Search icon
Tilbage til projektoversigt

Foranalyse for Bryggekulturens Hus

BARK Rådgivning har lavet en foranalyse for Thisted Bryghus, der tester ideen om et nyt Bryggekulturens Hus i det gamle funktionstømte Bryggeri. Med foranalysen har vi bidraget til en proces og et slutprodukt, der er kvalificeret og realiserbart.

Thisted Bryghus lagde sidste hånd på et nyt bryggeri i 2020, og dermed blev det gamle bryggeri tømt for sin oprindelige funktion. Siden da har Thisted Bryghus arbejdet for at transformere det gamle bryggeri til et Bryggekulturens Hus – en ny kulturinstitutioner og nationalt center for viden, oplevelser og inspiration om bryggekultur, bryggekulturens historie, råvarer og forarbejdning.

BARK Rådgivning har testet og kvalificeret ideen gennem en foranalyse, der kan bruges som beslutningsgrundlag for projektets videre færd og til dialogen med fonde, beslutningstagere og samarbejdspartnere.

Foranalysen indeholder:

  • Et feasibility study, som tester projektets idé og forretningsmodel i forhold til markedet, efterspørgslen, områdets position og potentialer samt Thisteds Kommunes bæredygtighedsstrategi inden for turismeudvikling
  • Et funktions- og rumprogram, som tester konceptet i forhold til flow, m2-behov og de fysiske rammer i det tidligere bryghus og kvalificerer den måde, huset sættes i spil i den nye funktion.
  • Et skærpet koncept og forretningsmodel for huset

Foranalysen er fundamentet

BARK har stor erfaring med projektudvikling af formidlingscentre, museer, teatre og andre attraktioner – fra ide til færdigt projekt. Vi har derfor stor forståelse for den samlede proces og de enkelte delelementer i udviklingen af et skarpt koncept for et levedygtigt projekt.

Vores erfaring er, at foranalysen er afgørende for at få et solidt og fælles fundament for projektet og de mange aktører, der skal være med til at realisere det. For udvikling af ambitiøse kulturbyggerier fra første ide til færdigt byggeri er langvarige og omkostningstunge processer, og den langstrakte proces kan give udfordringer, budgetoverskridelser og uoverensstemmelser, hvis ikke der er en klar og fælles forståelse af projektet.

Foranalysen er samtidig en nøgle til at sikre, at projektideen kan ende ud i et levedygtigt resultat, fordi vi på et tidligt tidspunkt tester den bæredygtige og langsigtede drift, formidling og konkurrence.

 

 

Fakta
Sted Thisted

Ydelse Kulturbyggerier

Kunde Thisted Bryghus

Projektperiode 2022

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Læs mere om
Kulturbyggerier