Search icon
Tilbage til projektoversigt

Forundersøgelse af restaureringsuddannelsen på EUC Nord

Restaurering skal ikke være et fag for de få. Det skal være for de mange! Derfor har EUC Nord etableret en efteruddannelse i restaureringshåndværk. BARK har lavet vision, koncept og markedsanalyse for uddannelsen, som lagde fra land i efteråret 2020.

En fremtid for de traditionelle håndværksfag

Husejere og bygherrer med historiske bygninger har brug for håndværkere med viden om og erfaring med restaurering og brug af traditionelle materialer. Men dem er der ikke mange af, og det går ud over vores byggede kulturarv.

I omkring 10 år stod Center for Bygningsrestaurering på Syddansk Erhvervsskole for at udklække fremtidens restaureringshåndværkere. Men siden uddannelsen lukkede i 2016, har det primært kun været den overleverede praksis i de restaureringsspecialiserede håndværksvirksomheder, der sikrede de traditionelle håndværkerfag for fremtiden.

EUC Nord i Hjørring ønskede derfor at etablere en restaureringsuddannelse, som skulle sørge for tilstrækkelig viden og kompetencer blandt de bygningshåndværkere, der arbejder med fredede og bevaringsværdige bygninger.

foranalyse-målgrupper-uddannelse

Fra projekt til virkelighed

BARK har udarbejdet en forundersøgelse for EUC Nord med en vurderering af grundlaget for at etablere restaureringsuddannelsen.

Analysen er baseret på en kortlægning af virksomheder, der arbejder med restaurering, rundspørge blandt relevante virksomheder, interview med branchefolk og videnspersoner, casebeskrivelser samt udarbejdelse af koncept til organisering i samarbejde med EUC Nord.

Forundersøgelsen indeholder viden om markedsgrundlag, interessenter og målgrupper, kvalificerering af uddannelsens indhold samt en vurderering af, hvad der skal til for at etablere og drive uddannelsen.

Forundersøgelsen har efterfølgende fungeret som beslutningsgrundlag for projektets videre færd. I efteråret 2020 blev restaureringsuddannelsen oprettet på EUC Nord.

Fakta
Sted Hjørring


Kunde EUC Nord og Realdania

Projektperiode 2019-2020

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271