Search icon
Tilbage til projektoversigt

Partnerskab omkring byerne og det stigende havvand

Hvordan kan vi beskytte byerne og samtidig udvikle attraktive, bæredygtige byrum, når havet stiger og stormfloderne rammer oftere og voldsommere? BARK har frem til 2023 ageret fagligt sekretariat og sparringspartner for et partnerskab mellem Miljøministeriet og Realdania, der sætter fokus på dagsordenen.

Vilde problemer kræver vilde løsninger og stærke samarbejder mellem flere aktører. Derfor har Miljøministeriet valgt at indgå et partnerskab med den filantropiske forening Realdania om at støtte kommuner, der vil beskytte kystbyer mod det stigende havvand.

BARK har i flere år og frem til 2023 været sekretariat for partnerskabet. Det indebar…:

  • Løbende projekt- og mødeledelse
  • Design og håndtering af de to ansøgningsrunder
  • Kompetenceløft af de udvalgte kommuner gennem workshops, netværk og videndeling
  • Konferencer, planlægning og afvikling

Vi har som sekretariat trukket på vores byplanfaglige kompetencer og store erfaring med proces-, projekt- og partnerskabsledelse. Vi har samtidig sat vores viden om strategisk og involverende kommunikation og events i spil i perioden.

Målet med partnerskabet

Ambitionen med partnerskabet var at støtte pilotprojekter i kommunerne for at sætte gang i udviklingen af nytænkende og helhedsorienterede løsninger. Målet har været at  beskytte byerne og samtidig udvikle attraktive og bæredygtige byrum. Endvidere har partnerskabet ønsket at give input til udviklingen af statslige rammebetingelser til at håndtere den voksende udfordring.

Foto: Realdania

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Proces og partnerskaber
Bystrategi og landdistrikter

Kunde Kystdirektoratet, Miljøministeriet
Realdania.dk


Projektperiode 2018-2022

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973

Læs mere om
Proces og partnerskaber
Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter