Search icon
Tilbage til projektoversigt

Piger og Byrum – feltstudie og inddragelse

By & Havn har udpeget et areal under metroens højbane i Nordhavn, som skal udvikles til et attraktivt byrum for unge - også unge piger. BARK Rådgivning har udviklet en række principper for udviklingen af byrummet på baggrund af feltarbejde og inddragelse af målgruppen.

I de seneste år er mange nye byrum blevet opført med skatebaner, parcourområder og boldbure. Dermed er de programmeret til borgere, der er fysisk aktive. By & Havn ønsker at udvikle et nyt demokratisk byrum, der er attraktivt for unge – også unge piger.

BARK Rådgivning har hjulpet By & Havn med en undersøgelse af unge menneskers, herunder pigers, brug af byrum. De unge er traditionelt svære at få engageret i byudviklingen og traditionelle borgerinddragelsesprocesser, men vi har gennem projektet bl.a. aktiveret 90 unges viden, ideer og drømme gennem feltarbejde, et strategisk skolesamarbejde og digital inddragelse.

BARK Rådgivning bistod bl.a. med:

  • Feltarbejde med fokus på piger og de byrum, som de benytter i deres dagligdag.
  • Strategisk skolesamarbejde med den internationale skole i Nordhavn
  • Co-Design Workshop med elever fra 7-9 klasse.
  • Analyse og udvikling af principper for mere mangfoldige byrum

I undersøgelsen har vi bl.a. trukket på vores antropologiske og etnografiske metoder, designtænkning og erfaring med procesfacilitering.

Fakta
Sted København

Ydelse Involvering

Kunde By & Havn

Projektperiode 2022

Kontakt Susanne Abildgaard Rud
Antropolog og seniorrådgiver
susanne@b-a-r-k.dk
+45 2091 7112

Læs mere om
Involvering