Search icon
Tilbage til projektoversigt
Billede af hus i Hjørring Kommune taget i forbindelse med udviklingen af planstrategi for Hjørring Kommune

Planstrategi for Hjørring Kommune

BARK Rådgivning har i 2022 udarbejdet en planstrategi for Hjørring Kommune inklusiv en solid involverende proces, der har forankret og kvalificeret planstrategien i byrådet og lokalt.

Hjørring Kommune fik i 2022 et nyt byråd. En af byrådets første opgaver var at få udarbejdet en ny planstrategi, der sætter retningen for deres arbejde de kommende 4 år. Kommunen ønskede en inddragende, hurtig og effektiv proces for at sikre en planstrategi tidligt i den nye byrådsperiode og dermed en strategisk ramme og retning for kommunens fremtidige udvikling.

BARK Rådgivning blev valgt som rådgiver i processen og har tilrettelagt strategiudviklingen med fokus på…:

  • Analyse og vision
  • Forankring af planstrategien som et strategisk værktøj for hele byrådet
  • Dialog med interessenter – borgere og erhverv – herunder politikker pop-up og hybrid-borgermøde

Vi har i processen trukket på vores erfaring med strategisk byplanlægning, procesfacilitering og inddragelse samt vores forståelse for det kommunale og politiske arbejde.

Fakta
Sted Hjørring

Ydelse Bystrategi og landdistrikter
Privat: Strategier og planer

Kunde Hjørring Kommune

Projektperiode 2022

Kontakt Marie Louise Hartvig Widding
Sociolog og seniorrådgiver
marielouise@b-a-r-k.dk
+45 4083 3506

Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter
Læs mere om
Privat: Strategier og planer