Search icon
Tilbage til projektoversigt

Turismestrategi for Omø

BARK har udviklet en turismestrategi for Omø. Den sætter retning for øens turismeudvikling med afsæt i øens potentialer og principper for bæredygtig turisme.

Som mange andre danske småøer er Omø udfordret af et faldende befolkningstal og få tilflyttere. Derfor kæmper de på Omø for at bevare øens levende lokalsamfund og særlige ø-kultur, som gør Omø til et særligt sted at bo og besøge. Turismen ses som en del af svaret og derfor har øen brug for en strategi for netop turismeudviklingen.

BARK har derfor hjulpet Foreningen Perlestrand og Omø Havn samt Omø Beboer- og Grundejerforening med en ny strategi for udviklingen af turismen på øen.

Strategien indeholder:

  • En kortlægning og analyse af Omøs eksisterende turismeprodukt, der identificerer øens potentialer og udfordringer for udvikling.
  • Bæredygtige udviklingsprincipper, der skal understøtte en bæredygtig og levedygtig udvikling af turismen, der kommer øen til gode.
  • Kvalificering af marked og målgrupper med potentialeværdi for turismen på Omø
  • Cases, der giver inspirationsværdi for kreative forretningsmodeller og ø-samarbejder på små danske øer.
  • Tre udviklingsretninger for turismen på Omø, der tager udgangspunkt i Omøs eksisterende stedspotentialer.

Turismestrategien tager udgangspunkt i principper for en bæredygtig turismeudvikling.

Bæredygtig turisme som afsæt

I projektet har det været særligt vigtigt for os at få udpeget Omøs realistiske og bæredygtige potentialer og samle dem til en fælles retning for øens turismemæssige aktører og ildsjæle.

Bæredygtig turisme handler om at skabe en fornuftig balance mellem omsætningsdrømme og omkostningsdrømme; om at udnytte de lokale ressourcer og den eksisterende bygningsmasse frem for at bygge nyt; om at koncentrere udviklingen der, hvor der allerede er koncentration af aktivitet og mennesker; og ikke mindst om, at udviklingen sker i et tempo, hvor lokalsamfundet kan følge med.

Kort sagt handler det om at understøtte en udvikling, der ikke ‘tager fra øen’, men ‘giver noget tilbage’ til øen i form af økonomi og ressourcer.

BARK – erfaren rådgiver i strategisk udvikling af steder

BARK har solid erfaring med at udvikle og facilitere processer, der skaber grundlag for planer og strategier, og som sikrer en bred forankring for  den ønskede forandring. Processen på Omø har udover udarbejdelse af analyse og strategi indebåret fysisk besigtigelse af Omø, Interviews med lokale aktører og turismeeksperter, deltagelse i styregruppemøder, afholdelse af kick-off møde og afholdelse af fremtidsværksted.

Fakta
Sted Omø

Ydelse Bystrategi og landdistrikter

Kunde Omø Beboer- og Grundejerforening
Foreningen Perlestrand og Omø Havn

Projektperiode 2022

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973

Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter