Search icon
Tilbage til forsiden
Ydelse

Proces og partnerskaber

Vi hjælper private og offentlige institutioner med at skabe forandringer - også dem der tager tid. I BARK har vi mere end 10 års erfaring med at udvikle og drive strategiske, langvarige processer og partnerskaber i det byggede miljø. Vi kan bl.a. hjælpe med at definere det fælles problemfelt gennem viden og analyse. Vi kan drive den fælles indsats fremad som fagligt sekretariat. Vi kan hjælpe med at sætte dagsordner gennem strategisk og involverende kommunikation og vi kan udvikle og håndtere solide uddelingsstrategier, hvis indsatsen kræver gennemførelse af pilotprojekter.

 

 

Ydelse

Ledelse af partnerskaber

Sidder du med et projekt, en dagsorden eller en problemstilling, der kræver et strategisk og koordineret arbejde mellem flere aktører? Så kan vi hjælpe med at etablere det nødvendige partnerskab.

BARK har mange års erfaring med:

 • Udvikling og etablering af partnerskaber
 • Governance og design af beslutningsprocesser
 • Strategisk kommunikation
 • Sekretariatsbetjening
 • Økonomistyring
Ydelse

Analyse og evaluering

Vores antropologer, sociologer og dataanlytikere kan hjælpe med analyser og evalueringer, der belyser jeres problem, sætter retning for jeres arbejde og kvalificerer jeres mål og fagfelt.

Vi indsamler typisk erfaringer, eksempler, viden og data i krydsfeltet mellem bygninger, steder og mennesker, og vi formidler resultatet af vores analyse eller evaluering i et format der engagerer jeres målgruppe.

Vi hjælper gerne med:

 • Foranalyser
 • Bruger- og interessentanalyser
 • Caseanalyser
 • Effektevalueringer
 • Procesevalueringer
Ydelse

Sekretariatsledelse

Vi kan hjælpe med at lede forandringsindsatser i by og på land som et fagligt sekretariat, der tilrettelægger og driver processen og får de rigtige mennesker med om bordet. 

Som fagligt sekretariat sørger vi bl.a. for

 • Projektdesign og -ledelse
 • Organisering og beslutningshierarki
 • Proces- og mødeledelse
 • Strategisk økonomistyring
 • Uddelingsstrategier og puljehåndtering
Foto af Hærvejen
Ydelse

Kommunikation og netværk

Har I brug for en fælles og strategisk retning på jeres kommunikation, der sætter en dagsorden? Ønsker I en involverende og målgruppeorienteret faglig formidling, events eller dialog, der bringer perspektiv og ny viden til de rigtige aktører? Eller har I brug for skabe bevægelse i branchen gennem et nyt, stærkt netværk?

Vi kan bl.a. hjælpe med..:

 • Kommunikationsstrategier og -planer
 • Konferencer, seminarer, netværksmøder og involverende workshops
 • Faglige studieture og netværk
 • Master Class, Publikationer, podcast, sociale medier og video
Ydelse

Uddelingsstrategier

Vi har mange års erfaring med at designe og gennemføre uddelingsstrategier, der realiserer demonstrationsprojekter og dermed gør vision til virkelighed.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Uddelingsstrategi
 • Puljehåndtering
 • Bedømmelse og udvælgelse
 • Rådgivning af ansøgere og projektejere

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med ar drive processer og partnerskaber? Kontakt vores erfarne seniorrådgivere.

Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver

+45 2231 5973
kira@b-a-r-k.dk

Kira er specialiseret i strategisk byudvikling, byledelse og -planlægning og har stor forståelse for det politiske og administrative system i landets kommuner. Hun skaber forandringer gennem realiserbare udviklingsstrategier, partnerskaber og procesledelse og så har hun et særligt blik for både udvikling af byliv og bymidter.

Susanne Abildgaard Rud
Antropolog og seniorrådgiver

+45 2091 7112
susanne@b-a-r-k.dk

Susanne er antropolog med stærk forståelse for mennesker og metoder til analyse, evaluering og inddragelse. Hun står samtidig i spidsen for det sekretariat, der udvikler og driver ‘Underværker’ – Realdanias mangeårige indsats, der involverer ildsjæle i at skabe fælleskaber og mødesteder gennem det byggede miljø.

Portræt af Anna Harpsøe Clausen, seniorrådgiver i BARK rådgivning
Anna Harpsøe Clausen
Strategisk kommunikation og seniorrådgiver

+45 2969 5248
anna@b-a-r-k.dk

Anna arbejder med strategisk kommunikation, faglig formidling og involverende events. Hun tager udgangspunkt i vision såvel som målgrupper, når hun udarbejder alt fra kommunikationsstrategier og kernefortællinger til koncepter for podcast, publikationer og events. Hun har desuden blik for værdien af formelle procedurer og god sagsfremstilling fra sine mange år i centraladministrationen og det private.