Search icon
Tilbage til projektoversigt

Koncept for nye rammer til Folketinget

BARK har undersøgt mulighederne for, om Folketinget vil kunne overtage Rigsarkivets bygninger og styrke Rigsarkivsgården som mødested, formidlingssted og arbejdsplads.

Med udsigten til at kunne overtage Rigsarkivets historiske bygninger står Folketinget over for nye muligheder. Folketingets vision med overtagelsen er at forblive et af verdens mest åbne parlamenter og – i endnu højere grad end i dag – at invitere borgerne indenfor og synliggøre det politiske arbejde.

Derfor bad Folketinget BARK Rådgivning om at udvikle et koncept for en eventuel overtagelse af Rigsarkivet. Hovedidéen bygger på tanken om at styrke Rigsarkivsgården som både mødested, formidlingssted og arbejdsplads. Med nye rammer, funktioner og aktiviteter for borgerne kan stedet udvikle sig til et endnu mere attraktivt besøgsmål og tiltrække nye målgrupper.

Gennemføres projektet, vil borgerne ikke blot se og opleve det politiske liv, men også engagere sig i demokratiet og politikskabelsen, når Folketinget inviterer indenfor i et inddragende formidlingsunivers, til debatarrangementer, repræsentative debatarrangementer mm. Samtidig skabes større gennemsigtighed om de politiske processer, og både sikkerhed og service styrkes.

Vi leverede kortlægning af behov, udfordringer og muligheder og konkretiserede de nye funktioner og aktiviteter som grundlag for omdannelsen af Rigsarkivets bygninger. Derudover leverede vi en analyse af de fysiske rammer samt et samlet koncept for en eventuel overtagelse af Rigsarkivets bygninger. Leverancen blev et væsentligt beslutningsgrundlag for det videre arbejde med at føre drømmen om et mere folkeligt Folketing ud i livet.

Læs mere på Folketingets egen hjemmeside

Fakta
Sted København


Kunde Folketinget

Projektperiode 2017

Kontakt Caroline Lørup
Antropolog og seniorrådgiver (Barselsorlov)
caroline@b-a-r-k.dk
+45 2889 1707