Search icon
Tilbage til projektoversigt

Analyse- og udviklingsproces for Københavns Kulturkvarter

Slotsholmsalliancen er et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner på og omkring Slotsholmen i København. Vi faciliterede den indledende proces, som ligger til grund for institutionernes samarbejde i dag.

Turisme- og forbrugsmønstre ændrer sig, og museer og kulturinstitutioner kan ikke længere overleve på formidling af særlige genstande. For at forblive relevante må de samarbejde med hinanden om anderledes oplevelser – og blive en del af byens brand.

I 2014 blev Slotsholmsalliancen dannet og består af de samtlige 17 kulturinstitutioner, der ligger i tæt geografisk afstand på og omkring Slotsholmen, nu om dage kendt som Københavns Kulturkvarter. Det er alle fra Nationalmuseet og Tivoli til Det Jødiske Museum og Nikolaj Kunsthal.

Vi faciliterede alliancens indledende analyse- og udviklingsproces ved at afdække de deltagende institutioners udfordringer og potentialer og facilitere en omfattende workshop-proces, hvor institutionerne formulerede en fælles vision, et værdigrundlag og et samarbejdskoncept.

Som afslutning på projektet samlede vi op på erfaringerne i en rapport til parterne, der har dannet grundlag for det efterfølgende samarbejde. Processen førte til en strategisk handlingsplan med forslag til samarbejdsområder og projekter for aktørerne, der kan gøre Slotsholmen til én samlet destination.

Københavns Kulturkvarter indbefatter:
Arkæologisk Værksted
BLOX
Christiansborg Slot
Dansk Jødisk Museum
Dansk Arkitektur Center
Den Sorte Diamant – Det Kgl. Bibliotek
Folketinget
Kongernes Lapidarium
Københavns Museum
Københavns Stadsarkiv
Krigsmuseet
Kunstforeningen Gl Strand
Nationalmuseet
Nikolaj Kunsthal
Teatermuseet i Hofteatret
Thorvaldsens Museum
Tivoli

 

Fakta
Sted København

Ydelse Involvering

Kunde Realdania, Københavns Kulturkvarter, Dansk Arkitektur Center og Slots- og Kulturstyrelsen

Projektperiode 2013-2014

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Læs mere om
Involvering