Search icon
Tilbage til projektoversigt

Helhedsplan for Arden

Hvordan kan Ardens bymidte gentænkes, så byen fortsat er et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed i? Vi har lavet en strategisk helhedsplan, som sætter retning for udviklingen.

Hvilken rolle skal bymidten spille i fremtiden, når den gradvist mister sin oprindelige funktion, og livet er rykket ud i periferien? Arden er en pendlerby mellem Aalborg og Hobro – på kanten af Danmarks størtste skovområde, Rold Skov.

På trods af den attraktive placering er særligt bymidten udfordret af øget konkurrence fra større byer og af ændrede handlemønstre. Ardens hverdagsliv udspiller sig i høj grad i byens periferi. Skolen, institutionerne, de mange fritidsfaciliteter og smukke naturområder er naturlige omdrejningspunkter for liv, mens bymidten gradvist har mistet sin oprindelige funktion.

BARK har udviklet en strategisk helhedsplan for Ardens bymidte, som både rummer en række fysiske udviklingsprincipper, anbefalinger til fysiske nedslagspunkter og udvikling og detailprojektering af et fysisk åbningstræk, som kickstarter bymidtens udvikling. Og som understøtter byens vision om at styrke sig som ‘Byen i skoven – skoven i byen’.

Helhedsplanen er blevet til på baggrund af en proces med administrationen i kommunen, politikerne, borgere, erhvervsliv og andre aktører i byen.

Fakta
Sted Arden


Kunde Mariagerfjord Kommune

Projektperiode 2017

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973