Search icon
Tilbage til projektoversigt

Konceptudvikling af besøgscenter ved Stevns Klint

Et nyt besøgsscenter skal formidle Stevns Klint. BARK har sammen med Absolut Landskab udviklet det fysiske og forretningsmæssige koncept for besøgscenteret, som står færdigt i løbet af 2022.

Stevns Klint blev i 2014 udpeget til UNESCO verdensarv. Med udpegelsen følger en forpligtigelse til at værne om stedet og gøre Stevns Klint mere tilgængelig for besøgende. Samtidig følger også væsentlige muligheder for udvikling, for en UNESCO-udpegning giver både international opmærksomhed og lokal stolthed.

Men hvordan føres potentialet ud i livet? Og hvordan kan der skabes et bæredygtigt besøgscenter, som formidler Stevns Klint?

BARK udviklede det fysiske og forretningsmæssige koncept for besøgscenteret sammen med Absolut Landskab. Konceptet har dannet grundlag for, at Naturstyrelsen udvalgte projektet som et af ti forsøgsprojekter ved de danske kyster, som nu kan realiseres. Og som grundlag for den videre udvikling lavede vi desuden en turismestrategi og forretningsplan for besøgscentret.

Det kommende besøgscenter er tegnet af Praksis Arkitekter og står færdigt i løbet af 2022.

Fakta
Sted Stevns

Ydelse Kulturbyggerier

Kunde Stevns Kommune

Projektperiode 2015-2016

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Læs mere om
Kulturbyggerier