Search icon
Tilbage til projektoversigt

Foranalyse for Hedeland Naturpark

En foranalyse for Hedeland Naturpark udpegede stedets styrker, udfordringer og potentialer og gav anbefalinger til den videre proces.

Hedeland Naturpark er et stort naturområde placeret i Greve, Roskilde og Høje Taastrup kommuner. Med sit kuperede, særprægede og dramatiske kulturlandskab udgør området en unik naturoplevelse og fortæller historien om mere end 100 års grusgravning. I dag danner det ramme om en lang række friluftsaktiviteter og naturoplevelser.

Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner gik i 2015 sammen om at få udviklet en ny vision og strategi for Hedeland Naturpark.

Som et led i denne proces gennemførte BARK en foranalyse for projektet. Vi udpegede styrker, udfordringer og potentialer i Hedeland og gav anbefalinger til den videre visions- og strategiproces.

Fakta
Sted Høje Taastrup, Roskilde og Greve Kommune


Kunde Høje-Taastrup Kommune, Roskilde Kommune, Greve Kommune og Realdania

Projektperiode 2015-2016

Kontakt Birgitte Svarre
Adm. direktør
svarre@b-a-r-k.dk
+45 2234 8786