Search icon
Tilbage til forsiden
Ydelse

Kulturbyggerier

Hos BARK har vi mere end 10 års erfaring med at udvikle holdbare museer, teatre, besøgscentre og attraktioner i byer og landdistrikter. Vi omsætter jeres idé om et bedre sted til et konkret projekt, der kan føres ud i livet, ved at teste ideen i markedet og se på, hvad det kræver - rumligt, indholdsmæssigt, organisatorisk og finansielt – at drive en publikumsvenlig attraktion og holdbar forretning. Desuden sikrer vores antropologer, historiker og arkitekter altid et solidt blik på både stedets brugere og bygningsarven.
Foto af 6. Julidagene, der fejres på Fredericias fæstningsanlæg
Ydelse

Foranalyser

Vi kan hjælpe med at lave den foranalyse, der konkretiserer jeres idé, sætter fælles retning for alle involverede parter og anvendes i dialogen med kommunen, fonde og andre interessenter.

En foranalyse afdækker typisk:

 • Stedets styrkeposition og vision
 • Koncept, indhold og aktiviteter
 • Marked og målgrupper
 • Et estimeret besøgstal
 • Organisation og drift
Ydelse

Markeds- og forretningsanalyser

BARK kan hjælpe jer med markeds- og forretningsanalyser, som undersøger potentialet ved et nyt eller omdannet kulturbyggeri.

I markedsanalyser er inkluderet:

 • analyse af rammebetingelser som infrastruktur og gældende kommunale strategier
 • konkurrentanalyse
 • målgruppeanalyse
 • et estimeret besøgstal

I forretningsanalysen er inkluderet:

 • oplæg til forretningsmodel og organisering
 • analyse af indtægtsstrømme og udgifter
Det kgl. teater - Bark Rådgivning
Ydelse

Formidlingskoncept

Vi udvikler formidlingskoncepter for museer og andre kulturinstitutioner med afsæt i stedets DNA, brugerne og bygningsarven. Formidlingskonceptet kan bl.a. bruges i dialogen med fonde, kommuner og som udbudsmateriale til udstillingsdesigneren.

I et formidlingskoncept leverer vi typisk:

 • Kernefortælling og temaer
 • Målgruppeanalyse
 • Formidlingsgreb og designprincipper
 • Besøgs- og oplevelsesflow
Ydelse

Brugerinvolvering

Vi er eksperter i involvering af kulturinstitutioners mange forskellige brugergrupper – fra gæsten til vagten, udstillingsdesigneren og administrationen. Vi kan stå for inddragelse af de relevante brugergrupper på det rigtige tidspunkter, så jeres sted bliver godt for både dem der besøger og arbejder på stedet.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Brugerrejser
 • Processtyring
 • Inddragelse via f.eks. workshops
Foranalyse-formidlingskoncept-forretningsplan
Ydelse

Indholdsproduktion til udstillinger

Skal I have udviklet nye udstillinger eller nyt indhold? Vi kan hjælpe med at lede projektet og sikre, at det nye indhold tager afsæt i formidlingskonceptet, er forankret i viden fra eksperter og stedet og testet på brugerne.

Vi kan bl.a. hjælpe med …:

 • Udvikling af konkrete fortællinger forankret i viden
 • Etablering og facilitering af vidensnetværk (forskeren og øvrige videnspersoner)
 • Udvikling af konkrete fortællinger og udstillingstekster
 • Dialog med manuskriftforfattere
 • Brugertests
Foranalyse-formidlingskoncept-forretningsplan
Ydelse

Bygge- og konkurrenceprogram

Vi kan hjælpe med udarbejdelsen af bygge- og konkurrenceprogrammer for store museumsprojekter, herunder:

 • rumlige og funktionelle analyser
 • kvalitativ afdækning af brugerbehov – medarbejderens såvel som publikums
 • at omsætte brugerbehov til nye funktioner
 • trykteste logistiske flows, behov og funktioner i de fysiske rammer ift. volumener, nærhedsprincipper mm.
 • beskrive konkrete krav til funktionerne i et programsprog

Vil du vide mere? Kontakt vores eksperter i udvikling af kulturbyggerier.

Portræt af Caroline Lørup, seniorrådgiver i BARK
Caroline Lørup
Antropolog og seniorrådgiver

+45 2889 1707
caroline@b-a-r-k.dk
Ida Christoffersen
Historiker og projektchef

+45 2426 4271
ida@b-a-r-k.dk