Search icon
Tilbage til projektoversigt
Foranalyse-formidlingskoncept-forretningsplan

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter i Vestgrønland formidler stedets verdensarv, klimaforandringer og kulturhistorie, og er rejst af et grønlandsk-dansk partnerskab bestående af Grønlands Selvstyre, Avannaata Kommunia og Realdania. BARK har været rådgiver på projektet fra 2012-2021.

Ilulissat Isfjord blev i 2004 optaget på Unescos verdensarvsliste. Dermed fulgte en forpligtelse til både at beskytte og formidle stedet og en idé om et besøgscenter på stedet begyndte at tage form. Men hvilket sted skulle formes og hvordan?

Fra foranalyse til færdigt projekt
I 2012 blev BARK Rådgivning bedt om at lave en foranalyse og vurdering af, hvilket koncept og hvilken skala en bæredygtig attraktion skulle tænkes ud fra. Det indebar bl.a. en markedsanalyse, der skalerede projektet i forhold til besøgstal, koncept, placering og drifts- og anlægsøkonomien.

Foranalysen blev udviklet i samarbejde med Rambøll og spillede op mod en klar vision om, at stedet skulle bidrage til et bæredygtigt og levende lokalsamfund og understøtte den stigende turisme i landet. I 2015 blev det derefter endeligt besluttet, at der skal opføres et nyt Isfjordscenter i Ilulissat af et grønlandsk-dansk partnerskab bestående af Grønlands Selvstyre, Avannaata Kommunia og den filantropiske forening Realdania.

BARK Rådgivning blev koblet på det videre projekt og har siden da udarbejdet bl.a. en forskningsstrategi (2016) og en forretningsplan (2016) for partnerskabet samt ydet sekretariatsbistand til Grønlands Selvstyre frem til etableringen af  Greenland Visitor Center, en ny selvejende institution under Grønlands selvstyre, der skal drive Isfjordscentret.

Udvikling af indhold til den permanente udstilling
BARK Rådgivning har parallelt bidraget til udviklingen af den permanente udstilling i Isfjordscenteret i tæt samarbejde med den prisvindende tegnestue JAC Studios. I 2015 udviklede antropologerne i BARK og udstillingsarkitekterne i JAC studios et formidlingskoncept, der satte rammen for udstillingen.

Sidenhen har vi kørt et tæt parløb med at oversætte formidlingskonceptet til konkret indhold og design af selve udstillingen. JAC Studios har stået for udstillingsdesignet, mens BARK rådgivning har haft et ansvar for udviklingen af indhold bl.a. gennem feltarbejde, kvalitative interviews med turister og beboere i området, borgerevents og workshops for lokale skoler m.fl.

BARK Rådgivning har også trukket forskere fra Grønland, Norge, Abu Dhabi, USA og Danmark tæt ind i processen for at sikre udstillingen et solidt videnskabeligt fundament.

Indvielse juli 2021
Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter blev indviet den 3. juli 2021. Det er tegnet af den danske prisvindende arkitekt Dorte Mandrup, mens driften af centret i dag er forankret i Greenland Visitor Center, der er en selvejende institution under Grønlands Selvstyre.

BARKS leverancer i projektet

 • Foranalyse (2012-2014) – i samarbejde med Rambøll
 • Formidlingskoncept (2015) – i samarbejde med JAC studios
 • Forretningsplan (2016)
 • Forskningstrategi (2016)
 • Sekretariatsbistand til Grønlands Selvstyre frem til etablering af organisationen Greenland Visitor Center (2015-2019)
 • Udviklet indhold til besøgscentrets permanente udstilling (2017-2021) i samarbejde med JAC studios

Fakta om projektet

 • Isfjordscentret er finansieret og drevet frem af det dansk-grønlandske partnerskab bestående af Grønlands Selvstyre, Avannata Kommunia og den filantropiske forening Realdania. Partnerskabet blev indgået i 2015.
 • Udstillingen er finansieret af Nordea-fonden, Augustinus Fonden, Bloomberg Philanthropies  og OAK Foundation. En del af Nordea-fondens støtte er øremærket til en fysisk og online skoletjeneste for skoler og skolebørn i hele verden, der er under udvikling.
 • Driften af Ilulissat Isfjordscenter varetages i dag af Greenland Visitor Center, en ny selvejende institution under Grønlands selvstyre.

Tak for langt og godt samarbejde til:

 • Grønlands Nationalmuseum
 • Grønlands Naturinstitut
 • Ilulissat Museum
 • Qasigiannguit Museum
 • Grønlands Selvstyre
 • Greenland Visitor Center
 • GEUS
 • Niels Bohr Instituttet
 • Dansk Meteorologisk Institut
 • National Snow and Ice Data Centre
 • Statens Naturhistoriske Museum
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • New York University i Abu Dhabi
 • Danmarks Nationalmuseum
 • Arktisk Institut
 • Københavns Universitet
 • Realdania
 • Nordea-fonden

 

Fakta

Ydelse Proces og partnerskaber
Involvering

Kunde Grønlands regering, Avannaata Kommune og Realdania

Projektperiode 2012-2021

Kontakt Caroline Lørup
Antropolog og seniorrådgiver (Barselsorlov)
caroline@b-a-r-k.dk
+45 2889 1707

Læs mere om
Proces og partnerskaber
Læs mere om
Involvering