Search icon
Tilbage til projektoversigt

Sekretariat – Vestkysten viser Vejen

Med 'Vestkysten viser Vejen' vil Realdania bidrage til at løfte flere af Vestkystens centrale kystbyer og attraktioner. BARK er sekretariat for partnerskabet og står for den daglige projektledelse.

Kvalitet i Vestkystens turistbyer

I 2018 lancerede Vestkystens 11 kommuner og tre regioner en samlet udviklingsplan, der skal gøre strækningen til en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer.

Realdania støtter op om udviklingen, der skal gavne både gæsterne og dem, der bor og arbejder langs hele den 550 km lange kyststrækning.

Med Vestkysten viser Vejen har Realdania derfor afsat 40 mio. kr. til at udvikle og løfte kvaliteten af kystbyer og ikke-kommercielle attraktioner langs hele den 550 km lange kyststrækning.

Initiativet støtter:

  • Strategisk-fysiske udviklingsplaner for 5-7 feriesteder
  • 2-3 fysiske projekter, som løfter konkrete byrum, formidlingspunkter eller lignende
  • Foranalyser for attraktioner samt realisering af 2-3 konkrete nye attraktioner langs Vestkysten
  • Udvikling af koncept og prototyper for wayfinding
  • Investeringsfremme

 

 

BARK er sekretariat

Vi står for den daglige projektledelse af Vestkysten viser Vejen – inklusive ansøgnings- og udvælgelsesprocesser og prækvalificering af rådgivere, kommunikation med ansøgere samt formidling.

Foto: Realdania/Colin Seymour, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania/Bjørn Pierri Enevoldsen

Fakta
Sted Vestkysten

Ydelse Proces og partnerskaber

Kunde Realdania

Projektperiode 2018-2020

Læs mere om
Proces og partnerskaber