Search icon
Tilbage til forsiden
Ydelse

Bystrategi og landdistrikter

Strategiudvikling / Procesledelse / Udviklingsplaner / Borgerinddragelse / Byliv og fællesskaber / Stedsanalyser
Ydelse

Politik- og strategiudvikling

Hos BARK har vi dyb forståelse for plansystemet, planhierarkiet, den politiske proces og strategiernes værdi som produkt og pejlemærke for landsbyernes, byernes, kommunens, politikernes eller destinationens fremtidige udvikling.

Vi kan bl.a. hjælpe med udvikling af:

 • Politik
 • Planstrategien
 • Planredegørelsen
 • Strategisk landsbyudvikling
 • Bæredygtige turismestrategier
Ydelse

Udviklingsplaner

I vores arbejde med udviklingsplaner byder vi ind med procesledelse, involvering, facilitering af dialog og vores analyse af stedet – både fysisk, socialt og kulturelt.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Regionale udviklingsplaner for bæredygtige turisme
 • Strategisk-fysiske udviklingsplaner, der kobler den strategisk vision med en fysisk kortlægning, hovedgreb og detailplan
 • Kultur- og fritidsplaner

 

Ydelse

Byliv og fællesskaber

Hos BARK arbejder vi med udvikling af byliv, bymidter og levedygtige fællesskaber i byer og på landet.

Vi kan bl.a. hjælpe med at udvikle…:

 • Bydelsforeninger – og byfonde
 • Bymidteorganisationer
 • Strategisk afprøvninger i byens rum
 • Organisering af bofællesskaber
 • Værdiprogram og værdigrundlag
Ydelse

Proces & partnerskaber

BARK Rådgivning har mange års erfaring med procesledelse af komplekse projekter, der vil skabe forandringer i det byggede miljø. Procesledelsen er afgørende for at sikre fremdrift og forandringer samt ikke mindst fælles forståelse og fodslag blandt de interne og/el eksterne aktører i projektet.

Vi kan bl.a. hjælpe med at udvikle:

 • Partnerskaber
 • Governancestruktur
 • Procesplaner
 • Styringsværktøjer (organisering, roller og ansvar)
Ydelse

Borgerinddragelse

Hos BARK kan vi hjælpe jer med at få inddraget og involveret de rigtige aktører i de vigtigste spørgsmål på det rigtige tidspunkt.

Vi er bl.a. specialiserede i at udvikle og facilitere:

 • Borgermøder
 • Målgruppeanalyser
 • Talks og events
 • Feltarbejde
 • Strategisk samarbejde mellem nøgleaktører
Ydelse

Stedsanalyser

Hos BARK kombinerer vi vores viden om byer, bygninger og mennesker, når vi hjælper kommuner og foreninger med at finde frem til et steds særlige kvalitet. Stedets lokale potentiale og ressourcer er et vigtigt afsæt for positiv udvikling.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Kvalitetsprogrammer, byrum og byliv
 • Værdiprogrammer
 • Fysisk kortlægning og analyse af stedet
 • Brugerinvolvering som ‘Vis mig dit sted’
 • Potentialevurderinger
 • Programmering af steder
Kunderne

Bystrategi og landdistrikter

BARK tilbyder rådgivning inden for bystrategi og landdistrikter til både kommunale og private aktører. Se et udpluk herover eller dyk ned i vores projektbibliotek her

Vil du vide mere? Kontakt vores bystrateger.

Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver

+45 2231 5973
kira@b-a-r-k.dk

Kira er specialiseret i strategisk byudvikling, byledelse og -planlægning og har stor forståelse for det politiske og administrative system i landets kommuner. Hun skaber forandringer gennem realiserbare udviklingsstrategier, partnerskaber og procesledelse og så har hun et særligt blik for både udvikling af byliv og bymidter.

Marie Louise Hartvig Widding, seniorrådgiver i BARK
Marie Louise Hartvig Widding
Sociolog og seniorrådgiver

+45 4083 3506
marielouise@b-a-r-k.dk

Marie Louise har i de seneste 20 år specialiseret sig politik- og strategiudvikling med særligt fokus på levedygtige landdistrikter, provinsbyer og fællesskaber i boligområder såvel som byer. Hun er skarp til involvering, organisering og facilitering med stor forståelse for både det politiske system og den lokale ildsjæl og forening.

Foto af Birgitte Svarre, adm. dir. i BARK rådgivning
Birgitte Svarre
Adm. direktør

+45 2234 8786
svarre@b-a-r-k.dk

Birgitte står i spidsen for BARK og udvikler både virksomheden og vores projekter. Hun har en tung bystrategisk profil og en humanistisk tilgang til udvikling af det byggede miljø, hvor der er respekt for stedet og de mennesker, der bor og færdes der i hverdagen. Birgitte har en fortid som leder af byteamet hos Gehl Architects.

Anne-Mette Hjøllund er arkitekt og rådgiver i BARK
Anne-Mette Hjøllund
Arkitekt og seniorrådgiver

+45 2093 5053
anne-mette@b-a-r-k.dk

Anne-Mette har mange års erfaring med byfornyelse, borgerinddragelse og udvikling af vores bygningskultur. Hun udvikler desuden faglige events og netværksarrangementer, der bygger bro mellem branchens aktører og geografier.