Search icon
Tilbage til projektoversigt
væskt-turisme-anbefalinger

Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Turismen i Nationalpark Nordsjælland skal styrkes, så stedet bliver en markant attraktion. BARK laver anbefalinger til udvikling af 'mini-destinationer' og konkrete tiltag.
udflugtsmål-vision-service

Nationalpark med turismepotentiale

Med sit varierede kultur- og naturlandskab, store skove og søer, kyststrækninger, kulturhistoriske værdier, bymiljøer og sommerhusområder er Nationalpark Kongernes Nordsjælland et attraktivt besøgs- og udflugtsmål. Men nationalparken er også ny og relativt ukendt. Og stedet har et stort og uforløst potentiale til at blive en markant nordsjællandsk attraktion.

VisitDenmark står bag et større turismeudviklingsprojekt, som skal være med til at øge væksten i turismen ved at udvikle nationalparkens turismeprodukt. Visionen er at skabe en kommerciel infrastruktur i og omkring nationalparken, og det skal ske ved at understøtte udviklingen af nye service- og oplevelsesprodukter, der møder gæsternes behov.

rådgivning-udviklingsprincipper-attraktion

Mini-destinationer i front

BARK løser delprojekt 1, der handler om at udpege 8-10 såkaldte mini-destinationer i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. De skal fungere som knudepunkter for service, information, formidling, aktiviteter og oplevelser i nationalparken.

Vi udvikler anbefalinger til, hvad mini-destinationerne skal kunne og gennemfører casestudier af danske og udenlandske nationalparker. Og ikke mindst formulerer vi en række centrale udviklingsprincipper og anbefalinger til konkrete tiltag, der kan sætte skub i udviklingen.

Leverancen er en samlet plan for udvikling af mini-destinationerne, som ligger klar i slutningen af 2020.

Foto: VisitNordsjælland og fotografer Fly by Film og Tine Uffelmann

Fakta
Sted Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Ydelse Bystrategi og landdistrikter

Kunde VisitNordsjælland

Projektperiode 2020

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973

Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter