Tilbage til forsiden

Holdet bag

BARK RÅDGIVNING

Skoubogade 1, 2
1158 København K
(+45) 33 33 99 10
info@b-a-r-k.dk

I BARK er vi indimellem på udkig efter nye, dygtige kollegaer. Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os på job@b-a-r-k.dk

Ud over sin rolle som vicedirektør i BARK står Kirstine i spidsen for en række komplekse analyse- og udviklingsprojekter. Med afsæt i det enkelte steds særlige problemstillinger og potentialer skaber hun holdbare og forankrede strategier og planer, som lever længe efter, projekterne er slut.

Kirstine Cool

Konstitueret direktør
(+45) 2534 2725
kirstine@b-a-r-k.dk

Ida arbejder med projektudvikling i det byggede miljø. Hun har speciale i markeds-og foranalyser for museer, besøgscentre og fredede bygninger med særligt fokus på koncept- og forretningsudvikling og formidling. Ida arbejder især med, hvordan kulturliv og attraktioner kan bruges strategisk i forhold til at løfte destinationer, byområder og lokalsamfund – altid med øje for udvikling af leve- og bæredygtige projekter. 

 

Ida Christoffersen

Portræt af Caroline Lørup, seniorrådgiver i BARK

Caroline er antropolog og rådgiver med fokus på kulturbyggeri – herunder visionsprocesser, projektkvalificering og projektrealisering i eksisterende eller nye rammer.

Caroline Lørup

Antropolog og seniorrådgiver
(+45) 2889 1707
caroline@b-a-r-k.dk

Susanne er antropolog og rådgiver med fokus på yderområder, ildsjæle og fællesskaber. I sit arbejde anvender hun metoder inden for etnografi, designtænkning og brugerinddragelse. I BARK laver hun kvalitative analyser og driver bl.a. store kampagner inden for det byggede miljø og ildsjæleri.

Susanne Abildgaard Rud

Antropolog og seniorrådgiver
+45 20 91 71 12
susanne@b-a-r-k.dk

Frida er uddannet antropolog og er specialiseret i at afdække komplekse problemstillinger i mødet mellem mennesker og steder. Hos BARK rådgiver hun blandt andet frivillige ildsjæle i det byggede miljø og arbejder med kvalitative stedsanalyser og udvikling af kampagner, kulturbyggerier og sociale indsatser.

Frida Gammelgaard

Antropolog og rådgiver
(+45) 29 64 84 96
Frida@b-a-r-k.dk
Anne-Mette Hjøllund er arkitekt og rådgiver i BARK

Anne-Mette er arkitekt med solid erfaring i strategisk rådgivning og projektudvikling. Hun har arbejdet indgående med både kortlægning, foranalyser og udviklingsplaner for kulturlandskaber og med klimatilpasning og programmering af inkluderende byrum. Hos BARK trækker Anne-Mette også på sit solide kendskab til facilitering af komplekse processer med mange interessenter.

Anne-Mette Hjøllund

Arkitekt og rådgiver
(+45) 2093 5053
Anne-Mette@b-a-r-k.dk

Kira er arkitekt og byplanlægger og har solid erfaring med strategisk byplanlægning. Udviklingsplaner, bypolitik, bymidter, byomdannelsesprojekter, helhedsplaner og lokalplanlægning hører til Kiras kernekompetencer.

Kira Maria Svankjær

Arkitekt og seniorrådgiver
(+45) 22 31 59 73
kira@b-a-r-k.dk
Portræt af Mette Levring, landskabsarkitekt og rådgiver i BARK

Mette er uddannet fra Landskabsarkitektur og Bydesign på Københavns Universitet med kompetencer indenfor rumlig analyse, formgivning og udvikling af designforslag. Hun bidrager især til opgaver, hvor de fysiske strukturer og en rumlig forståelse er væsentlige for udviklingen. Mette løfter samtidig BARKS grafiske formidling.

Mette Levring

Landskabsarkitekt og rådgiver
(+45) 3057 6009
mette@b-a-r-k.dk
Portræt af Anna Harpsøe Clausen, seniorrådgiver i BARK rådgivning

Anna løfter den faglige formidling i projekterne, bl.a. ved at udvikle stærke formidlingskoncepter og stedsfortællinger. Hun står også for den interne og eksterne kommunikation i BARK. Hendes domæneviden ligger inden for planlægning i yderområderne, bygningskultur, klima og det byggede miljø.

Anna Harpsøe Clausen

Faglig formidler, geograf og seniorrådgiver
29695248
anna@b-a-r-k.dk

Ejgild er revisor med en baggrund i national og international handel og revision. Ejgild har ansvar for virksomhedens regnskab og er sparringspartner og controller på projekter og kampagner.

Ejgild B. Larsen

Foto af Anne Sofie Hornemann

Anne Sofie er udannet sociolog med speciale i sted, kultur, urbanitet, bolig og hverdagsliv. Hun er specialist i samfundsvidenskabelig metode og designer, tilrettelægger, gennemfører og afrapporterer solide undersøgelser. Som sociolog kan hun samtidig analysere sociale og rumlige fænomener på både mikro- og makroniveau og se den komplekse interaktion imellem de to størrelser. I BARK har Anne Sofie bl.a. arbejdet med turisme og turismeudvikling i stor og lille skala.

Anne Sofie Hornemann

Sociolog og rådgiver
(+45) 2072 7329
Annesofie@b-a-r-k.dk

Julie har en bachelor i etnologi og skriver speciale i social datavidenskab på Københavns Universitet. Julie har viden om hverdagslivet og stedsudvikling, der inkluderer mennesker og stedets særlige egenskaber. Med en akademisk baggrund i krydsfeltet mellem humaniora, samfunds- og datavidenskab har Julie et bredt spektrum af metoder til at løse komplekse projekter. Hos BARK arbejder Julie særligt med kvalitative stedsanalyser, borgerinddragelsesprocesser og udvikling af kampagner.

Julie Enevoldsen

Kristian studerer Landskabsarkitektur og Bydesign på Københavns Universitet. Hos BARK arbejder han især med research, analyse, idé- og konceptudvikling og grafisk opsætning.

Kristian Langæble Pedersen

Sarah Delege er analytiker i BARK

Sarah har en bachelor i Antropologi, og er i gang med sin kandidat i Social Datavidenskab på Københavns Universitet. Hos BARK arbejder hun især med research, analyse og idé- og konceptudvikling.

Sarah Degele

Portræt af Beatrice

Beatrice er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi, og i gang med at videreuddanne sig ved Roskilde Universitet. Her specialiserer hun sig i kvalitative metoder i byplanlægningen ved kandidatprogrammet Nordic Urban Planning. Beatrice er optaget af at bringe borgernes stemme ind i planlægning og udviklingen af steder. Hos BARK arbejder hun især med research, layout, analyse og idé- og konceptudvikling.

Beatrice Rossebø Danielsen

Analytiker

beatrice@b-a-r-k.dk
Portræt Nicklas Opstrup Hvass

Nicklas er i praktik i BARK, hvor han skal videreudvikle sine erfaringer med feltarbejde, kvalitative interviews, borgerinddragelse og stedsudvikling. Nicklas studerer Plan, By og Proces samt Socialvidenskab ved RUC.

Nicklas Opstrup Hvass

Praktikant

nicklas@b-a-r-k.dk