Search icon
Tilbage til projektoversigt

Guide til fornyelse og nedrivning

På landsplan findes rundt regnet 50.000 nedrivningsmodne bygninger - ikke mindst på landet. Der er brug for en omstilling og tilpasning af det fysiske miljø til den rolle og de funktioner, de enkelte byer og landsbyer skal have i fremtiden. BARK har lavet en guide til strategisk nedrivning.

Når folk rykker fra land til by, landbrug, erhverv omstruktureres, og handelslivet flytter, efterlader det boliger, butikslokaler og erhvervsbyggeri, som ofte står tomme eller forfalder. Forandringerne påvirker det samlede fysiske miljø i både landsbyer og byer i landdistrikterne og skaber en oplevelse af forfald og tilbagegang.

Så hvordan kan kommunerne bruge nedrivning og fornyelse til at skabe grundlag for ny, positiv udvikling de steder, hvor der ikke er vækst?

Med midler fra det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har BARK udgivet en guide til strategisk nedrivning og landsbyfornyelse, der kan være med til at understøtte den omstillingsproces, som er nødvendig for at imødekomme den rolle og de funktioner, byer og landsbyer skal have i fremtiden.

Læs om publikationen og hent den her

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Støttet af Landdistriktspuljen ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Analyser og evalueringer

Kunde Indenrigs- og Boligministeriet

Projektperiode 2014

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973

Læs mere om
Analyser og evalueringer