Search icon
Tilbage til projektoversigt

Borgerinddragelse og bedømmelse af Byens Sjæl

BARK har været rådgiver for Københavns Kommune i deres arbejde med at få københavnerne involveret i kampagnen 'Byens Sjæl'. Her har borgerne kunne udpege de oversete bygninger, som har en særlig og unik betydning for Københavns identitet og kulturarv. Vi har haft fokus på at sikre en faglig, solid og inddragende proces omkring Byens Sjæl.

Københavns Kommune har i 2022 lavet en screening af historiske bygninger og bymiljøer i København under overskriften Byens Sjæl. Som en del af screeningen, har kommunen ønsket at inddrage københavnerne og deres viden om, hvilke skæve og oversete bygninger der har en særlig og unik betydning for Københavns kulturarv, historie og identitet.

BARK har rådgivet om den borgerrettede del af screeningen, herunder udviklet og afviklet borgerettede event, normineringsforløb, en faglig bedømmelsesproces og den efterfølgende databehandling og afrapportering.

Slutrapporten for Byens Sjæl kan læses her:
Slutrapport_Byens Sjæl
Bilag 1_De bedømte nomineringer Bilag 2_De øvrige nomineringer
Bilag 2_De øvrige nomineringer

Ydelser og kompetencer

BARK har i dette projekt budt ind med vores viden om kulturarv og historiske bygninger samt vores omfattende erfaring med borgerinddragelse, sekretariatsbetjening, nedsættelse af bedømmelsesudvalg, databehandling og sidst men ikke mindst udvikling af holdbare og strategiske formidlingskoncepter og kommunikationsindsatser.

Konkret har vi bidraget med:

  • Faglig rådgivning vedrørende muligheder for nomineringer og bedømmelseskriterier for byens oversete kulturarv
  • Konceptudvikling af forløb og kommunikation omkring nomineringer og bedømmelse
  • Sammensætning og rekruttering af dommerpanel
  • Sekretariatsbetjening af dommerpanel, herunder facilitering af den faglige bedømmelse
  • Borgerdialog og – inddragelse gennem events ‘Samtaler med Sjæl’ og ‘Byens Billedbanko’
  • Slutrapport for Byens Sjæl, herunder dataindsamling, -behandling og afrapportering.

Bag om Byens Sjæl

Indsatsen Byens Sjæl i Københavns Kommune er afledt af, at der i de senere år har været en stigning i antallet af bygninger, der er blevet genstand for lokal debat i sager om nedrivning. De enkelte bygninger har ofte haft en lav bevaringsværdi set ud fra faglige vurderinger (som SAVE-registreringerne), men har alligevel haft en lokal- og kulturhistorisk betydning for byens borgere. Københavns Kommune har ønsket at identificere flere bygninger på forkant – bl.a. ved hjælp af borgernes viden om byen.

Målet med projektet har derfor dels været at få udpeget omkring 100 bygninger til kommunens videre arbejde med at sikre de historiske og identitetsskabende bygninger i København. Dels har målet været at starte en dialog i kommunen og blandt borgerne om byens oversete kulturarv.

 

Fakta
Sted København

Ydelse Involvering

Kunde Københavns Kommune

Projektperiode marts-november 2022

Kontakt Anna Harpsøe Clausen
Strategisk kommunikation og seniorrådgiver
anna@b-a-r-k.dk
+45 2969 5248

Læs mere om
Involvering