Search icon
Tilbage til projektoversigt

Procesevaluering af Højer Byfond

Hvordan ser ansøgere til Højer Byfond på muligheder og udfordringer for at søge støtte til restaurering og istandsættelse? BARK gennemfører procesevaulering.

Bygningskultur som driver for udvikling

Højer Byfond arbejder for at skabe samspil mellem bygningsbevaring og byudvikling og er et interessant eksempel på, at bygningskulturen kan bruges som driver for lokal udvikling.

Med Højer Byfond er der skabt mulighed for, at private boligejere i Højer kan få økonomisk støtte til restaurering og istandsættelse til deres huse.

Midtvejs i bevillingsperioden ønsker byfonden at undersøge, hvilke udfordringer, der møder ansøgerne i ansøgningsprocessen, og om Højer Byfond når sine målgrupper.

 

Inspiration til andre byfonde

BARK gennemfører en procesevaluering for Højer Byfond. Gennem dokumentgennemgang og kvalitative interview fokuserer evalueringen på det oplevede samarbejde blandt aktørerne bag fonden, på de potentielle ansøgeres motivationer og udfordringer og på oplevelsen af og kendskabet til Højer Byfond hos byens borgere.

Den færdige evaluering kan også inspirere byfonde andre steder i Danmark.

Foto: Ulrik Pedersen

 

 

Fakta
Sted Højer

Ydelse Analyser og evalueringer

Kunde Tøndermarsk Initiativet, Realdania, Nordea Fonden og A.P. Møller Fonden

Projektperiode 2019-2020

Kontakt Susanne Abildgaard Rud
Antropolog og seniorrådgiver
susanne@b-a-r-k.dk
+45 2091 7112

Læs mere om
Analyser og evalueringer