Tilbage til projektoversigt

Strategisk tilpasning

Sammen med Morsø Kommune har BARK udviklet metoder, der samler landsbyer i klynger og engagerer borgerne i udviklingen.

I mange kommuner i de danske landdistrikter er der behov for at rive ned og omstrukturere i de mindre landsbyer. Men hvordan gør man i praksis?

I samarbejde med Morsø Kommune har BARK udviklet nye metoder, der samler landsbyer i klynger og engagerer borgere i prioriteringen, så der skabes ejerskab til landsbyernes udvikling efter nedrivning. Projektet viser, at det gennem strategisk tilpasning er muligt at skabe bedre steder at leve – men også at det kræver en mental forandring hos kommune og borgere.

‘Strategisk tilpasning’ er et forsøgsprojekt i byfornyelsen under det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. BARK har været ansvarlig for den faglige udvikling, inddragelsesproces og projektledelse af det strategiske byfornyelsesprogram.

Fakta
Sted Landsbyen de 7 sogne, Morsø Kommune

Ydelse Viden og analyser

Kunde Morsø Kommune støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Projektperiode 2015-2016

Læs mere om
Viden og analyser