Search icon
Tilbage til forsiden
Ydelse

Proces og partnerskaber

Etablering og ledelse af partnerskaber / Sekretariatsledelse / Uddelingsstrategier / Kommunikation og netværk / Analyse og Evaluering

 

 

Ydelse

Etablering og ledelse af partnerskaber

Sidder du med et projekt, en dagsorden eller en problemstilling, der kræver et strategisk og koordineret arbejde mellem flere aktører? Så kan vi hjælpe med at etablere det nødvendige partnerskab.

BARK har mange års erfaring med:

 • Udvikling og etablering af partnerskaber
 • Governance og design af beslutningsprocesser
 • Faglige studierturer og netværk
 • Strategisk kommunikation
 • Sekretariatsbetjening
 • Økonomistyring
Ydelse

Sekretariatsledelse

Vi kan hjælpe med at lede forandringsindsatser i by og på land som et fagligt sekretariat, der tilrettelægger og driver processen og får de rigtige mennesker med om bordet. 

Som fagligt sekretariat sørger vi bl.a. for

 • Projektdesign og -ledelse
 • Organisering og beslutningshierarki
 • Proces- og mødeledelse
 • Strategisk økonomistyring
 • Uddelingsstrategier og puljehåndtering
Ydelse

Uddelingsstrategier

Vi har mange års erfaring med at designe og gennemføre uddelingsstrategier, der realiserer demonstrationsprojekter og dermed gør vision til virkelighed.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Uddelingsstrategi
 • Puljehåndtering
 • Bedømmelse og udvælgelse
 • Rådgivning af ansøgere og projektejere
Ydelse

Kommunikation og netværk

Har I brug for en fælles og strategisk retning på jeres kommunikation? Ønsker I en involverende og målgruppeorienteret faglig formidling, events eller dialog, der bringer perspektiv og ny viden til de rigtige aktører? Eller har I brug for skabe bevægelse i branchen gennem et nyt, stærkt netværk?

Vi kan bl.a. hjælpe med..:

 • Kommunikationsstrategier og -planer
 • Pressemeddelelser
 • Konferencer, seminarer, netværksmøder og involverende workshops
 • Master Class, Publikationer, podcast, sociale medier og video
Ydelse

Analyse og evaluering

Vores antropologer, sociologer og dataanlytikere kan hjælpe med analyser og evalueringer, der belyser jeres problem, sætter retning for jeres arbejde og kvalificerer jeres mål og fagfelt.

Vi indsamler typisk erfaringer, eksempler, viden og data i krydsfeltet mellem bygninger, steder og mennesker, og vi formidler resultatet af vores analyse eller evaluering i et format der engagerer jeres målgruppe.

Vi hjælper gerne med:

 • Foranalyser
 • Bruger- og interessentanalyser
 • Caseanalyser
 • Effektevalueringer
 • Procesevalueringer

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med ar drive processer og partnerskaber? Kontakt vores erfarne seniorrådgivere.

Susanne Abildgaard Rud
Antropolog og seniorrådgiver

+45 2091 7112
susanne@b-a-r-k.dk

Susanne er antropolog med stærk forståelse for mennesker og metoder til analyse, evaluering og inddragelse. Hun står samtidig i spidsen for det sekretariat, der udvikler og driver ‘Underværker’ – Realdanias mangeårige indsats, der involverer ildsjæle i at skabe fælleskaber og mødesteder gennem det byggede miljø.

Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver

+45 2231 5973
kira@b-a-r-k.dk

Kira er specialiseret i strategisk byudvikling, byledelse og -planlægning og har stor forståelse for det politiske og administrative system i landets kommuner. Hun skaber forandringer gennem realiserbare udviklingsstrategier, partnerskaber og procesledelse og så har hun et særligt blik for både udvikling af byliv og bymidter.

Portræt af Anna Harpsøe Clausen, seniorrådgiver i BARK rådgivning
Anna Harpsøe Clausen
Strategisk kommunikation og seniorrådgiver

+45 2969 5248
anna@b-a-r-k.dk

Anna har hele sit arbejdsliv bygget bro mellem eksperten og omverden. Det gør hun gennem strategisk kommunikation, faglig formidling og involverende events, der har blik for den faglige dagsorden såvel som målgruppens oplevelse og engagement.