Search icon
Tilbage til projektoversigt

Udviklingsplan for fremtidens Firskovvej

Hvordan kan området omkring Firskovvej i Kgs. Lyngby udvikles med en blanding af boliger, virksomheder og større butikker? En udviklingsplan fastlægger områdets fremtidige profil og sætter kursen for den videre fysiske planlægning og prioritering.

Erhvervsområdet ved Firskovvej og Nørgårdsvej ligger tæt på stationen og den centrale del af Kgs. Lyngby og rummer et stort potentiale for udvikling, fornyelse og fortætning. Området har i en årrække fungeret som aflastning til den centrale del af byen for virksomheder, der ikke passede ind i udviklingen til handelsby. I dag huser det forskellige kontor- og servicevirksomheder, medieskolen, tømmerhandel, bilforhandlere og en kommunal driftsplads.

BARK har bidraget til en strategisk udviklingsplan for Firskovvejområdet, som styrer den videre fysiske planlægning og prioritering i området, som skal genopstå med en blanding af funktioner, nye stiforbindelser og nye bygninger og byrum af  høj arkitektonisk kvalitet. Ønsket er også, at den nye profil får sin egen profil og tilbud, som supplerer den eksisterende by.

Udviklingen sker på baggrund af en helhedsplan, som er udarbejdet i dialog med grundejerne, naboer og interesseorganisationer m.fl.

Fakta
Sted Lyngby

Ydelse Bystrategi og landdistrikter

Kunde Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektperiode 2018-2019

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973

Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter