Search icon
Tilbage til projektoversigt

Konceptudvikling af profilstrande langs Vestkysten

Kan vi udvikle udvalgte strande langs Vestkysten, så de i højere grad imødekommer gæsternes ønsker til service og oplevelser – og uden at ødelægge naturen? Det korte svar er ja, men at det skal ske med omtanke. For Dansk Kyst- og Naturturisme har vi lavet et katalog, hvor kommuner, turismeaktører og andre interesserede kan hente idéer og anbefalinger til basisfaciliteter og koncepter for strandudvikling.

Vestkystens særkende og største attraktion er den 550 km lange, åbne kyststrækning med storslåede klitlandskaber og ikke mindst strande, der hvert år tiltrækker mange danske og udenlandske besøgende. De åbne, uberørte strande skal også fremover være et trækplaster og adskille Vestkysten fra andre destinationer. Mange besøgende har dog en forventning om et vist niveau af service i forbindelse med de strande, der knytter sig til de større feriesteder. En forventning, som i dag ikke honoreres og dermed går ud over gæsteoplevelsen.

Som et led i eksekveringen af Udviklingsplan for Vestkysten har syv kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme derfor arbejdet med, hvordan der kan skabes en bedre gæsteoplevelse på udvalgte strande i tilknytning til de stærke feriesteder. Første skridt var udgivelsen af et konceptkatalog for Vestkystens Profilstrande.

BARK har gennemført udviklingsprocessen, der i samarbejde med de syv kommuner og Dansk Kyst- og Naturturisme, har udviklet konceptet for syv udvalgte strande, og vi har udarbejdet det samlede konceptkatalog.

Med inspiration fra ind- og udland og med afsæt i koncepter for tre strandtyper – havnebystranden, bystranden og natur- og eventstranden – giver kataloget et overblik over lovgivning og en række anbefalinger til udvikling, som ikke kompromitterer de eksisterende kvaliteter.

Foto: Thomas Høyrup Christensen/Dansk Kyst- og Naturturisme

Fakta
Sted Hele Vestkysten

Ydelse Involvering
Bystrategi og landdistrikter

Kunde Dansk Kyst- og Naturturisme

Projektperiode 2019-2020

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973

Læs mere om
Involvering
Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter