Search icon
Tilbage til forsiden

Holdet bag

BARK RÅDGIVNING

Skoubogade 1, 2
1158 København K
(+45) 33 33 99 10
info@b-a-r-k.dk

I BARK er vi indimellem på udkig efter nye, dygtige kollegaer. Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os på job@b-a-r-k.dk

Foto af Birgitte Svarre, adm. dir. i BARK rådgivning

Birgitte står i spidsen for BARK og udvikler både virksomheden og vores projekter. Hun har en tung bystrategisk profil og en humanistisk tilgang til udvikling af det byggede miljø, hvor der er respekt for stedet og de mennesker, der bor og færdes der i hverdagen. Birgitte har en fortid hos Gehl, hvor hun var leder af Gehl byteam. Hun er cand.mag. i moderne kultur og ph.d. fra Center for Byrumsforskning ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Birgitte Svarre

Ud over sin rolle som faglig leder i BARK står Kirstine i spidsen for en række komplekse analyse- og udviklingsprojekter. Med afsæt i det enkelte steds særlige problemstillinger og potentialer skaber hun holdbare og forankrede strategier og planer, som lever længe efter, projekterne er slut.

Kirstine Cool

Antropolog og faglig leder
+45 2534 2725
kirstine@b-a-r-k.dk

Ida arbejder med projektudvikling i det byggede miljø. Hun har speciale i markeds-og foranalyser for museer, besøgscentre og fredede bygninger med særligt fokus på koncept- og forretningsudvikling og formidling. Ida arbejder især med, hvordan kulturliv og attraktioner kan bruges strategisk i forhold til at løfte destinationer, byområder og lokalsamfund – altid med øje for udvikling af leve- og bæredygtige projekter. 

 

Ida Christoffersen

Historiker og projektchef
+45 2426 4271
ida@b-a-r-k.dk
Portræt af Caroline Lørup, seniorrådgiver i BARK

Caroline er antropolog og rådgiver med fokus på kulturbyggeri – herunder visionsprocesser, projektkvalificering og projektrealisering i eksisterende eller nye rammer.

Caroline Lørup

Antropolog og seniorrådgiver
+45 2889 1707
caroline@b-a-r-k.dk

Susanne er antropolog og rådgiver med fokus på yderområder, ildsjæle og fællesskaber. I sit arbejde anvender hun metoder inden for etnografi, designtænkning og brugerinddragelse. I BARK laver hun kvalitative analyser og driver bl.a. store kampagner inden for det byggede miljø og ildsjæleri.

Susanne Abildgaard Rud

Antropolog og seniorrådgiver
+45 2091 7112
susanne@b-a-r-k.dk

Frida er uddannet antropolog og er specialiseret i at afdække komplekse problemstillinger i mødet mellem mennesker og steder. Hos BARK rådgiver hun blandt andet frivillige ildsjæle i det byggede miljø og arbejder med kvalitative stedsanalyser og udvikling af kampagner, kulturbyggerier og sociale indsatser.

Frida Gammelgaard

Antropolog og rådgiver
+45 2964 8496
frida@b-a-r-k.dk
Anne-Mette Hjøllund er arkitekt og rådgiver i BARK

Anne-Mette er arkitekt med solid erfaring i strategisk rådgivning og projektudvikling. Hun har arbejdet indgående med både kortlægning, foranalyser og udviklingsplaner for kulturlandskaber og med klimatilpasning og programmering af inkluderende byrum. Hos BARK trækker Anne-Mette også på sit solide kendskab til facilitering af komplekse processer med mange interessenter.

Anne-Mette Hjøllund

Arkitekt og rådgiver
+45 2093 5053
anne-mette@b-a-r-k.dk

Kira er arkitekt og byplanlægger og har solid erfaring med strategisk byplanlægning. Udviklingsplaner, bypolitik, bymidter, byomdannelsesprojekter, helhedsplaner og lokalplanlægning hører til Kiras kernekompetencer.

Kira Maria Svankjær

Arkitekt og seniorrådgiver
+45 2231 5973
kira@b-a-r-k.dk

Nina er uddannet Arkitekt MAA med speciale i byudvikling. I BARK arbejder hun med kortlægning, strategisk byplanlægning, rumlig analyse, layout og grafik.

Nina Christine Hansen

Arkitekt og rådgiver
+45 4075 5030
nina@b-a-r-k.dk
Marie Louise Hartvig Widding, seniorrådgiver i BARK

Marie Louise er uddannet sociolog med en master i strategisk byudvikling fra Det Kongelige Akademis Arkitektskole. Hun har i de seneste 20 år udviklet et speciale i rådgivning inden for strategisk byplanlægning, fællesejede virksomheder og fællesskaber i bolig såvel som by.

Marie Louise Hartvig Widding

Sociolog og seniorrådgiver
+45 4083 3506
marielouise@b-a-r-k.dk
Foto af Anne Sofie Hornemann

Anne Sofie er udannet sociolog med speciale i sted, kultur, urbanitet, bolig og hverdagsliv. Hun er specialist i samfundsvidenskabelig metode og designer, tilrettelægger, gennemfører og afrapporterer solide undersøgelser. Som sociolog kan hun samtidig analysere sociale og rumlige fænomener på både mikro- og makroniveau og se den komplekse interaktion imellem de to størrelser. I BARK har Anne Sofie bl.a. arbejdet med turisme og turismeudvikling i stor og lille skala.

Anne Sofie Hornemann

Sociolog og rådgiver
+45 2072 7329
annesofie@b-a-r-k.dk
Portræt af Anna Harpsøe Clausen, seniorrådgiver i BARK rådgivning

Anna løfter den strategiske kommunikation og faglige formidling i projekterne, bl.a. ved at udvikle kommunikationsstrategier, kernefortællinger og stærke formidlingskoncepter. Hun står også for den interne og eksterne kommunikation i BARK. Hendes domæneviden ligger inden for planlægning i yderområderne, bygningskultur, klima og det byggede miljø.

Anna Harpsøe Clausen

Strategisk kommunikation og seniorrådgiver
+45 2969 5248
anna@b-a-r-k.dk
Portræt af Mette Levring, landskabsarkitekt og rådgiver i BARK

Mette er uddannet fra Landskabsarkitektur og Bydesign på Københavns Universitet med kompetencer indenfor rumlig analyse, formgivning og udvikling af designforslag. Hun bidrager især til opgaver, hvor de fysiske strukturer og en rumlig forståelse er væsentlige for udviklingen. Mette løfter samtidig BARKS grafiske formidling.

Mette Levring

Landskabsarkitekt og rådgiver
+45 3057 6009
mette@b-a-r-k.dk

Ejgild er revisor med en baggrund i national og international handel og revision. Ejgild har ansvar for virksomhedens regnskab og er sparringspartner og controller på projekter og kampagner.

Ejgild B. Larsen

Julie er cand. soc. i social datavidenskab fra Københavns Universitet. Julie kombinerer dermed sociologiske og datavidenskabelige metoder og omsætter digitale data til viden om mennekser og deres adfærd. Fra sin bachelor i etnologi har hun desuden stor viden om hverdagslivet og stedsudvikling, der inkluderer mennesker og stedets særlige egenskaber. Hos BARK arbejder Julie særligt med markedsanalyser, kvalitative stedsanalyser og proces- og projektledelse.

Julie Enevoldsen

Social dataanalytiker og rådgiver
+45 2281 8788
julie@b-a-r-k.dk
Portræt Nicklas Opstrup Hvass

Nicklas er i analytiker i BARK og trækker på sine erfaringer med feltarbejde, kvalitative interviews, borgerinddragelse og stedsudvikling. Nicklas studerer kandidaten Nordic Urban Planning på tværs af RUC, Malmø Universitet og Universitetet i Tromsø. Uddannelsen har fokus på  byplanlægning i velfærdsstaten.

Nicklas Opstrup Hvass

Mathias Lysgaard Møller

Bysociologisk praktikant
+45 33339910
mathias@b-a-r-k.dk

Silke har en tværfaglig uddannelsesbaggrund indenfor planlægning, samfund og bæredygtig urban udvikling. Med en bachelor i Performance Design og Plan, By og Proces og en igangværende master i Nordic Urban Planning Studies har hun fokus på kultur, klima og menneskelig adfærd. Hos BARK arbejder Silke især med research, layout, analyse og idé- og konceptudvikling.

Silke Apostoli

Agnes er er i praktik i BARK for at styrke sin store interesse for borgerinddragelse, stedsidentiteter og stedesudvikling. Her kommer hun bl.a. til at trække på sin viden fra kandidatuddannelsen i Plan, By & Proces og Politik ved Roskilde Universitet, sit arbejde som projektleder på Skulturparken Prøvenstenen Syd og sin tid som eventafvikler på kunstforeningen Gl. Strand.

Agnes Aagaard Andersen

Byplanfaglig praktikant
+45 3333 9910
agnes@b-a-r-k.dk

Caroline Munksø

Grafisk og byplanfaglig praktikant
+45 3333 9910
munksoe@b-a-r-k.dk

Katrine er i praktik i BARK som led i sin kandidat i sociologi ved Københavns Universitet. Her specialiserer hun sig i relationen mellem sted, sociale interaktioner og -normer. Hun har erfaring med ligestilling og demokratiske borgerinddragelsesprocesser i store og små byudviklingsprojekter, og er derudover optaget af at gøre bæredygtighedsdagsordenen relevant og tilgængelig for den enkelte borger.

Katrine Bruun

Sociologisk praktikant
+45 3333 9910
katrine@b-a-r-k.dk
Sarah Delege er analytiker i BARK

Sarah har en bachelor i Antropologi, og er i gang med sin kandidat i Social Datavidenskab på Københavns Universitet. Hos BARK arbejder hun især med research, analyse og idé- og konceptudvikling.

Sarah Degele

Analytiker (studieorlov til marts 2023)
+45 3333 9910
sarah@b-a-r-k.dk