Search icon
Tilbage til projektoversigt

Borgerinddragelse i landsbyområdet Alsted-Fjenneslev

BARK Rådgivning har designet og faciliteret den proces, der inddrog borgerne i udviklingen af en helhedsplan for landsbyområdet Alsted-Fjenneslev.

I det bakkede landskab, hvor Susåen bugter sig imellem Sorø og Ringsted, ligger de to landsbyområdet Alsted-Fjenneslev.  Som mange andre landdistrikter i Danmark har Alsted og Fjenneslev gennem de seneste år oplevet et fald i funktioner og serviceniveau blandt andet gennem lukning af den lokale skole og nedlæggelse af flere busruter.

Borgere og foreninger i landsbyområdet ønskede sammen med Sorø Kommune at vende udviklingen og skabe en fælles retning for udviklingen af deres område. Derfor inviterede de BARK Rådgivning til at designe og facilitere en proces, der inddrog borgerne i udviklingen af en helhedsplan for området.

BARK inddrager borgere i udviklingen af helhedsplan

BARK Rådgivning hjalp med at skabe en fælles bæredygtig vision og udpege indsatsområder til en lokalt forankret helhedsplan med afsæt i områdets kvaliteter og potentialer. Vi inddrog borgerne stærkt undervejs, da inddragelse og lokal forankring er en forudsætning for social og bæredygtig udvikling.

Det var særligt vigtigt for kunden at skabe en samtænkning af de to landsbyer både fysisk og organisatorisk og på den måde sikre et stærkt afsæt for en fælles bæredygtig udvikling. Derudover var det vigtigt at proces og helhedsplan indarbejdede  bæredygtighed og FN’s Verdensmål 11 “Bæredygtige byer og lokalsamfund”

Den færdige helhedsplanen peger på, at Alsted-Fjenneslev kan blive et attraktivt bosætningsområde lige uden for hovedbyerne, hvis området gentænker egne styrker og potentialer. Området giver bl.a. adgang til fortidsminder, naturens og landskabets herlighed. Et godt sted at bo, leve og arbejde gennem hele livet.

Ydelser i projektet

  • Design og facilitering af inddragende proces
  • Afvikling af fremtidsværksted og fælles vandringer i området
  • Udpegning af indsatsområder i ny helhedsplan for området
  • Etablering af arbejdsgrupper for hvert indsatsområde

Strategisk landsbyplanlægning

BARK Rådgivning har gennem mange år arbejdet med borgerinddragelse og udvikling af landdistrikter, hvor vi understøtter dialog mellem lokale aktører omkring potentialer og komplekse problemstillinger. I denne inddragelsesproces trak vi særligt på vores tværfaglige kompetencer indenfor antropologi og strategisk planlægning i by og på land.

Fakta
Sted Sjælland

Ydelse Bystrategi og landdistrikter
Involvering

Kunde Sorø Kommune

Projektperiode 2019-2021

Kontakt Susanne Abildgaard Rud
Antropolog og seniorrådgiver
susanne@b-a-r-k.dk
+45 2091 7112

Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter
Læs mere om
Involvering