Search icon
Tilbage til projektoversigt

Publikation – Alternative boligtypologier

En studietur og casepublikation med 10 nytænkende europæiske boligbyggerier viser alternative veje til fremtidens fællesskabsorienterede og fleksible storbybolig.

Nye familietyper – nye måder at bo på

I Danmark er vi gode til at bygge familieboliger til far, mor og to børn, men mange mennesker lever på en anden måde, end den vi bygger mest til. I de senere år er paletten af familietyper udvidet betragteligt, og både demografiske ændringer og nye familiestrukturer kalder på alternative boligtypologier.

For tiden skyder nye boligområder op overalt i landets større byer. Og der er derfor god grund til at overveje, hvordan byggeriet i højere grad kan imødekomme nutidens og fremtidens mere mangfoldige livsformer og familietyper, stimulere fællesskabet og reducere den stigende ensomhed i vores samfund.

Fleksible boliger med fokus på fællesskab

For Realdania planlagde BARK en studietur til Schweiz og Frankrig, hvor danske bygherrer og investorer kunne lade sig inspirere til at skabe nye boligtypologier herhjemme.

Studieturen blev suppleret af en casepublikation med 10 europæiske boligbyggerier, der ved at insistere på fleksibilitet, fællesskab og social bæredygtighed viser nye og konkrete veje til fremtidens storbybolig.

Hent publikationen på Realdanias hjemmeside

Foto: Ursula Meisser og Zoku

Fakta
Sted Schweiz/Frankrig

Ydelse Analyser og evalueringer
Faglig formidling, events og netværk

Kunde Realdania

Projektperiode 2019

Kontakt Birgitte Svarre
Adm. direktør
svarre@b-a-r-k.dk
+45 2234 8786

Læs mere om
Analyser og evalueringer
Læs mere om
Faglig formidling, events og netværk