Search icon
Tilbage til forsiden

Holdet bag

BARK RÅDGIVNING

Vi er et tværfagligt hold bestående af alt fra antropologer og sociologer til arkitekter. Vi hjælper kommuner, fonde og private aktører med at udvikle holdbare projekter og levedygtige steder ved at koble viden om mennesker, markedet og miljøet omkring.

Skoubogade 1, 2
1158 København K
(+45) 33 33 99 10
info@b-a-r-k.dk

I BARK er vi indimellem på udkig efter nye, dygtige kollegaer. Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os på job@b-a-r-k.dk

Agnes arbejder freelance som rådgiver for BARK. Hun er kandidat fra Plan, By & Proces og Politik ved Roskilde Universitet og ejer af kunstgalleriet aaaa Nordhavn. Agnes bruger sin byplanfaglighed og kontakt med kunstmiljøet som et aktiv i arbejdet med særligt udvikling af blandede byer og events.

Agnes Aagaard Andersen

Byplanlægger og Rådgiver
+45 3333 9910
agnes@b-a-r-k.dk
Portræt af Anna Harpsøe Clausen, seniorrådgiver i BARK rådgivning

Anna løfter den strategiske kommunikation og faglige formidling i projekterne, bl.a. ved at udvikle kommunikationsstrategier, kernefortællinger og stærke formidlingskoncepter. Hun står også for den interne og eksterne kommunikation i BARK. Anna er cand.scient i Geografi og Geoinformatik og har en tillægsuddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Anna Harpsøe Clausen

Strategisk kommunikation og seniorrådgiver
+45 2969 5248
anna@b-a-r-k.dk
Anne-Mette Hjøllund er arkitekt og rådgiver i BARK

Anne-Mette er arkitekt med solid erfaring i strategisk rådgivning og projektudvikling. Hun har arbejdet indgående med både kortlægning, foranalyser og udviklingsplaner for kulturlandskaber og med klimatilpasning og programmering af inkluderende byrum. Hos BARK trækker Anne-Mette også på sit solide kendskab til facilitering af komplekse processer med mange interessenter.

Anne-Mette Hjøllund

Arkitekt og seniorrådgiver
+45 2093 5053
anne-mette@b-a-r-k.dk
Foto af Anne Sofie Hornemann

Anne Sofie er uddannet sociolog med speciale i sted, kultur, urbanitet, bolig og hverdagsliv. Hun er specialist i samfundsvidenskabelig metode og designer, tilrettelægger, gennemfører og afrapporterer solide undersøgelser. Som sociolog kan hun samtidig analysere sociale og rumlige fænomener på både mikro- og makroniveau og se den komplekse interaktion imellem de to størrelser. I BARK har Anne Sofie bl.a. arbejdet med turisme og turismeudvikling i stor og lille skala.

Anne Sofie Hornemann

Sociolog og rådgiver (Barselsorlov)
+45 2072 7329
annesofie@b-a-r-k.dk

Barbara er kandidatstuderende på Roskilde Universitet, hvor hun læser By & Plan med særligt fokus på borgerinddragelse og stedsidentitet.  Hun har erfaring med at omsætte teori til praksis fra Enhed for Social Balance i Gladsaxe Kommune og arbejdet med at styrke sammenhængskraften i bydelen Mørkhøj. I BARK arbejder Barbara især med research, analyse og idé- og konceptudvikling

Barbara Funch Beck

Byplanfaglig studentermedhjælper
+45 3333 9910
barbara@b-a-r-k.dk
Foto af Birgitte Svarre, adm. dir. i BARK rådgivning

Birgitte står i spidsen for BARK og udvikler både virksomheden og vores projekter. Hun har en tung bystrategisk profil og en humanistisk tilgang til udvikling af det byggede miljø, hvor der er respekt for stedet og de mennesker, der bor og færdes der i hverdagen. Birgitte har en fortid hos Gehl, hvor hun var leder af Gehl byteam. Hun er cand.mag. i moderne kultur og ph.d. fra Center for Byrumsforskning ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Birgitte Svarre

Portræt af Caroline Lørup, seniorrådgiver i BARK

Caroline er antropolog og rådgiver med fokus på kulturbyggeri – herunder visionsprocesser, projektkvalificering og projektrealisering i eksisterende eller nye rammer.

Caroline Lørup

Antropolog og seniorrådgiver (Barselsorlov)
+45 2889 1707
caroline@b-a-r-k.dk
Kampagne_proces_fællesskab

Frida er antropolog og er specialiseret i at afdække komplekse problemstillinger i mødet mellem mennesker og steder. Hos BARK rådgiver hun blandt andet ildsjæle i det byggede miljø og arbejder med kvalitative stedsanalyser og udvikling af kampagner, kulturbyggerier og sociale indsatser.

Frida Gammelgaard

Antropolog og rådgiver
+45 2964 8496
frida@b-a-r-k.dk

Gustav er kandidatstuderende på Geografi og Geoinformatik på Københavns Universitet og i praktik hos BARK. På studiet beskæftiger Gustav sig med koblingen mellem mennesket og byen, samt det urbane med det rurale. Han medbringer sine faglige kompetencer indenfor byudvikling, bysociologi og geoinformatik. Hos BARK arbejder Gustav særligt med samfundsfaglig analyse og research.

Gustav Grambye Krausing

Praktikant fra Geografi og geoinformatik

Heidi er BARKs kontoralf. Hun hjælper alle kollegaer med praktik og sikrer samtidig, at vores lokaler og skabe er både ryddet af og tanket op med alt, hvad der er brug for i en indholdsrig hverdag. Heidi har i mange år haft stor interesse for tibetansk filosofi, men er udlært luftfragtspeditør, har læst til merkonom i markedsføring og HD i Afsætning. Dystoni og gigt medførte i 2023 en Førtidspension og mulighed for Skånejob hos BARK.

Heidi Young

Ida arbejder med udviklingen af museer, besøgscentre og fredede bygninger over hele landet.  Det gør hun med et skarpt blik for, hvordan både bygningsarven, kulturlivet og attraktioner kan bruges strategisk til at løfte destinationer, byområder og lokalsamfund. Hun er desuden specialiseret i at lave foranalyser med fokus på koncept- og forretningsudvikling samt formidling.

 

Ida Christoffersen

Historiker og projektchef
+45 2426 4271
ida@b-a-r-k.dk

Julie er cand. soc. i social datavidenskab fra Københavns Universitet. Julie kombinerer dermed sociologiske og datavidenskabelige metoder og omsætter digitale data til viden om mennekser og deres adfærd. Fra sin bachelor i etnologi har hun desuden stor viden om hverdagslivet og stedsudvikling, der inkluderer mennesker og stedets særlige egenskaber. Hos BARK arbejder Julie særligt med markedsanalyser, kvalitative stedsanalyser og proces- og projektledelse.

Julie Enevoldsen

Social dataanalytiker og rådgiver
+45 2281 8788
julie@b-a-r-k.dk

Katrine er ved at færdiggøre sin kandidat i sociologi ved Københavns Universitet. Her specialiserer hun sig i relationen mellem sted, sociale interaktioner og -normer. Hun har erfaring med ligestilling og demokratiske borgerinddragelsesprocesser i store og små byudviklingsprojekter, og er derudover optaget af at gøre bæredygtighedsdagsordenen relevant og tilgængelig for den enkelte borger.

Katrine Bruun

Sociologisk studentermedhjælper (Barselsorlov)
+45 3333 9910
katrine@b-a-r-k.dk

Katrine Stribæk er i praktik hos BARK i forbindelse med sin kandidat i Sociologi ved Københavns Universitet. Her beskæftiger hun sig med social bæredygtighed, innovative metoder og analysestrategier. Hos BARK hjælper hun bl.a. med research og analyse.

Katrine Stribæk

Sociologisk studentermedhjælper
+45 3333 9910
stribaek@b-a-r-k.dk

Kira er arkitekt og byplanlægger og har solid erfaring med strategisk byplanlægning. Udviklingsplaner, bypolitik, bymidter, byomdannelsesprojekter, helhedsplaner og lokalplanlægning hører til Kiras kernekompetencer.

Kira Maria Svankjær

Arkitekt og seniorrådgiver
+45 2231 5973
kira@b-a-r-k.dk

Lea er ved at færdiggøre sin kandidat ved Københavns arkitektskole med særligt fokus på byplanlægning og urbane landskaber, feltarbejde og kritisk praksis. Hun trækker desuden på sin arbejdserfaring fra både tegnestuer, byfornyelser og selvdrevne kulturprojekter. Hos BARK arbejder Lea med fysiske analyser og strategier, research og formidling.

Lea Ingemann Bjerg

Arkitekturfaglig studentermedhjælper
+45 3333 9910
lea@b-a-r-k.dk

Marcus er i praktik hos BARK, hvor han trækker på sin viden og erfaring inden for kvalitativ metode, etnografisk feltarbejde og socialt bæredygtig byudvikling. Han har en bacheloruddannelse i Antropologi fra Aarhus Universitet og er i øjeblikket i gang med at færdiggøre sin kandidatuddannelse i By og Plan ved Roskilde Universitet.

Marcus Leth Møller

Antropologisk studentermedhjælper
+45 3333 9910
marcus@b-a-r-k.dk
Marie Louise Hartvig Widding, seniorrådgiver i BARK

Marie Louise har i de seneste 20 år udviklet et speciale i rådgivning inden for strategisk byplanlægning, fællesejede virksomheder og fællesskaber i bolig såvel som by. Hun er uddannet sociolog med en master i strategisk byudvikling fra Det Kongelige Akademis Arkitektskole.

Marie Louise Hartvig Widding

Sociolog og seniorrådgiver
+45 4083 3506
marielouise@b-a-r-k.dk

Mathias er cand.soc i by, bolig og bosætning fra Aalborg Universitet, med en bachelor i Landskabsarkitektur og Bydesign. Med sig har han desuden erfaring med formidling og kommunikation fra en årrække ved Dansk Arkitektur Center. I BARK arbejder Mathias på tværs af projekter som foranalyser, udviklingsplaner, kampagner, publikationer, layout, formidling og kommunikation. Mathias løfter samtidig BARKS kommunikation med særlig fokus på B-A-R-K.dk. Mathias understøtter BARKS digitale udvikling med LLM, AI, GPT og SEO.

Mathias Lysgaard Møller

Bysociolog og rådgiver
+45 60222185
mathias@b-a-r-k.dk
byrum-arkitektkonkurrence-landskab

Mette er uddannet fra Landskabsarkitektur og Bydesign på Københavns Universitet med kompetencer indenfor rumlig analyse, formgivning og udvikling af designforslag. Hun bidrager især til opgaver, hvor de fysiske strukturer og en rumlig forståelse er væsentlige for udviklingen. Mette løfter samtidig BARKS grafiske formidling.

Mette Levring

Landskabsarkitekt og rådgiver
+45 3057 6009
mette@b-a-r-k.dk

Michael er særligt specialiseret i forretningsudvikling og markedsanalyse, der afdækker målgrupper, konkurrencesituation og driftsøkonomi samt evaluering og effektvurdering af kulturelle udviklingsprojekter. Michael har en solid erfaring med kulturprojekter, kulturbyggerier, kulturturisme og oplevelsessteder. Han har gennem årene løst store og små opgaver for kunder som styrelser, almennyttige fonde, museer, besøgssteder og kommuner i hele landet. Michael er cand.soc. i virksomhedsstudier og performance-design, Roskilde Universitet, og kommer senest fra en stilling som chefrådgiver ved Seismonaut, hvor han har været siden 2013.

Michael Radmer Johannisson

Portræt Nicklas Opstrup Hvass

Nicklas trækker på sine erfaringer med feltarbejde, kvalitative interviews, borgerinddragelse og stedsudvikling i arbejdet hos BARK. Nicklas studerer kandidaten Nordic Urban Planning på tværs af RUC, Malmø Universitet og Universitetet i Tromsø. Uddannelsen har fokus på  byplanlægning i velfærdsstaten.

Nicklas Opstrup Hvass

Byplanfaglig studentermedhjælper
+45 3333 9910
nicklas@b-a-r-k.dk

Nina er uddannet Arkitekt MAA med speciale i byudvikling. I BARK arbejder hun med kortlægning, strategisk byplanlægning, rumlig analyse, layout og grafik.

Nina Christine Hansen

Arkitekt og rådgiver
+45 4075 5030
nina@b-a-r-k.dk

Ninna er arkitekt med speciale inden for byudvikling og klimatilpasning. Hun har erfaring med både masterplaner, byrumsprojekter og klimatilpasningsløsninger og er med til at løfte BARKs bystrategiske arbejde. Ninna er uddannet i Urbanism and Societal Change fra Det Kongelige Akademi.

Ninna Kjær Ravn

Arkitekt og rådgiver
+45 31671182
ravn@b-a-r-k.dk
Sarah Delege er analytiker i BARK

Sarah har en kandidat i Social Datavidenskab fra Københavns Universitet og en bachelor i Antropologi. Hun bruger sin tværfaglighed hos BARK, hvor hun har været ansat siden 2021. Sarah arbejder især med markedsanalyser og evalueringer.

Sarah Degele

Social dataanalytiker og rådgiver
+45 3333 9910
sarah@b-a-r-k.dk

Silke arbejder særligt med stedsanalyser, bystrategier, proces og involvering med afsæt i sin viden om borgerdrevne fællesskaber, bæredygtig byudvikling og den gode inddragelsesproces. Silke er cand.soc. i Nordic Urban Planning Studies fra Roskilde Universitet med en bachelor i Performance Design.

Silke Apostoli

Byplanlægger og rådgiver
+45 2223 4392
silke@b-a-r-k.dk

Sung har ansvar for virksomhedens økonomistyring og regnskaber og er sparringspartner og controller på projekter og kampagner. Sung er uddannet fra Copenhagen Business School.

Sung Jakobsen

Susanne er antropolog og rådgiver med fokus på yderområder, ildsjæle og fællesskaber. I sit arbejde anvender hun metoder inden for etnografi, designtænkning og brugerinddragelse. I BARK laver hun kvalitative analyser og driver bl.a. store kampagner inden for det byggede miljø og ildsjæleri.

Susanne Abildgaard Rud

Antropolog og seniorrådgiver
+45 2091 7112
susanne@b-a-r-k.dk