Search icon
Tilbage til projektoversigt
Foto af Hærvejen

Kommunikationsstrategi for Udvikling Hærvejen

BARK Rådgivning hjælper i 2023 foreningen Udvikling Hærvejen med at udarbejde en kommunikationsstrategi for perioden 2023-2025. Strategien skal understøtte det overordnede mål om at få flere vandrere og cyklister på Hærvejen.

Foreningen Udvikling Hærvejen er i 2023 i fuld gang med at løfte kvaliteteten af Hærvejsruten – Danmarks længste vandre- og cykelrute. Det sker med afsæt i ‘Strategi for Udvikling af Hærvejen, 2022-2025’, der bl.a. peger på et behov for at styrke formidlingsindsatsen omkring ruten.

BARK Rådgivning er i den sammenhæng blevet inviteret til at udvikle en kommunikationsstrategi, der skal sætte retning på foreningens kommunikation frem mod 2026. Det gør vi gennem…:

  • prioritering af målgrupper
  • identifikation af temaer i kommunikationen
  • rammesætning af et styrket samarbejde mellem Udvikling Hærvejen og de ni destinationer langs ruten

Strategien udvikles i tæt dialog med Udvikling Hærvejen og gennem inddragelse af de ni destinationsselskaber langs ruten.

Fakta
Sted Jylland

Ydelse Involvering
Bystrategi og landdistrikter

Kunde Foreningen Udvikling Hærvejen

Projektperiode 2023

Kontakt Anna Harpsøe Clausen
Strategisk kommunikation og seniorrådgiver
anna@b-a-r-k.dk
+45 2969 5248

Læs mere om
Involvering
Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter