Tilbage til projektoversigt

Grønne fællesskaber på landet

Danmark er på en ambitiøs mission om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030, men hvis bare vi fortsætter, som vi plejer, når vi ikke målet. Landdistrikterne spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Skal vi lykkes, kræver det lokale samarbejder, en strategisk indsats og nye måder at skabe lokal udvikling på. Og det kræver viden om, hvad der skal til.

Flere steder går landsbyerne foran og viser, hvordan grønne fællesskaber for alvor kan skabe positiv forandring. Ikke bare kan udviklingen af en bæredygtig landsby være med til at opnå mål for øget bæredygtighed, men ofte er den fælles indsats omkring den grønne omstilling også med til at styrke den sociale sammenhængskraft i landsbyen, skabe nye funktioner og afledte projekter og initiativer.

Vi ved også, at grønne omstillingsprojekter lykkes, når der etableres tætte forbindelser mellem kommune og lokalsamfund. Et nært og tillidsfuldt samarbejde kan sætte gang i en positiv spiral, men der er også mange eksempler på, at mødet mellem landsbyernes ønsker og de kommunale systemer kan være svære, og at begge parter mangler viden.

Så hvordan kan kommunerne arbejde mere målrettet med at styrke landsbyerne i deres forsøg på omstilling? Hvilke forskellige former kan omstillingen tage? Og hvilke resultater kan grønne fællesskaber i landsbyerne føre til? Det undersøger BARK med støtte fra Landdistriktspuljen.

Projektets formål er at inspirere kommunerne til at arbejde mere målrettet og strategisk med grønnefællesskaber som udviklingsstrategi. Det skal ske på baggrund af erfaringer og viden fra en række eksempler, hvor det er lykkedes at udvikle grønne landsbyfællesskaber, der har skabt øget bosætning og nye funktioner i landsbyen.

Resultaterne formidles i en publikation og til et digitalt netværksseminar – begge dele i første halvår af 2021.

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Viden og analyser

Kunde Landdistriktspuljen under Erhvervs- og Vækstministeriet

Projektperiode 2020-2021

Kontakt Susanne Abildgaard Rud
Seniorrådgiver
susanne@b-a-r-k.dk
+45 20 91 71 12

Læs mere om
Viden og analyser