Search icon
Tilbage til projektoversigt

Kortlægning af kulturarv i København – Byens Sjæl

I 2022 har Københavns Kommune gennemført kampagnen Byens Sjæl, hvor københavnerne er blevet bedt om at udpege de skæve og oversete bygninger, som har en særlig og unik betydning for Københavns identitet. BARK har været rådgiver i processen med fokus på at sikre en faglig og solid proces omkring borgerinddragelsen og bedømmelsen af kulturarven.

Københavns Kommune har i 2022 lavet en screening af historiske bygninger og bymiljøer i København under overskriften Byens Sjæl. Som en del af screeningen, har kommunen ønsket at inddrage københavnerne og deres viden om, hvilke skæve og oversete bygninger der har en særlig og unik betydning for Københavns historie og identitet.

BARK har rådgivet om den borgerrettede del af screeningen, herunder udviklet og afviklet borgerettede event, normineringsforløb, en faglig bedømmelsesproces og den efterfølgende databehandling og afrapportering.

Konkrete ydelser i projektet har været:

 • Faglig rådgivning vedrørende muligheder for nomineringer og bedømmelseskriterier for byens oversete kulturarv
 • Konceptudvikling af forløb og kommunikation omkring nomineringer og bedømmelse
 • Sammensætning og rekruttering af dommerpanel
 • Sekretariatsbetjening af dommerpanel, herunder
  • facilitering af skriftlig og mundtlig bedømmelse
  • ud- og afvikling af bedømmelsesdag
 • Borgerdialog og – inddragelse
  • Ud- og afvikling af de tre event “Samtaler med Sjæl”
  • Udvikling af Byens Billedbanko
 • Slutrapport for Byens Sjæl, herunder dataindsamling, -behandling og afrapportering.

Målet med projektet har dels været at få udpeget omkring 100 bygninger til kommunens videre arbejde med at sikre de historiske og identitetsskabende bygninger i København. Dels har målet været at starte en dialog i kommunen og blandt borgerne om byens oversete kulturarv.

BARK har derfor  i dette projekt budt ind med vores viden om kulturarv og historiske bygninger samt vores omfattende erfaring med borgerinddragelse, sekretariatsbetjening, nedsættelse af bedømmelsesudvalg, databehandling og sidst men ikke mindst udvikling af holdbare og strategiske formidlingskoncepter og kommunikationsindsatser.

Bag om Byens Sjæl

Indsatsen Byens Sjæl i Københavns Kommune er afledt af, at der i de senere år har været en stigning i antallet af bygninger, der er blevet genstand for lokal debat i sager om nedrivning. De enkelte bygninger har ofte haft en lav bevaringsværdi set ud fra faglige vurderinger (som SAVE-registreringerne), men har alligevel haft en lokal- og kulturhistorisk betydning for byens borgere. Københavns Kommune har ønsket at identificere flere bygninger på forkant – bl.a. ved hjælp af borgernes viden om byen.

Fakta
Sted København

Ydelse Proces og involvering

Kunde Københavns Kommune

Projektperiode marts-november 2022

Kontakt Anna Harpsøe Clausen
Strategisk kommunikation og seniorrådgiver
anna@b-a-r-k.dk
+45 2969 5248

Læs mere om
Proces og involvering