Search icon
Tilbage til projektoversigt
Forundersøgelse

Forundersøgelse af Cisternerne

Frederiksbergmuseerne ønsker at udvide Cisternerne - og dermed videreudvikle og underbygge Frederiksberg Bakke som grøn destination. BARK har gennemført en forundersøgelse som kvalificerer ideen og belyser, hvordan den kan føres ud i livet.
Udstillingsstrategi

Cisternerne skal være ‘must see’

Cisternerne blev i 2013 en del af fusionen Frederiksbergmuseerne. I den forbindelse blev der lagt en udstillingsstrategi, der brugte stedets helt særlige kvaliteter og fysiske forhold som en rettesnor for den kreative udvikling.

Denne tilgang har gjort, at det inden for få år er lykkedes Frederiksbergmuseerne – med få hænder og få midler – at femdoble besøgstallet for Cisternerne, som nu ligger på mellem 70.000 og 100.000 årligt besøgende i løbet af den ni måneder lange åbningsperiode.

Frederiksbergmuseerne ønsker nu at udvide Cisternerne i en grad, der understøtter den nationale og internationale bevågenhed og sætter Frederiksberg Bakke og lokalområdet på landkortet som en grøn must-see destination.

markedsgrundlag-målgruppe

Forundersøgelse kvalificerer forretningen

BARK Rådgivning har udarbejdet en forundersøgelse, som kvalificerer det forretningsmæssige grundlag for en udvidelse af Ci­sternerne.

Forundersøgelsen belyser Cisternernes mar­kedsgrundlag, målgrupper, indhold, aktiviteter, rumprogram og funktio­ner samt organisering, drifts- og anlægsøkonomi. Og den sætter fokus på de særlige betingelser og opmærksom­hedspunkter, som udviklingen af de fysiske rammer vil kræ­ve.

Foto: Cisternerne og Roelof-Witman (top) og Christina Capetillo (brødteksten, øverst) og Jens Lindhe (nederst).

Fakta
Sted Frederiksberg

Ydelse Kulturbyggerier

Kunde Frederiksbergmuseerne

Projektperiode 2020

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Læs mere om
Kulturbyggerier