Search icon
Tilbage til projektoversigt

Borgerdialog om Lynetteholm

Hvad mener Københavnerne? Lynetteholm er politisk besluttet og BARK Rådgivning er hyret ind af Københavns Kommune til at stå for borgerdialogen omkring udviklingen af Lynetteholm. Københavnernes viden og idéer samles i en Grønbog, der kan udgøre et fundament for den videre dialogproces.

Københavns Kommune har ønsket at sætte gang i en borgerdialog omkring udviklingen af Lynetteholm. Borgerdialogen skal tage afsæt i den politiske beslutning, der er truffet om, at Lynetteholm skal etableres. Formålet er at få input til, hvilken type bydel Lynetteholm skal blive og hvilke erfaringer borgerne har fra tidligere byudviklingsprojekter, som bør bringes i spil.

BARK Rådgivning er projektleder for en organiseret sammenhængende proces for dialog mellem kommunen, dens politikere og borgere.

De konkrete ydelser i projektet er:

 • Projektledelse
 • Gennemførelse af dialogaktiviteter via
  • Åbent dialogværksted
  • Pop up events i flere bydele (gadeinterview og dialog)
  • Middage med mening i udvalgte kulturhuse
  • Faktabaseret brochure om Lynetteholmen målrettet borgerne
  • SoMe-opslag om borgerdialogen
 • En Grønbog, der samler op på borgernes viden og input givet gennem dialogaktiviteterne

I projektet rådgiver vi om, hvordan kommunens dialogaktiviteter kan kan være med til at sikre en inkluderende og inspirerende dialogproces. Det er væsentligt at komme bredt ud – også til borgere, der ikke plejer at dukke op til borgermøder. Derfor arbejder vi med forskellige formater og kommer ud i alle bydele, på gaden mm.

Københavnernes viden og ideer samler vi i en Grønbog, der kan udgøre et fundament for den videre dialogproces mellem københavnerne, kerneinteressenter, Københavns Kommune, By og Havn, Metroselskabet, Sund & Bælt og Transportministeriet vedrørende udviklingen af Lynetteholm.

BARK har i mange år arbejdet med dialog mellem aktører omkring komplekse projekter og problemstillinger. Vi trækker på vores tværfaglighed inden for strategisk kommunikation og byplanlægning, når vi som projektleder på borgerdialogen, søger at skabe rum for samtale mellem flere aktører. BARK Rådgivning har tidligere stået i spidsen for bl.a. borgerinddragelsen omkring Naturpark Amager, Børn- og ungeliv i Nordhavn og på udviklingsplaner rundt om i landet.

Fotos: BARK Rådgivning

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Involvering

Kunde Københavns Kommune

Projektperiode 2022

Kontakt Birgitte Svarre
Adm. direktør
svarre@b-a-r-k.dk
+45 2234 8786

Anne-Mette Hjøllund
Arkitekt og seniorrådgiver
anne-mette@b-a-r-k.dk
+45 2093 5053

Anna Harpsøe Clausen
Strategisk kommunikation og seniorrådgiver
anna@b-a-r-k.dk
+45 2969 5248

Læs mere om
Involvering