Search icon
Tilbage til projektoversigt

Fagligt sekretariat for Stedet Tæller X

BARK har siden 2021 været fagligt sekretariat for Stedet Tæller X - en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og den filantropiske forening Realdania. Kampagnen skal med sit budget på 58 mio. kr. styrke lokale potentialer og kendetegn rundt om i landet til gavn for dem der bor i og besøger områderne. Som sekretariat er vi tovholder og med til at sikre fremdrift og effekt.

Stedet Tæller X er en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og den filantropiske forening Realdania, hvor kunst og arkitektur bliver brugt som løftestang til udvikling af særlige steder. Stedet Tæller X har et samlet budget på 58 mio. kr. til udvikling og realisering af op til 15 fysiske projekter i de danske landkommuner i perioden 2022-2025.

BARK som procesleder og sekretariat

BARK Rådgivning er fagligt sekretariat for partnerskabet og derigennem med til at udvikle, drifte og lede kampagnen fremad. Vi har siden 2021 bl.a. bistået med at få etableret og konsolideret partnerskabet mellem Realdania og Ny Carlsbergfondet. Vi har arbejdet med idékvalificering og programmering af den nye kampagne. Og vi har hjulpet med at få udviklet en kampagne- og kommunikationsstrategi, der sætter retning for indsatsen.

Frem mod 2025, står vi desuden for den daglige drift af kampagen, og herunder bidrager vi med…:

  • Proces- og mødeledelse
  • Økonomistyring
  • Kompetenceløft af udvalgte projekter, bl.a. gennem events og workshops
  • Afvikling af konkurrence, herunder håndtering af ansøgninger
  • Planlægning og afholdelse af besigtigelsestur for partnerskabet

I processen trækker vi på vores mange års erfaring med at udvikle og drive processer og partnerskaber, der skaber forandringer i det byggede miljø. Vi bruger vores arkitektfaglige viden om – og forståelse for – konkurrencedesigns- og programmer, ligesom vi anvender vores faglige kompetencer inden for strategisk og involverende kommunikation til at sætte retning på partnerskabets formidling, events og kompetenceløft.

Bag om Stedet Tæller X

  • Partnerskabets ambitionen er at styrke de særlige kendetegn i landdistrikterne gennem lokalt forankrede fysiske projekter, nye talentfulde tegnestuer og et nytænkende samspil mellem kunst og arkitektur.
  • Kampagnen skal gøre det lettere at opdage og opleve landets særlige steder – både for dem, der besøger stedet og for dem, der bor der.
  • Stedet Tæller X er målrettet bygnings- og lodsejere i de 31 landkommuner. Kampagnen har samtidig fokus på at udvikle steder og lokale potentialer gennem nye talentfulde tegnestuer (max fem regnskabsår) og et nytænkende samspil mellem kunst og arkitektur
  • Stedet Tæller X står på skuldrene af kampagnen Stedet Tæller, som Realdania drev alene fra 2011-2021. BARK var også sekretariat for Stedet Tæller, hvor i alt 26 fysiske projekter fik støtte.

Fotokreditering: Claus Bjørn Larsen for Realdania

Fakta

Ydelse Proces og partnerskaber
Faglig formidling, events og netværkKontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973

Anna Harpsøe Clausen
Strategisk kommunikation og seniorrådgiver
anna@b-a-r-k.dk
+45 2969 5248

Læs mere om
Proces og partnerskaber
Læs mere om
Faglig formidling, events og netværk