Search icon
Tilbage til projektoversigt
Foto af 6. Julidagene, der fejres på Fredericias fæstningsanlæg

Forundersøgelse for Danmarks Fæstningscenter

Fæstningsbyen Fredericia rummer en helt unik kulturhistorie, men det nuværende museum har ikke rammerne til at udnytte det potentiale, som fortællingen rummer, og som de besøgene efterspørger. BARK Rådgivning har lavet en forundersøgelse, der trykprøver idéen om et nyt fæstningscenter i Fredericia.

Museerne i Fredericia har en ambition om at skabe et nyt oplevelsescenter, der skal gøre Fredericias enorme voldanlæg til en endnu større attraktion ved hjælp af arkitektur og formidling på internationalt niveau. Målet er at skabe en regional kulturattraktion, der markerer Fredericia som en by, der både er attraktiv at besøge og bo i. Men hvad skal der til for at gøre den gode idé til et holdbart projekt?

Dét spørgsmål hjælper BARK Rådgivning med at besvare gennem en forundersøgelse, der trykprøver idéen om et nyt fæstningscenter i Fredericia i tæt dialog med kunden og projektets kerneinteressenter

En forundersøgelse forbereder projektet og investeringerne

I forundersøgelsen tester vi markedsgrundlaget for et nyt Fæstningscenter. Vi kortlægger stedets målgrupper og undersøger, hvilke oplevelser der efterspørges. Samtidig ser vi på, hvad Fredericias unikke styrkepositioner og stedbundne potentialer er i et område med stor konkurrence, og hvilke ressourcer der skal til for at drive et oplevelsescenter af høj kvalitet.

En forundersøgelse som denne hjælper ikke blot med at teste og kvalificere den gode idé, så den bliver levedygtig, men bidrager også til at etablere en god proces og en fælles retning for alle involverede parter. Forundersøgelsen kan bruges i den videre dialog med kommunen, fonde og andre interessenter og investorer.

Konkrete ydelser

En forundersøgelse, der afdækker:

  • Marked og målgrupper
  • Kvalificeret vision
  • Anbefalinger til koncept, indhold og aktiviteter
  • Et estimeret besøgstal
  • Organisations– og driftsscenarie

Vores rådgivning er tværfaglig og står på stor erfaring

I opgaven har vi involveret både vores antropologer, historikere, dataeksperter og arkitekter. Det sikrer en tværfaglig tilgang til undersøgelsen og en aktivering af vores kompetencer inden for både inddragelses- og visionsprocesser, konceptudvikling, forretningsanalyser og visuel formidling.

Vi trækker samtidig på vores mange års erfaringer med at kvalificere og udvikle holdbare kulturbyggerier. Vi har bl.a. arbejdet med Børneuniverset på Det Kongelige Teater, Cisterne på Frederiksberg og Ilulissat Isfjordscenter i Grønland.

Fotokreditering: Claus Fisker for Fredericia Kommune

Følg BARK Rådgivning på LinkedIn for seneste nyt om vores rådgivning, viden og projeter.

Fakta
Sted Fredericia, Danmark


Kunde Museerne i Fredericia

Projektperiode April-september 2022

Kontakt Frida Gammelgaard
Antropolog og rådgiver
frida@b-a-r-k.dk
+45 2964 8496