Search icon
Tilbage til projektoversigt

Foranalyse for det nationale kyst- og lystfiskercenter i Assens

Vi har hjulpet Assens Kommune med at trykprøve og videreudvikle grundlaget for et nationalt kyst- og lystfiskercenter i Assens. Assens Kommune har siden da fået tilsagn om 25. mio. kroner til centret fra A.P. Møller Fonden.

Assens Kommune har i flere år arbejdet for at realisere et nyt Kyst- og Lystfiskercenter omkring den eksisterende kornsilo på Assens havn. I november 2022 fik kommunen tilsagn om 25. mio. kroner til centret fra A.P. Møllerfonden. Forud herfor udarbejdede vi en forundersøgelse af projektet, der bl.a. har været brugt i dialogen med fondene.

En forundersøgelse af idéen om et Kyst- og Lystfiskercenter

Igennem årene har Assens Kommunen gennemført en række indledende analyser, der bl.a. belyser formidlings- og publikumspotentialet omkring emnet ”lystfiskeri”, samt mulighederne for en omdannelse af DLG siloen på Assens Havn til et nyt nationalt formidlingscenter.

BARK Rådgivning har i 2022 trykprøvet det indledende arbejde og testet idéen om et Kyst- og Lystfiskercenter ift. markedet, efterspørgslen, samt områdets position og potentialer. Det gjorde vi gennem en foranalyse, der havde fokus på at formulere et projekt med en bæredygtig forretningsmodel, som er tilpasset målgruppernes forskellige behov.

Forundersøgelsen giver et bud på, hvordan idéen om et Kyst- og Lystfiskercenter bedst bæres videre, og hvordan konceptet kan skærpes, så det skaber mest mulig værdi for de definerede målgrupper. Herudover belyses det, hvad det er for en organisation og økonomi, der skal til for at gøre centret til en holdbar forretning.

Som en del af forundersøgelsen har BARK Rådgivning stået for følgende:

  • Målgruppeanalyse
  • Markedsanalyse
  • Kvalificering af
    • vision og idé
    • formidlingskoncept og aktiviteter
    •  organisering og ressourcer
  • Scenarier for drift

Forundersøgelsen har ikke kigget på de fysiske rammer, placeringen af centret og på anlægsøkonomien.

Baggrunden for det nye nationale center for Kyst- og Lystfiskeri

I 2018 fik Danmark sin første nationale strategi for lystfiskeri. Med strategien følger en ambition om at gøre lystfiskeriet mere tilgængeligt for flere, sikre et godt vandmiljø for både fisk og lystfiskere og tiltrække endnu flere af de udenlandske lystfiskerturister. Et vigtigt ben i strategien er etableringen af et nyt center for Kyst- og Lystfiskeri i Assens Kommune.

Byrådet i Assens besluttede derefter, at det nye center skal ligge i eller omkring den eksisterende kornsilo på Assens havn. Ambitionen er at centret med det rette koncept og indhold kan blive et nationalt fyrtårn for lystfiskerturisme og bringe Assens by på turisternes blå-grønne landkort.

Fakta
Sted Assens

Ydelse Kulturbyggerier

Kunde Assens Kommune


Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Læs mere om
Kulturbyggerier