Search icon
Tilbage til projektoversigt

Grønne fællesskaber som Udviklingsstrategi – en casepublikation

BARK Rådgivning har - med støtte fra Landdistriktspuljen - undersøgt, hvordan kommunerne kan arbejde mere målrettet med at styrke landsbyerne i deres omstilling. Grønne fællesskaber i landsbyerne er én vej frem. Læs med i case-publikationen 'Grønne Fællesskaber som Udviklingsstrategi'.

Danmark er på en ambitiøs mission om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030, men hvis bare vi fortsætter, som vi plejer, når vi ikke målet. Landdistrikterne spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Skal vi lykkes, kræver det lokale samarbejder, en strategisk indsats og nye måder at skabe lokal udvikling på. Og det kræver viden om, hvad der skal til.

Landsbyerne og fællesskaber i front

Flere steder går landsbyerne foran og viser, hvordan grønne fællesskaber for alvor kan skabe positiv forandring. Ikke bare kan udviklingen af en bæredygtig landsby være med til at opnå mål for øget bæredygtighed, men ofte er den fælles indsats omkring den grønne omstilling også med til at styrke den sociale sammenhængskraft i landsbyen, skabe nye funktioner og afledte projekter og initiativer.

Vi ved også, at grønne omstillingsprojekter lykkes, når der etableres tætte forbindelser mellem kommune og lokalsamfund. Et nært og tillidsfuldt samarbejde kan sætte gang i en positiv spiral, men der er også mange eksempler på, at mødet mellem landsbyernes ønsker og de kommunale systemer kan være svære, og at begge parter mangler viden.

Så hvordan kan kommunerne arbejde mere målrettet med at styrke landsbyerne i deres forsøg på omstilling? Hvilke forskellige former kan omstillingen tage? Og hvilke resultater kan grønne fællesskaber i landsbyerne føre til? Det har BARK undersøgt med støtte fra Landdistriktspuljen.

Resultatet kan læses i publikationen Grønne Fællesskaber som udviklingsstrategi. Du kan hente den som pdf her eller få den tilsendt ved at kontakte Susanne Rud (kontaktinfo til højre):

Grønne Fællesskaber som udviklingsstrategi

Publikationen samler erfaringer og viden fra en række eksempler, hvor det er lykkedes at udvikle grønne landsbyfællesskaber, der har skabt øget bosætning og nye funktioner i landsbyen. Håbet er, at den kan inspirere kommunerne til at arbejde mere målrettet og strategisk med grønne fællesskaber som udviklingsstrategi.

Projektet er støttet af Landdistriktspuljen under Bolig- og Planstyrelsen

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Bystrategi og landdistrikter
Analyser og evalueringer
Faglig formidling, events og netværk

Kunde Bolig- og Planstyrelsen

Projektperiode 2020-2021

Kontakt Susanne Abildgaard Rud
Antropolog og seniorrådgiver
susanne@b-a-r-k.dk
+45 2091 7112

Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter
Læs mere om
Analyser og evalueringer
Læs mere om
Faglig formidling, events og netværk