Tilbage til forsiden
Ydelse

Partnerskaber og kampagner

Problemer kender ingen grænser. Fra klimatilpasning til nye turistdestinationer og udvikling af yderområderne. Mulighederne for at løse store samfundsproblemer er bedre, når det sker på tværs af forskellige parter, der løfter i fælles flok i langsigtede strategiske indsatser.

Nogle samfundsproblemer er for komplekse til, at én organisation eller person kan løse dem alene. Fælles problemer skal løses i fællesskab på tværs af interesser og aktører. Men der er brug for en central organisation til at håndtere partnerskabet og drive processerne fremad.

Vi bringer de rigtige mennesker med om bordet og udvikler og faciliterer partnerskaber og indsatser på tværs af faglige og administrative grænser.

Projekt

Vestkysten viser Vejen

Med 'Vestkysten viser Vejen' vil Realdania bidrage til at løfte flere af Vestkystens centrale kystbyer og attraktioner. BARK er sekretariat for partnerskabet og står for den daglige projektledelse.

Vores tilgang

BARK har mangeårig erfaring i at agere sekretariat for større strategiske indsatser i det byggede miljø med en eller flere afsendere, og er eksperter i at bygge bro imellem forskellige interesser, give faglige indspark undervejs og levere på udviklingsmål.

Resultatet

Vi leverer bl.a. projektledelse og sekretariatsbetjening, udvikling af initiativer, koordinering, økonomi og regnskab, netværk, arrangementer og konferencer, publikationer, udvikling og drift af websites, sociale medier mm.

Projekt

Byernes stigende havvand

Havene stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og mere voldsomme stormfloder. Det vil medføre oversvømmelser og en større regning at betale for borgere og kommuner. Så hvordan kan vi beskytte byerne og samtidig udvikle attraktive, bæredygtige byrum? BARK er sekretariat for partnerskabet Byerne og det stigende havvand.
Projekt

Underværker

Realdanias kampagne Underværker sætter fokus på de frivillige kræfter i det byggede miljø, yder økonomisk støtte til en lang række fysiske projekter og skaber opmærksomhed og debat om ildsjælenes potentialer. BARK er sekretariat.
Projekt

Collective Impact

BARK hjalp med at facilitere forskellige aktørers fælles indsats for at bevare og udvikle bygningsarven i landdistrikterne.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med partnerskaber og kampagner?

Kirstine Cool
Vicedirektør

(+45) 2534 2725
kirstine@b-a-r-k.dk