Search icon
Tilbage til projektoversigt
stedsspecifik-reklame-kyst-natur-turisme

Publikation – Destinationsbranding

Når destinationsudvikling lykkes, vokser både turisme, økonomi og borgernes livskvalitet. Men hvordan skaber man stærke destinationer og stedsspecifikke brands? Det har vi undersøgt i publikationen ’Vellykket branding bygger på stedet’.

Vellykket branding bygger på stedet

Kyst- og naturturismen skaber arbejdspladser, bosætning og livskvalitet i mange af de landdistriktskommuner, der er under pres. I de senere år har udviklingen i især kyst- og naturturismen dog haltet bagefter i forhold til vores udenlandske konkurrenter.

Det stiller krav til, at der fortsat udvikles attraktive destinationer med kvalitet i turismeprodukter og unikke oplevelser, samtidig med at turismeudbuddet synliggøres og tilpasses turisternes ønsker og behov.

Branding er et populært greb, som mange kommuner benytter til at komme på landkortet, men desværre virker indsatsen ikke altid efter hensigten – blandt andet fordi brandet ikke er forankret, fordi der ikke er lokal enighed om det, eller fordi der mangler sammenhæng mellem stedets faktiske kvaliteter, tilbud og brandet. For et vellykket brand kræver mere end et slogan.

Publikation til kommuner og turismebranche

Med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen har vi udarbejdet en publikation til kommuner og turismebranche.

Gennem seks nordeuropæiske eksempler, viser den, hvad der konkret skal til for at udvikle og skabe stærke stedsspecifikke brands.

Hent publikationen ‘Vellykket branding bygger på stedet’ (pdf)

Foto:

  • Hallifornia, Phil Watt
  • Skellig Michael, C. Diederik, Failte Ireland
  • Tromsø, Konrad Konieczny, Northern Norway Touristboard
Fakta
Sted Danmark

Ydelse Analyser og evalueringer

Kunde Landdistriktspuljen under Bolig- og Planstyrelsen

Projektperiode 2017 -2018

Kontakt Anna Harpsøe Clausen
Strategisk kommunikation og seniorrådgiver
anna@b-a-r-k.dk
+45 2969 5248

Læs mere om
Analyser og evalueringer