Search icon
Tilbage til projektoversigt

Erfaringsopsamling – Børn- og ungeliv i Nordhavn

Hvordan kan Nordhavn i København tilbyde et attraktivt kultur- og fritidsliv for børn og unge? Og hvordan kan kommunen skabe multifunktionelle rum og bygninger, som favner flere brugergrupper? BARK har undersøgt erfaringerne fra andre nye bydele og udviklet anbefalinger til, hvordan man skaber gode rammer for et godt hverdagsliv for børn- og unge.

Nordhavn i København skal udvikles som en ny bydel frem mod 2050. De første beboere er flyttet ind, og når bydelen er fuldt udviklet, kommer den til at rumme ca. 40.000 indbyggere. Men hvordan kan den nye bydel tilbyde et attraktivt kultur- og fritidsliv for børn og unge? Og hvordan kan København Kommune skabe multifunktionelle rum og bygninger for flere brugergrupper?

Gennem erfaringsopsamlinger fra andre af hovedstadens nye bydele og inddragelse af lokale børn og unge, foreninger og professionelle har vi undersøgt, hvordan det er at ’indtage’ et nyt byområde, hvad der fungerer og ikke fungerer, og hvilke behov og ønsker Nordhavns beboere har til livet i bydelen.

Projektet blev til en kvalitativt funderet erfaringsopsamling med input fra inspirerende cases og en grundig inddragelsesproces. Og vi har udviklet en række anbefalinger til og principper for, hvordan man skaber rammerne for det gode hverdags- og fritidsliv for børn, unge og andre beboere.

Foto: By og Havn

Fakta
Sted København

Ydelse Involvering

Kunde Københavns Kommune

Projektperiode 2019

Kontakt Susanne Abildgaard Rud
Antropolog og seniorrådgiver
susanne@b-a-r-k.dk
+45 2091 7112

Læs mere om
Involvering