Search icon
Tilbage til projektoversigt
Det kgl. teater - Bark Rådgivning

Børneuniverset på Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater er i gang med at skabe et nyt oplevelsesunivers for børn i den unikke og historiske teaterbygning Stærekassen. BARK er rådgiver på projektet og bidrager bl.a. til udvikling af projektets organisering, formidlingskoncept og bygningens rumprogram.

Det Kongelige Teater er i gang med at åbne endnu mere op for børn og børnefamilier fra hele landet. Et unikt børneunivers for scenekunst skal give mange flere børn fra forskellige miljøer adgang til teateret og oplevelser med klassisk musik og scenekunst. Det nye univers får til huse i den smukke teaterbygning Stærekassen på Kongens Nytorv.

Projektet drives i et partnerskab bestående af Det Kongelige Teater, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen og den filantropiske forening Realdania. BARK har på vegne af partnerskabet varetaget ledelsen af projektet i den allerførste udvikling, hvor partnerskabet er blevet etableret og visionen er foldet ud og kvalificeret både i forhold til selve oplevelsen, bygningen og den fremtidige drift. Vi har sikret fremdriften i styre-, koordinations- og arbejdsgrupper og styret rådgiverteamets arbejde.

BARK har også haft et særligt ansvar for udviklingen af indholdet i oplevelsesuniverset frem til der blev etableret en organisation på Det Kongelige Teater. I den forbindelse har vi gennemført grundige analyser af målgruppens behov, scenekunstens DNA og erfaringer fra andre oplevelsessteder i ind og udland som grundlag for et formidlingskoncept. Formidlingskonceptet forholder sig samtidig til, hvordan bygningens fredede rammer kan indrettes til et nyt oplevelsesunivers i et funktionsprogram.

BARKs arbejde er forankret hos vores antropologer, strateger og kulturformidlere, der også har været involveret i bl.a. foranalysen for Cisternerne og udviklingen af formidlingskoncept og forretningsplan for Isfjordscenteret i Ilulissat, Grønland.

Mere om Børneuniverset

Børneuniverset udvikles som en del af rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Det Det Kongelige Teater.

Ambitionen er, at oplevelsesuniverset bliver en enestående destination for børn og familier fra hele Danmark – her skal børn blive introduceret til scenekunsten, den klassisk musik, kostumer og arbejdet med kroppen gennem leg og læring. Opgaven består bl.a. i at gøre den historiske art deco inspirerede bygning klar til en helt ny funktion og generation med blik for moderne kulturformidling og kulturarvens potentiale. Konkret er det Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der skal føre bygningen ind i en ny tid.

Foto: Det kongelige Teater

Fakta
Sted København

Ydelse Proces og partnerskaber
Involvering

Kunde Det Kongelige Teater


Kontakt Caroline Lørup
Antropolog og seniorrådgiver (Barselsorlov)
caroline@b-a-r-k.dk
+45 2889 1707

Læs mere om
Proces og partnerskaber
Læs mere om
Involvering