Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Helhedsplan for Arden

Helhedsplan

Arden bymidte

Hvilken rolle skal bymidten spille i fremtiden, når den gradvist mister sin oprindelige funktion, og livet er rykket ud i periferien? Arden er en pendlerby mellem Aalborg og Hobro – på kanten af Danmarks størtste skovområde, Rold Skov.

På trods af den attraktive placering er særligt bymidten udfordret af øget konkurrence fra større byer og af ændrede handlemønstre. Byens hverdagsliv udspiller sig i høj grad i byens periferi. Skolen, institutionerne, de mange fritidsfaciliteter og smukke naturområder er naturlige omdrejningspunkter for liv, mens bymidten gradvist har mistet sin oprindelige funktion.

Så hvordan kan bymidten gentænkes som en positiv brik i byens fremtid, så Arden fortsat er et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed i?

BARK har udviklet en strategisk helhedsplan for Ardens bymidte, som både rummer en række fysiske udviklingsprincipper, anbefalinger til fysiske nedslagspunkter og udvikling og detailprojektering af et fysisk åbningstræk, som kickstarter bymidtens udvikling. Og som understøtter byens vision om at styrke sig som ‘Byen i skoven – skoven i byen’.

Helhedsplanen er blevet til på baggrund af en proces med administrationen i kommunen, politikerne, borgere, erhvervsliv og andre aktører i byen.


Sted

Arden

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Mariagerfjord Kommune

Projektperiode

2017

Kontakt

Sara Line Bohn, adm. direktør, sara@b-a-r-k.dk, (+45) 2046 9284

Sara Line Bohn, adm. direktør

Sara

Line
Bohn

Adm. direktør

Som adm. direktør har Sara ansvar for virksomhedens overordnede ledelse og trivsel, strategi, forretningsudvikling, salg og økonomi. Hertil er hun strategisk rådgiver på udvalgte projekter.

Sara har over mere end 13 års erfaring som rådgiver, og har stået i spidsen for udvikling og gennemførelse af en lang række komplekse analyse-, udviklings- og strategiprojekter for kommuner, fonde og organisationer. Hun har lang erfaring med at lede processer, projekter og partnerskaber.

Mail
Telefon
(+45) 2046 9284
Facebook
LinkedIn
Twitter