Search icon
Tilbage til projektoversigt

Brugerne med i udviklingen af Folketinget

Folketinget har overtaget Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen og undersøger nu, hvordan de kan omdanne dem til et demokratisk mødested for borgere og politikere. BARK Rådgivning hjælper med at sikre brugerperspektivet i undersøgelsen af bygningernes potentiale som en ny, åben og aktiv del af Folketinget.

Hvordan kan Rigsarkivets gamle lokaler få nyt liv som Folketingets besøgscenter og som fleksible faciliteter til det parlamentariske arbejde, f.eks. høringer, konferencer og åbne samråd? Og hvordan kan transformationen ske med fokus på både fremtidens brugere, kulturarven på stedet, behovet for bæredygtighed og et ønske om samtidig at forbedre rammerne for Folketinget som arbejdsplads?

Dét er vi med til at finde svar på som del af et større team, der også består af BAUHERR ApS, Erik Arkitekter A/S og Strunge Jensen A/S. Som samlet team rådgiver vi Folketinget og Bygningsstyrelsen i den proces, der undersøger mulighederne for at renovere og transformere Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen.

Vi kvalificerer brugernes behov

BARK Rådgivning arbejder specifikt med brugerperspektivet i projektet. Vi kvalificerer arbejdet med at oversætte brugernes behov til konkrete krav og funktioner på stedet. Det gør vi med blik for de kvaliteter – og barrierer – der samtidig ligger i de historiske bygninger.

BARK byder i dette projekt ind med en stærk antropologisk kompetence, hvor brugeren sættes i centrum for udviklingen og hvor målgruppernes behov sætter retning for udviklingen af de fysiske rammer.  Vi krydser i projektet det antropologiske perspektiv med vores tværfaglige tilgang indenfor bl.a., historie, kulturformidling, arkitektur og museologi.

BARK Rådgivning har tidligere arbejdet med inddragelse, programmering og kulturarv  på projekter som Børneuniverset på det Kongelige Teater, Fremtidens Nationalmuseum og  Slotsholmsalliancen.

Fotos: BARK Rådgivning

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Involvering

Kunde Folketinget og Bygningsstyrelsen

Projektperiode 2022-2023

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Caroline Lørup
Antropolog og seniorrådgiver (Barselsorlov)
caroline@b-a-r-k.dk
+45 2889 1707

Læs mere om
Involvering