Search icon
Tilbage til projektoversigt

Underværker – kampagnesekretariat

BARK har i mere end 10 år været rådgiver og sekretariat for den filantropiske forening Realdania i relation til deres kampagne ‘Underværker’. Som kampagnesekretariat står BARK bl.a. for den daglige projektledelse, dialogen med ildsjælene samt den løbende udvikling tilrettelæggelse af nye calls og bedømmelsesforløb.

Sekretariat siden 2011

Underværker er Realdanias længstvarende kampagne og BARK har være med til at udvikle den – og forgængeren Byggeriets Ildsjæle – fra start. Kampagnerne sætter fokus på de frivillige kræfter og fællesskaber i det byggede miljø, yder økonomisk støtte til en lang række fysiske projekter og skaber opmærksomhed og debat om ildsjælenes potentialer.

BARK har bl.a. designet det kampagnegreb, der har sikret et stort engagement af ildsjæle i mere end ti år, hundredevis af holdbare projekter og et solidt brand. Vi driver samtidig kampagnen fremad til daglig som fagligt sekretariat. Her står BARK bl.a. for projektledelsen, dialogen med ildsjælene samt den løbende udvikling tilrettelæggelse af nye calls og bedømmelsesforløb.

De to kampagner har tilsammen resulteret i 332 støttede projekter og mere end 1500 ansøgninger siden 2011.

Lokalt forankret projekter  

Det er helt centralt for projekternes holdbarhed, at ildsjælenes ideer er lokalt forankret og bakket op.

Et vigtigt greb i kampagnen er derfor vores design af selve ansøgningsmodulet og -kriteriet om at finde opbakning fra minimum 500 personer forud for deadline. Det sikrer engagement og test af projektideerne forud for bedømmelsen. I 2023 har over 70.000 personer f.eks. vist opbakning til de i alt 119 projekter, der har ansøgt om at få støtte.

Som sekretariat står BARK desuden for den løbende tilrettelæggelse af nye calls, vi rådgiver de mange forskellige ildsjæle i hele processen og altid i øjenhøjde, og vi vurderer løbende behovet for at få engageret nye målgrupper i kampagnen.

Udvælgelse og bedømmelse

BARK faciliterer også bedømmelsen af nye ansøgninger. Det indebærer bl.a. nedsættelse og betjening af et fagligt og relevant bedømmelsesudvalg, genbesøg og kvalitetssikring af bedømmelseskriterier, klargøring af bedømmelsesmaterialer, afvikling af bedømmelsesdage, -ture og -møder, samt  forberedelse af formelle godkendelser, herunder indstillinger til Realdanias bestyrelse mv.

Når nye projekter er udvalgt til støtte står vi desuden for udbetalinger af støtte og honorar.

Kommunikation  

Som fagligt sekretariat er BARK samtidig ansvarlig for at vurdere og eksekvere på   kommunikationsmuligheder i kampagnen.Vi forbereder nationale og lokale pressemeddelelser og PR-pakker til SoMe, vi sikrer relevant billede- og videomateriale til brug for kommunikationen i både indstillingsprocessen, offentliggørelsen af udvalgte projekter og den løbende projektnære formidling. Vi driver samtidig kampagnens egen hjemmeside www.underværker.dk

Foto: Anne Prytz Schaldemose og Maria Dønvang

Sneglehuset - et underværk fra 2022
Fakta
Sted Danmark

Ydelse Proces og partnerskaber

Kunde Realdania

Projektperiode (2011) 2014-

Kontakt Susanne Abildgaard Rud
Antropolog og seniorrådgiver
susanne@b-a-r-k.dk
+45 2091 7112

Læs mere om
Proces og partnerskaber