative grænser og lovgivning, en mangfoldighed af aktører og organisationsformer og et landskab af natur og bygninger med både gamle og nye værdier. Udvikling i det fysiske miljø kræver et solidt vidensgrundlag, der fører til klare konklusioner og anbefalinger og fremhæver de gode erfaringer.

Vi skaber viden og analyser med relation til det byggede miljø.

Projekt

Foranalyse af fremtidens stier og rute for Friluftsrådet

Hvordan vi kan skabe bedre adgang til den danske natur - både til lands og til vands? Svaret er flere og bedre stier og ruter. Vi har lavet en foranalyse, som afdækker mulighederne.

Vores tilgang

Når vi udvikler viden og analyser, kan det både være i form af udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder med at samle viden og data, analysere og identificere problemet, opstille mål og vælge den rette indsats. Og vi samler erfaringer og gode eksempler på nytænkende indsatser og inspirerende projekter, der er lykkedes. Resultaterne formidler vi i engagerende formater, såsom seminarer, konferencer, podcast, publikationer o.lign.

Resultatet

Resultaterne af vores vidensindsamling formidler vi i engagerende formater – fra seminarer til konferencer, podcast, publikationer o.lign.

Projekt

Publikation – Alternative boligtypologier

En studietur og casepublikation med 10 nytænkende europæiske boligbyggerier viser alternative veje til fremtidens fællesskabsorienterede og fleksible storbybolig.
Projekt

Foranalyse for Hærvejen

For Destination Hærvejen har BARK lavet en foranalyse, som afdækker muligheder og udfordringer for at gøre ruten til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål for cykling og vandring.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med at skabe og formidle ny viden?