Search icon
Tilbage til projektoversigt

Markedsanalyse af Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har i 2023 modtaget en donation på 150 millioner kroner til om en udvidelse og ombygning af de fysiske rammer. BARK har udarbejdet den forudgående markedsanalyse, der peger på museets potentiale og beskriver, hvad der skal til for at komme fra idé til virkelighed.

Fiskeri- og Søfartsmuseet har altid haft en tæt tilknytning til Esbjergs historie og erhvervsliv. Museet åbnede i 1968 som en markant og nyskabende spiller i det danske museumslandskab. I 1976 udvidede museet med et sælarie, og herfra gik det fremad. I 1993 havde museet over 200.000 besøgende årligt.

Siden er besøgstallet dog faldet. Fiskeri- og Søfartsmuseet ønsker derfor at genetablere og udbygge sin centrale position med udgangspunkt i en vision om at blive Danmarks museum for havet. Museet arbejder bl.a. på at skabe nye fysiske rammer, der kobler bygningen med byen og havet og formidler menneskets relation til havet med afsæt i aktuelle problemstillinger som f.eks. bæredygtighed.

BARK har i 2020 udarbejdet en markedsanalyse for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Analysen undersøger potentialet og gevinsterne ved en eventuel udvidelse af  Fiskeri- og Søfartsmuseets rammer, og peger bl.a. på at museet har potentiale til at øge besøgstallet med afsæt i særligt det lokale og regionale og nationale marked.

Analysen indeholder samtidig en beskrivelse af nuværende og potentielle målgrupper for et gentænkt museum, en kortlægning af oplandet samt et casestudie-estimeret besøgstal for det fremtidige museum. Markedsanalysen vurderer endvidere, hvordan et nyt Fiskeri- og Søfartsmuseum kan indgå i værdikæden af attraktioner langs den jyske vestkyst.

I 2023 har Esbjerg Kommune, A. P. Møller Fonden og Realdania valgt at donere i alt 150 mio. kr. til en udvidelse og ombygning af de fysiske rammer, så der bliver bedre plads til de mange gæster, en fornyelse af udstillingerne samt en helt ny afdeling for børn og unge.

 

 

 

 

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fakta
Sted Esbjerg


Kunde Fiskeri- og Søfartsmuseet

Projektperiode 2020

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271