Search icon
Tilbage til projektoversigt

Forundersøgelse af Naturens Hus

Naturens Hus er ambitionen om et lokalt og nationalt møde- og vidensted med naturen som omdrejningspunkt. BARK har udarbejdet en forundersøgelse, som afdækker mulighederne.

Danmark har brug for et Naturens Hus. Et sted, der sætter naturen i front, understøtter den konstruktive dialog omkring vores natur og skaber grundlag for løsninger på nogle af tidens største udfordringer – fra faldende biodiversitet til invasive arter og ændrede økosystemer.

For en bredt sammensat styregruppe af lokale aktører har BARK udviklet en forundersøgelse, som afdækker mulighederne for at skabe et Naturens Hus i Hirtshals. Ideen udspringer af Naturmødet, som finder sted i byen hvert år og samler mere end 20.000 mennesker og 60 stande omkring indslag og debatter med fokus på natur.

Naturmødet trækker en enorm energi til Hirtshals, men der mangler et sted, hvor debatterne kan fortsætte og holde borgere, landbrug og de grønne organisationer til ilden. Samtidig mangler Hirtshals et sted, der kan samle og formidle de store naturoplevelser, der venter lige uden for Hirtshals’ bymidte. Naturens Hus skal fungere som en portal til naturen omkring Hirtshals og styrke den samlede oplevelse af hele området for både lokale og turister. Naturens Hus er ikke i første omgang et fysisk hus, men en organisation, der tager nutidens og fremtidens store og små naturmæssige udfordringer op – 365 dage om året.

BARK har udviklet og kvalificereret idé, vision og koncept sammen med projektets kerneinteressenter. Vi har testet konceptets holdbarhed ift. målgrupper, indhold, organisation og finansiering. Og ikke mindst har vi udviklet handleplan og anbefalinger til den videre proces.

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Fakta
Sted Hirtshals


Kunde Hirtshals Handel & Erhverv

Projektperiode 2018-2019

Kontakt Caroline Lørup
Antropolog og seniorrådgiver (Barselsorlov)
caroline@b-a-r-k.dk
+45 2889 1707