Search icon
Tilbage til projektoversigt
Billede af hus i Hjørring Kommune taget i forbindelse med udviklingen af planstrategi for Hjørring Kommune

Planstrategi for Hjørring Kommune

BARK Rådgivning har i 2022 udarbejdet en planstrategi for Hjørring Kommune inklusiv en solid involverende proces, der har forankret og kvalificeret planstrategien i byrådet og lokalt.

Hjørring Kommune fik i 2022 et nyt byråd. En af byrådets første opgaver var at få udarbejdet en ny planstrategi, der sætter retningen for deres arbejde de kommende 4 år. Kommunen ønskede en inddragende, hurtig og effektiv proces for at sikre en planstrategi tidligt i den nye byrådsperiode og dermed en strategisk ramme og retning for kommunens fremtidige udvikling.

BARK Rådgivning blev valgt som rådgiver i processen og har tilrettelagt strategiudviklingen med fokus på…:

  • Analyse og vision
  • Forankring af planstrategien som et strategisk værktøj for hele byrådet
  • Dialog med interessenter – borgere og erhverv – herunder politikker pop-up og hybrid-borgermøde

Vi har i processen trukket på vores erfaring med strategisk byplanlægning, procesfacilitering og inddragelse samt vores forståelse for det kommunale og politiske arbejde.

Fakta
Sted Hjørring

Ydelse Bystrategi og landdistrikter

Kunde Hjørring Kommune

Projektperiode 2022

Kontakt Marie Louise Hartvig Widding
Sociolog og seniorrådgiver
marielouise@b-a-r-k.dk
+45 4083 3506

Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter