Search icon
Tilbage til projektoversigt

Publikation – Fremtidens bofællesskaber

I en publikation giver vi konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner og byggegrupper kan udvikle nye bofællesskaber i funktionstømte bygninger.

I de seneste år er antallet af folk der bor sammen steget markant, og aldrig har Danmark haft så mange bofællesskaber som nu. Hvilke tendenser og motiver ligger bag den store stigning, og hvilke potentialer besidder bofællesskaberne i vores byer, landdistrikter og for samfundet som helhed?

BARK har udarbejdet publikationen ’Fremtidens bofællesskaber i funktionstømte bygninger – i storbyen, i provinsbyen og på landet’.

Publikationen undersøger baggrunden for den markante stigning i denne boligform og giver konkrete anbefalinger til kommuner og byggegrupper i arbejdet med at udvikle bofællesskaber, der kan tilføre byer og landområder nyt liv og nye fællesskaber. Og den viser konkrete eksempler på bofællesskaber, som er indrettet i funktionstømte bygninger og i forskellige bytyper.

Hent publikationen i pdf

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Analyser og evalueringer

Kunde Indenrigs- og Boligministeriet

Projektperiode 2015-2016

Kontakt Birgitte Svarre
Adm. direktør
svarre@b-a-r-k.dk
+45 2234 8786

Læs mere om
Analyser og evalueringer