Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Værdien af bygningsarv

Værdien af

bygningesarv

Danmarks bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er mere end gode oplevelser og øget livsværdi – de er også penge værd. Med undersøgelsen ’Værdien af bygningsarv’ er bygningsarvens værdi for første gang opgjort i kroner og ører i Danmark.

Undersøgelsen viser, at hvis et hus er bevaringsværdigt eller ligger i et område med bevaringsværdige boliger og bygninger, så stiger salgsprisen markant. Den slår fast, at tiltag som bevarende lokalplaner kan bidrage til stigende boligpriser i et område. Og den viser, at bygningsarven har en væsentlig betydning for økonomien i en by som Ribe med mange fredede og bevaringsværdige bygninger.

Med andre ord: Bevaringsværdige boliger udgør et økonomisk potentiale i form af højere boligpriser, turisme og brandværdi, som kommer både ejere, erhvervsliv og kommuner til gode. Blandt analysens hovedkonklusioner er, at bygningsarv betyder:

Rapporten er udgivet af Realdania og er den første nogen sinde, der samler viden om den danske bygningsarv.

Analysen er udarbejdet af det økonomiske konsulenthus Incentive i samarbejde med BARK Rådgivning. Vi stod især for tilrettelæggelsen af analysens fokus, kortlægning og udvælgelse af cases og for den faglige kvalitetssikring.

Hent publikationen ”Vores fælles skatkammer” på Realdanias hjemmeside


Sted

Danmark

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Bygningsarv og kulturarv skaber identitet og tilhørsforhold og repræsenterer en økonomisk værdi. Undersøgelser viser, at bevaringsværdige huse sælges 30 procent dyrere end andre huse, og at områder med meget bygningsarv genererer mere turisme, styrket lokaløkonomi og flere arbejdspladser.

Samtidig mister en række historiske bygninger også deres oprindelige funktion i takt med ændrede erhvervs-, bosætnings- og servicestrukturer. Her kan ny anvendelse af nogle bygninger og kulturmiljøer være med til at gøre bygningsarven til et aktiv som led i en fremtidig udvikling.

Skal det lykkes må bevaring og udvikling gå hånd i hånd og kobles tæt til udviklingen på det enkelte sted.

  • Kortlægning og prioritering
    Vi kortlægger, prioriterer og udvikler bygningsarven. Det kan være for kommunen, der mangler et aktuelt overblik over kulturmiljøerne; hvilke kulturmiljøer er der i kommunen, og hvilke kulturmiljøer rummer et særligt udviklingspoteniale? Eller det kan være i forbindelse med udvikling af købstadens bymidte, eller når det gamle industrianlæg skal omdannes til nye funktioner.
  • Ny anvendelse
    Vi udvikler og genanvender bygningsarv for ejerne fra idé til projekt ved at kortlægge værdier, genanvendelsespotentiale og udvikle forretningsmodeller, der fremtidssikrer historiske bygninger og miljøer gennem nye aktiviteter.

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Realdania

Projektperiode

2015

Kontakt

Sara Line Bohn, adm. direktør, sara@b-a-r-k.dk, (+45) 2046 9284

Sara Line Bohn, adm. direktør

Sara

Line
Bohn

Adm. direktør

Som adm. direktør har Sara ansvar for virksomhedens overordnede ledelse og trivsel, strategi, forretningsudvikling, salg og økonomi. Hertil er hun strategisk rådgiver på udvalgte projekter.

Sara har over mere end 13 års erfaring som rådgiver, og har stået i spidsen for udvikling og gennemførelse af en lang række komplekse analyse-, udviklings- og strategiprojekter for kommuner, fonde og organisationer. Hun har lang erfaring med at lede processer, projekter og partnerskaber.

Mail
Telefon
(+45) 2046 9284
Facebook
LinkedIn
Twitter