Search icon
Tilbage til projektoversigt

Strategisk udviklingsplan for Fremtidens Assens

For Assens Kommune har vi lavet en strategisk udviklingsplan, som sætter retning for og prioriterer indsatsen, og vi har udviklet en række konkrete projekter. Åbningstrækket er en opgradering af byens havneplads, som skal binde hovedgade og vand bedre sammen.

Lokalt knudepunkt med potentiale

Assens by og bymidte er lokalt knudepunkt og spiller en vigtig rolle for bosætning, turisme og erhvervsudvikling. Byen er en af Fyns karakteristiske og kendte købstæder ved vandet, og den har mange potentialer at bygge på: Den historiske bykerne, kysten og havnen. Natur og grønne områder. Turisme, rekreation, kultur og fritid. Et aktivt foreningsliv og mange gode kræfter.

Men byen og bymidten står over for flere udfordringer: Placeringen i den vestlige del af kommunen – uden opkobling til motorvej og jernbanenet – udfordrer byen. Væksten sker i højere grad i andre områder af kommunen, handelsgaden er under pres, og der er brug for at styrke både sammenhængskraft og forbindelser i bymidten. Der var derfor brug for at sætte et klart pejlemærke for udviklingen og for at sikre sammenhæng i indsatser og projekter.

Kort vej fra strategi til handling

BARK har lavet en udviklings- og helhedsplan for Assens by og bymidte, som sætter retning for udviklingen. Planen indeholder også principper for udviklingen, prioriterer indsatser og indeholder konkrete projekter, som betyder, at vejen fra strategi til handling bliver så kort som muligt.

Undervejs i processen har lokale borgere, erhvervsdrivende og repræsentanter fra kulturliv og foreninger engageret sig i arbejdet, og flere har siddet med i et interessentforum, der har fungeret som følgegruppe og sparringspartner for den politiske styregruppe. Andre har lavet borgergrupper, som har lavet midlertidige forsøgsprojekter i byen.

Realiseringen af planens åbningstræk – en opgradering af havnepladsen, som skal binde hovedgade og vand bedre sammen – er nu under realisering med økonomisk støtte fra Realdania.

Fakta
Sted Assens


Kunde Assens Kommune

Projektperiode 2018

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973